ประเทศไทย

OKUMA

OPEN POSSIBILITIES

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ใหม่

กลับไปที่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

แบรนด์ญี่ปุ่นอันเป็นที่รักและได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง แบรนด์ที่ติดตลาดมายาวนาน เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบแนวตั้ง MB-V Ⅱ series

นวัตกรรมอัจฉริยะของโอคุม่าที่ช่วยควบคุมอุณหภูมิเครื่องจักรระหว่างทำงานให้คงที่

ขึ้นรูปชิ้นงานด้วยความแม่นยำสูงแม้ในสภาพแวดล้อมโรงงานปกติ

ความแม่นยำของชิ้นงานจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจาก "อุณหภูมิห้องโดยรอบเครื่องจักร" "ความร้อนที่เกิดจากเครื่องจักร" และ"ความร้อนที่เกิดจากการขึ้นรูป" 
Thermo-Friendly Concept เป็นแนวคิดที่ไม่เหมือนใครในการ“จัดการ”อุณหภูมิที่เปลี่ยนไป ทำให้ได้ความแม่นยำที่สูงในสภาพแวดล้อมโรงงานปกติโดยผู้ใช้งานไม่ต้องเพิ่มมาตรการพิเศษใดๆ

MB-46V Ⅱ
Thermo-Friendly Concept

เครื่องจักรที่ทำได้จริงทั้งในแง่ความแม่นยำ การเพิ่มผลผลิต และลดการปล่อยก๊าซCO2จากการประหยัดพลังงาน

Green-Smart Machine

เพื่อเพิ่มผลผลิต และงานที่มีความละเอียดแม่นยำสูง + การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการประหยัดพลังงาน

โอคุม่าได้นิยาม "Green-Smart Machine"เครื่องจักรอัจฉริยะที่บรรลุทั้งด้านเพิ่มผลผลิต ความแม่นยำและลดการใช้พลังงานโดยอัตโนมัติ นวัตกรรม Green-Smart Machine ของโอคุม่าที่ร่วมยืนหยัดกับลูกค้าของเราในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลกกำลังประสบอยู่ในปัจจุบัน

ชิ้นงานที่ต้องการความละเอียดแม่นยำสูง

โดดเด่นด้วยความแม่นยำในการตัดเฉือนชิ้นงานที่ต้องการค่าความละเอียดสูงได้อย่างมีเสถียรภาพ และช่วยคงความแม่นยำในการขึ้นรูปแม้ในการกัดที่ต่อเนื่องยาวนาน

เครื่องรุ่น MB-V Ⅱ ได้พัฒนาแนวคิด Thermo-Friendly Concept  ที่เป็นมิตรต่ออุณหภูมิแวดล้อมเครื่องจักร และพัฒนาความเสถียรของมิติด้วยการออกแบบโครงสร้างเครื่องจักรรุ่นใหม่ที่ดีกว่าเดิม  MB-46V Ⅱ ได้พัฒนาค่าความแม่นยำต่อการตัดเฉือนที่ต่อเนื่องยาวนานได้ดีขึ้นจาก 8μm (เครื่องรุ่นเดิม) เป็น 5μm, แม่นยำขึ้น 38% (เทียบกับเครื่องรุ่นเดิม) จึงช่วยคงความแม่นยำได้อย่างมีเสถียรภาพ เนื่องจากไม่จำเป็นต้องตั้งเครื่องจักรในห้องที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ จึงช่วยลดค่าไฟฟ้า และลดต้นทุนด้านเครื่องจักรในโรงงานได้อย่างมาก

เทคโนโลยีอัจฉริยะของโอคุม่าที่ช่วยให้เครื่องจักรรักษาเสถียรภาพที่แม่นยำในระดับสูงโดยอัตโนมัติThermo-Friendly Concept

มิติด้านค่าความละเอียดของชิ้นงานเมื่อเวลาผ่านไป (ค่าที่วัดจากชิ้นงานจริง)

ตัดเฉือนด้วยเครื่อง MB-46V Ⅱ ณ อุณหภูมิห้องที่ผันแปรถึง 8℃

* หมายเหตุ: ข้อมูลที่แสดงคือ "ค่าที่วัดได้จริง" ซึ่งค่าที่ได้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม สเป็คเครื่องจักร ทูลที่ใช้ และเงื่อนไขการตัดเฉือนอื่นๆ

MB-46V Ⅱ

ให้ผลผลิตสูง

รองรับการตัดเฉือนที่หลากหลาย
ตั้งแต่การขึ้นรูปชิ้นส่วนไปจนถึงงานแม่พิมพ์ รองรับวัสดุอะลูมิเนียมไปจนถึงวัสดุที่ตัดเฉือนได้ยาก

รองรับการตัดเฉือนที่หลากหลาย
สปินเดิลเบอร์ 40 สปินเดิลขนาดใหญ่ (รุ่นมาตรฐาน) 15,000min-1 22/18.5kW (10 นาที/ต่อเนื่อง) 199/146 นิวตัน/นาที (5 นาที/ต่อเนื่อง)
สปินเดิลที่แข็งแกร่ง 8,000min-1 11/7.5kW (10 นาที/ต่อเนื่อง) 198/135 นิวตัน/นาที (5 นาที/ต่อเนื่อง)
สปินเดิลรอบหมุนความเร็วสูง 20,000min-1 30/22kW (10 นาที/ต่อเนื่อง) 83/54 นิวตัน/นาที (5 นาที/ต่อเนื่อง)
สปินเดิลเบอร์ 50 สปินเดิลที่แข็งแกร่ง 6,000min-1 11/7.5kW (10 นาที/ต่อเนื่อง) 198/135 นิวตัน/นาที (5 นาที/ต่อเนื่อง)
สปินเดิลขนาดใหญ่ 12,000min-1 26/18.5kW (10 นาที/ต่อเนื่อง) 199/146 นิวตัน/นาที (5 นาที/ต่อเนื่อง)
สปินเดิลที่แข็งแกร่ง 12,000min-1 33/26kW (10 นาที/ต่อเนื่อง) 302/148 นิวตัน/นาที (10%ED/ต่อเนื่อง)
สปินเดิล HSK-F63 สปินเดิลรอบหมุนความเร็วสูง 30,000min-1 15/11kW (10 นาที/ต่อเนื่อง) 29.1/20 นิวตัน/นาที (10 นาที/ต่อเนื่อง)
สปินเดิลรอบหมุนความเร็วสูง 35,000min-1 15kW (ต่อเนื่อง) 4.09 นิวตัน/นาที (ต่อเนื่อง)

ลดการใช้พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสูงสุดโดยลดทั้งเวลาที่ใช้และเวลาที่ไม่ได้ใช้ในการตัดเฉือน

ลดการใช้พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสูงสุดโดยลดทั้งเวลาที่ใช้และเวลาที่ไม่ได้ใช้ในการตัดเฉือน

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการเพิ่มความเร็วแกนควบคุม เพิ่มความเร็วรอบหมุนสปินเดิลและลดเวลาเปลี่ยนทูล ซึ่งช่วยลดเวลาการตัดเฉือนให้สั้นลงได้จริง ใช้เวลาเท่าเดิมแต่ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น สามารถนำเวลาที่เหลือไปทำงานอื่นได้ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยลดค่าพลังงานที่ใช้ในการตัดเฉือนได้ด้วย

ลดการใช้พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสูงสุดโดยลดทั้งเวลาที่ใช้และเวลาที่ไม่ได้ใช้ในการตัดเฉือน

ประหยัดแรงงาน

โอคุม่ากำลังเตรียมโซลูชั่นต่างๆ เพื่อช่วยลดภาระของผู้ปฏิบัติงาน

ATC เมทริกซ์ แมกกาซีน

ประหยัดพื้นที่การจัดเก็บทูล และช่วยลดระยะเวลาการเปลี่ยนทูล

สเปคมาตรฐาน 20 ทูล (แมกกาซีนแบบโซ่)
สเปคพิเศษ 32 ทูล (แมกกาซีนแบบโซ่)
48 ทูล (แมกกาซีนแบบโซ่)
64 ทูลขึ้นไป (เมทริกซ์แมกกาซีน)
ATC เมทริกซ์ แมกกาซีน
ในรูปคือเครื่องรุ่น MB-46V Ⅱ

OSP

โอคุม่าเปิดตัวคอนโทรลเลอร์เจเนอเรชั่นใหม่ที่เปลี่ยนการผลิตสู่โลกดิจิทัลได้จริง

OSP-P500 คอนโทรลเลอร์เจเนอเรชั่นใหม่

เพิ่มผลผลิต เพิ่มเสถียรภาพการผลิต

โอคุม่าคือผู้ผลิตแห่งเดียวที่สามารถผสานเทคโนโลยี M-E-I-K (กลศาสตร์ - อิเล็กทรอนิกส์ - ไอที - ความรู้) เข้าด้วยกัน นำเสนอคอนโทรลเลอร์รุ่นใหม่  เพื่อสร้างเทคโนโลยีขั้นสูง "ฝาแฝดดิจิทัล" ที่ช่วยควบคุมเครื่องจักร และการตัดเฉือนโลหะได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างมูลค่าใหม่ให้กับชิ้นงาน
OSP-P500 ช่วยเพิ่มผลผลิต  เพิ่มเสถียรภาพการผลิต มีฟังก์ชั่นช่วยให้ลูกค้าใช้เทคนิคของตนได้เหนือกว่า คุณสมบัติที่โดดเด่นคือ เทคโนโลยีควบคุมการตัดเฉือนด้วยความเร็วสูงและความแม่นยำสูง โซลูชั่นประหยัดพลังงานที่ให้ทั้งความแม่นยำ ประสิทธิภาพการผลิตสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันภัยคุกคามทางดิจิทัล

 • โปรแกรมจำลองการตัดเฉือนและการทำงานเครื่องจักรที่แม่นยำนวัตกรรมใหม่ของฝาแฝดดิจิทัล
 • เพื่อการตัดเฉือนที่มีความเร็วสูงและมีความแม่นยำสูงนวัตกรรมการตัดเฉือนชั้นแนวหน้าของโลก
 • เครื่องจักรอัจฉริยะที่เป็นมิตรกับผู้ใช้งานที่ไม่มีความชำนาญนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้น
 • ลดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีประหยัดพลังงานECO suite plus
 • เพิ่มความสามารถในการเตรียมตัว และรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ที่แข็งแกร่ง
OSP-P500 หน้าจอควบคุมขนาด 15 นิ้ว
 • หน้าจอหลัก
  หน้าจอหลัก
 • เทคโนโลยีเครื่องจักรเสมือนจริง
  เทคโนโลยีเครื่องจักรเสมือนจริง
 • การสร้างแผนภูมิกระบวนการผลิต
  การสร้างแผนภูมิกระบวนการผลิต
 • การเดินเครื่องจักรตามแผนภูมิกระบวนการผลิต
  การเดินเครื่องจักรตามแผนภูมิกระบวนการผลิต
 • MacMan plus
  MacMan plus

ข้อมูลเครื่องจักร

MB-46V Ⅱ〈MB-46VE Ⅱ〉
ข้อมูลจำเพาะสปินเดิลเบอร์ 40
MB-46V Ⅱ〈MB-46VE Ⅱ〉
ข้อมูลจำเพาะสปินเดิลเบอร์ 50
ขนาดเทเบิ้ล ขนาดพื้นผิวการทำงาน mm 760×460〈1,000×460〉
ระยะจากพื้นถึงผิวเทเบิ้ล mm 800
น้ำหนักที่โหลดได้สูงสุด kg 500〈700〉
สปินเดิล ความเร็วรอบสปินเดิล min-1 15,000 [8,000, 20,000, 30,000, 35,000] 6,000 [12,000, 12,000]
รูเทเปอร์สปินเดิล 7/24 เทเปอร์ No.40 7/24 เทเปอร์ No.50
อัตราการป้อน ความเร็วในการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว m/min X・Y: 42 Z: 36
อุปกรณ์เปลี่ยนเครื่องมืออัตโนมัติ (ATC) ความจุทูล* ความจุทูล 20 [32]〈20 [32, 48]〉 20 [32]
ขนาดเครื่องจักร ความสูงเครื่องจักร mm 2,746
ขนาดพื้นที่วางเครื่องจักร mm 1,950×2,810〈2,210×2,810〉 2,000×2,810〈2,210×2,810〉
น้ำหนักเครื่องจักร kg 7,300〈7,500〉 7,550〈7,750〉

〈 〉: ประเภท E (ส่วนต่อขยาย)

[ ]:สเปคพิเศษ

*ระบบ Matrix magazines ที่ช่วยจัดเก็บทูลได้มากกว่า 60 ทูล

MB-56V Ⅱ
ข้อมูลจำเพาะสปินเดิลเบอร์ 40
MB-56V Ⅱ
ข้อมูลจำเพาะสปินเดิลเบอร์ 50
ขนาดเทเบิ้ล ขนาดพื้นผิวการทำงาน mm 1,300×560
ระยะจากพื้นถึงผิวเทเบิ้ล mm 800
น้ำหนักที่โหลดได้สูงสุด kg 900
สปินเดิล ความเร็วรอบสปินเดิล min-1 15,000 [8,000, 20,000, 30,000, 35,000] 6,000 [12,000, 12,000]
รูเทเปอร์สปินเดิล 7/24 เทเปอร์ No.40 7/24 เทเปอร์ No.50
อัตราการป้อน ความเร็วในการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว m/min X・Y: 42 Z: 36
อุปกรณ์เปลี่ยนเครื่องมืออัตโนมัติ (ATC) ความจุทูล* ความจุทูล 20 [32]
ขนาดเครื่องจักร ความสูงเครื่องจักร mm 2,746
ขนาดพื้นที่วางเครื่องจักร mm 2,520×3,123
น้ำหนักเครื่องจักร kg 8,700 8,900

[ ]:สเปคพิเศษ

*ระบบ Matrix magazines ที่ช่วยจัดเก็บทูลได้มากกว่า 60 ทูล