HOME > ผลิตภัณฑ์ > เครื่องจักรขึ้นรูปหลายภารกิจอัจฉริยะ

เครื่องจักรขึ้นรูปหลายภารกิจอัจฉริยะ

เครื่องจักรขึ้นรูปหลายภารกิจอัจฉริยะ MULTUS U series

ข้อมูลจำเพาะเครื่องจักร

สเปค MULTUS U3000 MULTUS U4000 MULTUS U5000 MULTUS B200Ⅱ MULTUS B300Ⅱ MULTUS B400Ⅱ
ปริมาณ・สมรรถนะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขึ้นรูปสูงสุด mm ø650 ø650 ø650 ø600 ø630 ø710
ระหว่างศูนย์ mm 1,000、1,500 1,500、2,000 1,500、2,000 550、750 900 1,500、2,000
แกนหลัก ความเร็วรอบแกนหลัก min 5,000 4,200 3,000 6,000 5,000 3,800
รูปร่างของปลายแกนหลัก A2-6 A2-8 A2-11 ø140เรียบ A2-6 A2-8
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในแบริ่งแกนหลัก ø120 ø140 ø160 ø100 ø100 ø120
แท่นมีด รูปแบบ H1 ATC H1 ATC H1 ATC H1 ATC H1 ATC H1 ATC
จำนวนเครื่องมือที่ติดตั้ง L,Mร่วมกัน1ชิ้น L,Mร่วมกัน1ชิ้น L,Mร่วมกัน1ชิ้น L,Mร่วมกัน1ชิ้น L,Mร่วมกัน1ชิ้น L,Mร่วมกัน1ชิ้น
สำหรับแกนหลักเครื่องมือหมุน ความเร็วรอบ min 12,000 12,000 12,000 12,000 6,000 6,000
ความเร็วป้อนเร็ว m/min X:50、Z:50、Y:40 X:50、Z:50、Y:40、
X:50、Z:40、Y:40
X:50、Z:50、Y:40、
X:50、Z:40、Y:40
X:40、Z:40、Y:26 X:40、Z:40、Y:26 X:40、Z:40、Y:26
min C:200、B:30 C:200、B:30 C:200、B:30 C:200、B:30 C:200、B:30 C:200、B:30
อุปกรณ์เปลี่ยน
เครื่องมืออัตโนมัติ
รูปแบบของด้ามเครื่องมือ HSK-A63 HSK-A63 HSK-A63 HSK-A63 HSK-A63 HSK-A63
จำนวนเครื่องมือที่เก็บได้ ชิ้น 40 40 40 20 20 20
ความยาวเครื่องมือสูงสุด mm 400 400 400 200 300 400
มอเตอร์ แกนหลักตัวหลัก kW VAC22/15
(30นาที/ต่อเนื่อง)
PREX22/15
(30นาที/ต่อเนื่อง)
PREX37/30
(30นาที/ต่อเนื่อง)
PREX11/7.5
(20นาที/ต่อเนื่อง)
VAC15/11
(20นาที/ต่อเนื่อง)
VAC22/15
(50%ED/ต่อเนื่อง)
สำหรับแกนหลักเครื่องมือหมุน kW VAC22/15/11
(3นาที/15นาที/ต่อเนื่อง)
VAC22/15/11
(3นาที/15นาที/ต่อเนื่อง)
VAC22/15/11
(3นาที/15นาที/ต่อเนื่อง)
VAC12/8
(5นาที/ต่อเนื่อง)
PREX11/7.5
(5นาที/ต่อเนื่อง)
PREX14/10
(5นาที/ต่อเนื่อง)
ขนาดเครื่องจักร ความสูงเครื่องจักร mm 2,955 2,955 2,955 2,582 2,587 3,000、3,137
พื้นที่ที่ต้องการ mm 4,925×2,995、
5,425×2,995
5,425×2,995、
6,175×2,995
5,530×2,995、
6,280×2,995
3,385×2,210、
3,925×2,210
4,340×2,257 5,750×2,693、
7,050×2,693
สเปค Opposing spindle、
แท่นมีดล่าง
Opposing spindle、
แท่นมีดล่าง
Opposing spindle、
แท่นมีดล่าง
Opposing spindle Opposing spindle Opposing spindle
PAGE UP
OPEN POSSIBILITIES
ภารกิจของเราคือ การพัฒนาการผลิตให้ก้าวหน้า
รายละเอียดเพิ่มเติม