ประเทศไทย

OKUMA

OPEN POSSIBILITIES

เกี่ยวกับโอคุม่า

กลับไปที่ เกี่ยวกับโอคุม่า

CSR

การดำเนินงานต่อสิ่งแวดล้อม・คุณภาพ

ส่งเสริม “การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์”
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโลก

เครื่องจักรแมชชีนทูลมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเมื่อเทียบกับสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป
ตอนที่ทิ้งเครื่องก็ยังสามารถนำไปใช้ใหม่เป็นทรัพยากรเหล็กได้
ที่โอคุม่าพวกเราร่วมมือกันทั้งบริษัทเพื่อที่จะทำการลดภาระของสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งไปสู่สังคมที่ยั่งยืนผ่านวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์

ISO9001/ISO14001

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม:
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่จะประสานการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างธรรมชาติและมนุษย์ เราจะอุทิศตนเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นผ่านกิจกรรมขององค์กรของเรา
นโยบายด้านคุณภาพ:
เราจะส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดภายใต้คติพจน์ “ลูกค้าสำคัญอันดับหนึ่ง”
แนวทางปฏิบัติ:
ในฐานะบริษัทชั้นนำระดับโลกในด้านเครื่องจักรแมชชีนทูล เราจะดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและปกป้องสิ่งแวดล้อมโลกอย่างต่อเนื่อง
 1. 1. วัตถุประสงค์ของเราคือการได้รับความไว้วางใจจากสังคมผ่านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดอื่นๆในด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ
 2. 2. เราจะดำเนินการดังต่อไปนี้โดยให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆเพื่อที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อมและรับประกันคุณภาพชีวิตด้วยการป้องกันมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงปัญหาเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง
  1. (1) เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า เราจะผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ ด้วยการริเริ่มและปรับปรุงนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
  2. (2) เราจะดำเนินกิจกรรมขององค์กรเพื่อการบริการการผลิตซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลด Muri (ความไม่สมเหตุสมผล) Mura (ความไม่มีเสถียรภาพ) และ Muda (ความสิ้นเปลือง)
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของนโยบายเหล่านี้ เราได้กำหนดจุดมุ่งหมายด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ ทำให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงเนื้อหาทั้งหมด และทบทวนเป็นประจำเพื่อรักษาเนื้อหาให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ

ตัวอย่างความมุ่งมั่นของเรา

ผลทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมของ Thermo-Friendly Concept
ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมผ่านISO14000บริษัทโอคุม่าตระหนักว่าการนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมโลกเป็นหน้าที่ที่มีต่อสังคมของบริษัท
สิ่งที่เป็นตัวแทนของการดำเนินการดังกล่าวคือเทคโนโลยีอัจฉริยะของโอคุม่า “Thermo-Friendly Concept” ซึ่งสามารถคงรักษาความแม่นตรงของการขึ้่นรูป อย่างมีเสถียรภาพโดยไม่ได้รับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิห้อง
ดังนั้นระบบปรับอากาศเพื่อรักษาความแม่นตรงก็ไม่มีความจำเป็น ทำให้ลดปริมาณ การใช้ไฟฟ้าและลดปริมาณการปล่อย CO2ได้ พวกเราจะส่งเสริม “การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แห่งอนาคต” ซึ่งเพิ่มความสามารถการผลิตในขณะที่ลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด และจะพัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
Thermo-friendly concept
มุ่งมั่นประหยัดพลังงานที่โรงงาน Dream Site ของเรา
ที่โรงงานสำนักงานใหญ่, Dream Site 1 (DS1) มีแผงเซลล์แสงอาทิตย์ประมาณ 500 แผงติดตั้งอยู่บนผนังและแผงเซลล์แสงอาทิตย์ประมาณ 3,800 แผงติดตั้งบนหลังคา
DS2 ใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Energy) สำหรับระบบทำความร้อนและความเย็นภายในโรงงาน นอกจากนี้ เรายังส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้วยการใช้แผงที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนความร้อนสูงสำหรับผนังโรงงานด้านนอก, ไฟส่องสว่าง LED, การควบคุมอินเวอร์ทเตอร์ของคอมเพรสเซอร์, ฮีทปั๊มแบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนด้านพลังงานลดลง 30% เมื่อเทียบกับระดับก่อนหน้านี้
Dream Sites
มุ่งมั่นประหยัดพลังงานที่โรงงาน Dream Site ของเรา

การวิจัยและอบรม

สถาบันเทคโนโยลีเครื่องจักรแมชชีนทูลของโอคุม่ากำลังได้รับการก่อสร้างขึ้นที่มหาวิทยาลัยนาโกย่า

นิติบุคคลมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยนาโกย่า และบริษัทโอคุม่าได้ตกลงกันที่จะสร้าง “อาคารวิศวกรรมเครื่องจักรแมชชีนทูลโอคุม่า” เพื่อที่จะส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องจักรแมชชีนทูล

ในครั้งนี้ จะเป็นการส่งเสริมการสร้างบุคคลากรที่สามารถสร้างผลงานได้ในระดับโลกและเพิ่มประสิทธิผลการวิจัยพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องจักรแมชชีนทูล โดยการก่อตั้ง “อาคารวิศวกรรมเครื่องจักรแมชชีนทูลโอคุม่า” ขึ้นที่นาโกย่าซึ่งเป็นศูนย์กลางของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในระดับโลก

ข้อมูลโดยสังเขปของการก่อสร้างอาคารวิศวกรรมเครื่องจักรแมชชีนทูลโอคุม่า
 1. 1. ตำแหน่งที่ตั้ง: วิทยาเขตฮิงาชิยามะ มหาวิทยาลัยนาโกย่า ตำบลฟุโร อำเภอฉิคุซะ เมืองนาโกย่า จังหวัดไอฉิ
 2. 2. พื้นที่อาคาร: ประมาณ 1,500m2 (บนดิน 3 ชั้น, ใต้ดิน 1 ชั้น)
 3. 3. กำหนดเสร็จ: พ.ศ.2562 (เป้าหมายเปิดใช้งานในปี พ.ศ.2563)
 4. 4. วัตถุประสงค์:
  • ・ใช้ในการศึกษา,วิจัยและปฏิบัติการเครื่องจักรแมชชีนทูลที่มหาวิทยาลัยนาโกย่า
  • ・ประสานกับวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรแมชชีนทูลโอคุม่าและขับเคลื่อนงานวิจัยที่ล้ำหน้าที่สุดของโลก
  • ・ใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตและมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนาโกย่า ใช้เป็นสถานที่ในการประชุมนานาชาติ,การประชุมทางวิชาการ,การประชุมเชิงปฏิบัติการ