ประเทศไทย

OKUMA

OPEN POSSIBILITIES

เกี่ยวกับโอคุม่า

กลับไปที่ เกี่ยวกับโอคุม่า

ข้อความ

ประธานกรรมการบริหาร Mr. Atsushi Ieki

มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทซึ่งให้บริการ "Monozukuri"
ที่ครบวงจรที่สุดในโลก

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทขึ้นในปี พ.ศ. 2441 ในฐานะบริษัทซึ่งผลิตและจำหน่ายเครื่องผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว เราได้สืบทอดจิตวิญญาณที่แน่วแน่และเร้าใจที่จะส่งมอบสิ่งที่คุณยังไม่มีแต่เป็นสิ่งคุณต้องการ โดยการ "ผลิตสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน" โอคุม่าเริ่มผลิตเครื่องจักรแมชชีนทูลในปี พ.ศ. 2447 และได้พัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ขั้นนำอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 120 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง

ในปี พ.ศ. 2506 โอคุม่าได้กลายเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรแมชชีนทูลรายแรกของญี่ปุ่นที่พัฒนา OSP, ระบบควบคุม NC ขึ้นเองในบริษัท และมีตำแหน่งในตลาดเป็นผู้นำเทคโนโลยีในด้านเมคคาทรอนิกส์ในฐานะที่เป็นแหล่งเดียวกันสำหรับเครื่องจักรและระบบควบคุม นอกจากนี้ในขณะที่แปรเปลี่ยนความมั่งคั่งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และประสบการณ์เป็นไฮเทค เทคโนโลยีอัจฉริยะของโอคุม่าแสดงถึงการรวมกันของ M-E-I-K (Mechanics - Electronics - IT - Knowledge creation) ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกด้าน AI และนั่นได้พัฒนาเป็นเครื่องจักรอัจฉริยะของโอคุม่า ซึ่งสามารถตัดสินใจและนำประสิทธิภาพไปสู่ระดับที่เหมาะสมที่สุดได้โดยอัตโนมัติ

ในปัจจุบัน มีความพยายามที่จะเร่งสร้างนวัตกรรมการผลิตทั่วโลก และมีความจำเป็นต้องสร้างโรงงานอัจฉริยะซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานโดยรวม (Overall Plant Effectiveness, OPE) ในการผลิต โดยใช้ AI, IoT, Big Dataและอื่นๆ นอกเหนือจากเครื่องจักรแมชชีนทูลแล้ว โอคุม่ายังจะส่งมอบโซลูชั่นที่หลากหลายซึ่งสนับสนุนนวัตกรรมในการผลิต และเราจะเสริมสร้าง "บริการ Monozukuri ที่ครบวงจร" ของเราเพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตทั้งหมดของลูกค้า

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนที่มากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องจากลูกค้าทั่วโลก

Monozukuri: การสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ (ให้ดีขึ้นกว่าเดิม) ที่ซึ่งงานฝีมือระดับสูงมาบรรจบกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย

Mr. Atsushi Ieki
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท โอคุม่า จำกัด

Mr.Kenji Ito กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอคุม่า เทคโน (ไทยแลนด์) จำกัด

ท่ามกลางเครื่องจักรแมชชีนทูลซึ่งทำในญี่ปุ่นหลายแบรนด์ โอคุม่าจัดได้ว่าเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นซึ่งได้รับ
การประเมินผลที่สูงมากและได้รับความชื่นชอบจากลูกค้าทั่วโลกด้วยเครื่องจักรที่ประณีตในการสร้าง
และเต็มไปด้วยทักษะความขำนาญของช่างฝีมือ,เทคโนโลยีการควบคุมNCซึ่งสร้างฟังก์ชั่นที่แปลก
ใหม่ฯลฯ

ก้าวแรกในการเผยแพร่แบรนด์โอคุม่าให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและกว้างขวางขึ้น บริษัท โอคุม่าเทคโน
(ไทยแลนด์) จำกัดได้ทำการเปิดอาคารหลังใหม่ในวันที่14กรกฎาคม พ.ศ.2557 อาคารหลังใหม่ตั้ง
อยู่ห่างจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิไปทางเข้าเมืองใช้เวลาประมาณ15นาทีโดยรถยนต์
การเดินทางจากประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศไทยก็สะดวก

อาคารใหม่ซึ่งจะมีฟังก์ชั่นของศูนย์เทคโนโลยี อาทิเช่น เครื่องจักรเพื่อทดลองตัด,งานบริการด่วน,
การจัดอบรมCNC, การเสนอเทคโนโลยีอย่างฉับไวฯลฯ จะเป็นประโยชน์ไม่เพียงแต่ตลาดในไทย
เท่านั้น แต่จะเป็นฐานศูนย์กลางของตลาดอาเซียนทั้งหมด

โอคุม่าเป็นบริษัทผู้นำด้านเครื่องจักรแมชชีนทูลซึ่งมีคุณค่า3ประการคือ“ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุใช้งาน
นาน,แข็งแกร่ง,และแม่นตรงสูง”, “บริการแบบบูรณาการรวมไปถึงซอฟต์แวร์และงานบริการหลัง
การขาย”,และ“การนำเสนอโซลูชั่นที่เหมาะสมที่สุดในการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า”
พวกเราต้องการที่จะมอบคุณค่าดังกล่าวและมีความสุขในการการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้า
หวังว่าในอนาคตพวกเราก็คงจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านต่อไป

Mr.Yoshiyuki Miyagawa
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โอคุม่า เทคโน (ไทยแลนด์) จำกัด