HOME > ข้อมูลผลิตภัณฑ์ > ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ LASER EX series
เครื่องจักรหลักของ Smart Factory ที่ก้าวข้ามกรอบของเครื่องจักรแมชชีนทูล

รวบรวมขั้นตอนการผลิตของการตัดกัด,การเจียร,Metal Additive Manufacturing,ชุบแข็งด้วยเลเซอร์

Additive Manufacturing LMD(Laser Metal Deposition)ด้วยเลเซอร์ที่แปรผันได้
สามารถควบคุมได้อย่างแม่นตรงตั้งแต่ Additive Manufacturing ที่มีประสิทธิภาพสูง
จนถึง Additive Manufacturing ที่มีความละเอียดสูง

ก้าวข้ามกรอบของเครื่องจักรแมชชีนทูล,ทำทุกอย่างของการขึ้นรูปโลหะ

เครื่องจักรขึ้นรูปหลายภารกิจพิเศษที่ผสมผสานเทคโนโลยีขึ้นรูปด้วยเลเซอร์(ซีรีย์LASER EX)
เป็นเครื่องจักรที่รวบรวมขั้นตอนการผลิตได้อย่างยอดเยี่ยม โดยผสมผสานการขึ้นรูปแบบกำจัด
เนื้อวัสดุออกเข้ากับ Additive manufacturing,การชุบแข็ง,การเคลือบผิว ทำให้สามารถขึ้นรูปได้
ตั้งแต่สภาพที่เป็นวัตถุดิบจนเสร็จเป็นผลิตภัณฑ์ได้ในเครื่องจักรเครื่องเดียว


products


1-Saddle CNC Lathes
1-Saddle CNC Lathes
2-Saddle CNC Lathes


Horizontal Twin-/Triple-Spindle CNC Lathes
Vertical เครื่องกลึงCNCผลิตภัณฑ์สำหรับวงล้ออลูมิเนียม


เครื่องจักรขึ้นรูปหลายภารกิจแบบแนวนอน


เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์Machining Centers
Vertical Machining Centers
Horizontal Machining Centersเครื่องจักรขึ้นรูปหลายภารกิจพิเศษ เครื่องจักรขึ้นรูปหลายภารกิจพิเศษ
5-Axis Machining Centers


Turning Center

เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบเสาคู่

เครื่องเจียร

IT / OSP
OPEN POSSIBILITIES
ภารกิจของเราคือ การพัฒนาการผลิตให้ก้าวหน้า
รายละเอียดเพิ่มเติม