ประเทศไทย

OKUMA

OPEN POSSIBILITIES

Okuma Smart Factory Dream Site

Dream Site (DS) เป็นโรงงานขึ้นรูปและประกอบชิ้นส่วนของโอคุม่า
โรงงาน DS เป็นโรงงานซึ่งติดตั้ง Smart Machines*1 ของบริษัทฯสำหรับแสดงให้เห็นจริงว่า Okuma Smart Factory*2 สามารถทำอะไรได้บ้าง
ด้วยการใช้ IoT พวกเราสามารถรักษาระดับผลิตภาพของการผลิตแบบจำนวนมาก (Mass Production) แม้ว่าจะผลิตเพียงจำนวนน้อย ดังนั้นจึงสามารถผลิตแบบ Mass Customization ได้
ด้วยการรวมระบบอัตโนมัติและ IT ล่าสุดเข้ากับ“ศิลปะ”แห่งความชำนาญซึ่งปลูกฝังมาในประวัติศาสตร์อันยาวนาน ผลิตภัณฑ์ของพวกเราจึงได้รับการผลิตโดยมีมูลค่าเพิ่มที่สูง

*1. Smart Machines เป็นเครื่องจักรแมชชีนทูลอัจฉริยะที่สามารถตัดสินสภาวะของการขึ้นรูปและสภาวะของเครื่องจักรได้อย่างอิสระเพื่อที่จะทำการแมชชีนนิ่งให้เหมาะที่สุด จากนิยามดังกล่าว เครื่องจักรทั้งหมดที่มีการติดตั้ง Okuma OSP Suite controls จึงจัดว่าเป็น Smart Machines

*2. Okuma Smart Factory เป็นรูปแบบของโรงงานผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงที่ Okuma นำเสนอสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต ด้วยการดึงสมรรถนะการผลิตของโรงงานออกมาให้ได้มากที่สุด จึงสามารถผลิตแบบหลายผลิตภัณฑ์ที่มีเวลาส่งมอบในระยะสั้นได้ รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อความต้องการที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยืดหยุ่น

เสร็จสมบูรณ์ที่โรงงาน Kani ในปี พ.ศ. 2562 อีกหนึ่งโรงงานอัจฉริยะ — ก้าวล้ำไปอีกขั้น Dream Site3 รายละเอียด คลิกที่นี่

Smart Factory แห่งอนาคต Dream Site1・Dream Site2

ระบบอัตโนมัติที่วิวัฒนาการมา

ที่โรงงาน DS ของโอคุม่า การจัดตารางการผลิตของเครื่องจักรและหุ่นยนต์เสริมด้วยระบบขนส่งอัตโนมัติ (AGVS) มีการผสมผสานกันอย่างราบรื่น ดังนั้นจึงทำให้สามารถทำงานได้ตั้งแต่ขั้นตอนการป้อนวัสดุเข้าจนกระทั่งขั้นตอนขึ้นรูปขั้นสุดท้ายโดยไม่มีการแทรกแซงของมนุษย์ นอกจากนี้ระบบอัตโนมัติด้านลอจิสติกของแต่ละขั้นตอนทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์

Smart Factory แห่งอนาคต

การกระจายงานมาทำล่วงหน้า (Front loading)

เพื่อให้ Dream Sites ของพวกเรามีอัตราการใช้งานสูงสุด เราจึงพยายามกระจายงานมาทำล่วงหน้าก่อนที่จะขึ้นรูปจริงที่หน้างานให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การเขียนโปรแกรมรูปชิ้นส่วน,การซิมูเลชั่นเครื่องจักรและหุ่นยนต์ ถูกทำก่อนล่วงหน้าในเครื่องคอมพิวเตอร์พื่อลดการเตรียมงานที่หน้างานขึ้นรูปให้เหลือน้อยที่สุด

การกระจายงานมาทำล่วงหน้า (Front loading)

การควบคุมให้เหมาะสมที่สุดทั้งโรงงาน

เราใช้ประโยชน์สูงสุดจาก IIoT เพื่อจัดการข้อมูลประเภทต่างๆจากส่วนกลางอย่างมีเอกภาพ การรู้ความคืบหน้าของกระบวนการผลิตและสภาวะการทำงานของระบบ, ข้อมูลของเครื่องมือ, ตำแหน่งของวัสดุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จ ทำให้สามารถควบคุมโรงงานโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งไปกว่านั้นการเก็บบันทึกข้อมูลและการทำซ้ำวงจร PDCA (plan-do-check-act) ช่วยให้เราสามารถลดลีดไทม์ได้

การควบคุมให้เหมาะสมที่สุดทั้งโรงงาน

การผลิตแบบครบวงจร

โรงงาน DS ของเราจัดวางเส้นทางการเคลื่อนที่ของชิ้นงานตั้งแต่การป้อนวัตถุดิบเข้าสู่การจัดส่งผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายมีประสิทธิภาพ ด้วยการจัดวางรูปแบบโรงงานอย่างสมเหตุสมผล เราจึงผลิตผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายชนิดด้วยความเร็วและประสิทธิภาพที่สูง

Self-Contained Start-to-Finish Production

การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

สภาพแวดล้อมโรงงานที่สะอาด

มีการติดตั้งระบบจัดเก็บเศษขึ้กลึงโดยอัตโนมัติในบริเวณที่ขึ้นรูป เศษขึ้กลึงจะถูกดูดออกจากเครื่องจักรและลำเลียงโดยอากาศผ่านท่อไปยังด้านนอกของโรงงาน ช่วยให้ภายในโรงงานสะอาด นอกจากนี้แล้ว วิธีอื่น ๆ ในการรักษาสภาพแวดล้อมภายในโรงงานให้สะอาด ก็คือ การใช้ตัวเก็บละอองและสเปคฝาครอบทั้งเครื่องของเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบเสาคู่เพื่อให้เศษขี้กลึงไม่กระเด็นออกไปนอกเครื่อง

สภาพแวดล้อมโรงงานที่สะอาด

การอนุรักษ์พลังงาน

DS1 มีแผงเซลล์แสงอาทิตย์ประมาณ 500 แผงติดตั้งอยู่บนผนังและแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 3,800 แผงบนหลังคา แผงเหล่านี้ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 1,040 กิโลวัตต์ซึ่งเทียบเท่ากับพลังงานที่ใช้โดยบ้านทั่วไป 260 หลัง DS2 ใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Energy) สำหรับระบบทำความร้อนและความเย็นภายในโรงงาน นอกจากนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานยังได้รับการส่งเสริมด้วยการใช้แผงที่มีคุณสมบัติฉนวนสูงสำหรับผนังโรงงานด้านนอก, ไฟ LED, การควบคุฒอินเวอร์ทเตอร์ของคอมเพรสเซอร์, เครื่องอัดอากาศ, ฮีทปั๊มแบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนด้านพลังงานลดลง 30% เมื่อเทียบกับระดับก่อนหน้านี้

การอนุรักษ์พลังงาน

DS1Dream Site1

DS1 เริ่มดำเนินงานที่โรงงานสำนักงานใหญ่ในปี พ.ศ.2556 โดยผลิตเครื่องจักรขึ้นรูปหลายภารกิจ, เครื่องกลึงขนาดกลางและใหญ่, และเครื่องกลึงแบบแนวตั้ง DS1 เป็นโรงงานผลิตแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ โดยประกอบด้วยส่วนที่ขึ้นรูปชิ้นส่วน, ส่วนที่เป็นที่ประกอบชิ้นส่วน

เสร็จสมบูรณ์ พ.ศ.2556
พื้นที่อาคาร 23,600 m2
ผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรขึ้นรูปหลายภารกิจ, เครื่องกลึง CNC
Dream Site1

DS2Dream Site2

DS2 เป็นโรงงานผลิตแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบของเครื่องกลึงและเครื่องเจียรขนาดเล็กและกลาง โรงงานชิ้นส่วนเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปีพ.ศ.2560 เป็นขั้นตอนแรกของโครงการ

เสร็จสมบูรณ์ พ.ศ.2560
พื้นที่อาคาร 11,000m2
Dream Site2