HOME > ผลิตภัณฑ์ > เครื่องเจียร

เครื่องเจียรทรงกระบอกCNC

GP/GA 25/26W

ข้อมูลจำเพาะเครื่องจักร

สเปค GP/GA25W×40 GP/GA25W×65 GP/GA26W×40 GP/GA26W×65
ระยะระหว่างศูนย์กลาง   mm 400 650 400 650
ระยะเหวี่ยง
บนเทเบิ้ล
  mm ø330
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเจียรสูงสุด   mm ø200
น้ำหนักชิ้นงานสูงสุด จับศูนย์2ข้าง kg 50
หัวจับ kg×mm 40×200
หินเจียร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก×ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน mm ø510×ø75 ø610×ø75
ความกว้าง mm 75 (GP:150 GA :125)
จำนวนการเปลี่ยนความเร็วรอบ ต่อเนื่อง
ความเร็วที่ขอบ m/min 2,700
มอเตอร์ สำหรับแกนหินเจียร kW 7.5(15)
ขนาดพื้นที่ที่ต้องการ
กว้างxลึก
mm 2,030×2,914 2,510×2,914 2,030×2,914 2,510×2,914
น้ำหนักเครื่องจักร kg 5,300 5,800 5,300 5,800
อุปกรณ์ควบคุม OSP-P300GA
PAGE UP
OPEN POSSIBILITIES
ภารกิจของเราคือ การพัฒนาการผลิตให้ก้าวหน้า
รายละเอียดเพิ่มเติม