ประเทศไทย

OKUMA

OPEN POSSIBILITIES

  • HOME
  • ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เครื่องจักรขึ้นรูปหลายภารกิจพิเศษ

เครื่องจักรขึ้นรูปหลายภารกิจพิเศษ

+-

เครื่องจักรขึ้นรูปหลายภารกิจพิเศษ

เครื่องจักรขึ้นรูปหลายภารกิจพิเศษ
MULTUS U3000 LASER EX เครื่องจักรที่รวบรวมขั้นตอนการทำงานระดับสุดยอดซึ่งสามารถจัดการตั้งแต่วัตถุดิบจนเสร็จสมบูรณ์เป็นผลิตภัณฑ์ในเครื่องเดียว
MU-6300V LASER EX เครื่องจักรที่รวบรวมขั้นตอนการทำงานระดับสุดยอดซึ่งสามารถจัดการตั้งแต่วัตถุดิบจนเสร็จสมบูรณ์เป็นผลิตภัณฑ์ในเครื่องเดียว

เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ควบคุม5แกน

เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบแนวตั้งควบคุม5แกน ขนาดเทเบิ้ล(mm) ปริมาณเคลื่อนที่ X-Y-Z(mm) ความเร็วรอบแกนหลัก(min-1)
MU-4000VMU-6300V ø400 740 x 460 x 460 15,000
ø500 800 x 1,050 x 600 10,000/6,000
ø630 925 x 1,050 x 600 10,000/6,000
ø800 x กว้าง630 925 x 1,050 x 600 10,000/6,000
MU-S600V 400 x 400 700 x 500 x 500 12,000
MU-400V Ⅱ ø400 762 x 460 x 460 8,000
เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบแนวนอนควบคุม5แกน ขนาดพาเลท(mm) ขนาดชิ้นงานใหญ่สุด(mm) ความเร็วรอบแกนหลัก(min-1)
MU-10000H 1,000 x 1,000 ø1,500 x 1,125 6,000
เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ควบคุม5แกน ขนาดเทเบิ้ล(mm) ปริมาณเคลื่อนที่ X-Y-Z(mm) ความเร็วรอบแกนหลัก(min-1)
MILLAC 1000VH 800 x 800 1,020 x 1,020 x 1,020 10,000
1,000 x 1,000 1,850 x 1,300 x 1,000 6,000

เครื่องจักรขึ้นรูปหลายภารกิจ

เครื่องจักรขึ้นรูปหลายภารกิจอัจฉริยะ ขนาดหัวจับมาตรฐาน(inch) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขึ้นรูปสูงสุด x ความยาวขึ้นรูปสูงสุด(mm) ความเร็วรอบแกนหลัก(min-1)
MULTUS U4000 8" ø650 x 1,000/1,500 5,000
10" ø650 x 1,500/2,000 4,200
15" ø650 x 1,500/2,000 3,000
MULTUS B300Ⅱ 6" ø600 x 550/750 6,000
8" ø600 x 750 5,000
8" ø630 x 900 5,000
10" ø710 x 1,500/2,000 3,800
MULTUS B550 15" ø830 x 2,000/3,000 3,000
15" ø1,050 x 3,000/4,000/6,000 2,000
เครื่องจักรขึ้นรูปหลายภารกิจแบบแนวตั้งควบคุม5แกน ขนาดหัวจับที่รองรับ(inch) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขึ้นรูปสูงสุด x ความยาวขึ้นรูปสูงสุด(mm) ความเร็วรอบแกนหลัก(min-1)
VTM-1200YB 36",40" ø1,200 x 1,080 500
※ขนาดเทเบิ้ลใหญ่สุด2,000mm ø2,000 x 1,400 300
28",32" ø800 x 1,135 800
เครื่องจักรขึ้นรูปหลายภารกิจแบบแนวตั้ง ขนาดหัวจับที่รองรับ(inch) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขึ้นรูปสูงสุด x ความยาวขึ้นรูปสูงสุด(mm) ความเร็วรอบแกนหลัก(min-1)
VTM-200 18",21",24" ø650 x 635 1,250
24",28",32",36" ø1,000 x 840 1,250
※ขนาดเทเบิ้ลใหญ่สุด2,000mm ø2,000 x 1,200 200
เครื่องจักรขึ้นรูปหลายภารกิจแบบเสาคู่ ขนาดเทเบิ้ลใหญ่สุด(mm) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขึ้นรูปสูงสุด x ความยาวขึ้นรูปสูงสุด(mm) ความเร็วรอบแกนหลัก(min-1)
VTR-160A 1,250 ø1,600(สวิงสูงสุด) x 1,250 400
3,200 ø3,500(สวิงสูงสุด) x 1,600 160

เครื่องกลึง

เครื่องกลึงCNC 1แคร่คร่อม ขนาดหัวจับมาตรฐาน(inch) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขึ้นรูปสูงสุด x ความยาวขึ้นรูปสูงสุด(mm) ความเร็วรอบแกนหลัก(min-1)
LB3000 EX Ⅱ 6" ø430 x 300/500 6,000
8" ø410 x 500/1,000/1,300 5,000
10" ø480 x 750/1,500/2,150 4,200
8" ø410 x 150 5,000
LB35Ⅲ 12" ø460 x 850/1,500/2,000 3,200
15" ø660 x 1,000/2,000/3,000/4,000 2,800
HJ250 8" ø280 x 330 3,000
HL-20 8" ø350 x 460 3,200
10" ø350 x 610/1,020 3,500
เทิร์นนิ่งเซ็นเตอร์ แกนหลัก2แกน ขนาดหัวจับมาตรฐาน(inch) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขึ้นรูปสูงสุด x ความยาวขึ้นรูปสูงสุด(mm) ความเร็วรอบแกนหลัก(min-1)
LT2000 EX 6" ø210 x 130 6,000
8" ø350 x 200 5,000
เครื่องกลึงCNC 2แคร่คร่อม ขนาดหัวจับมาตรฐาน(inch) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขึ้นรูปสูงสุด x ความยาวขึ้นรูปสูงสุด(mm) ความเร็วรอบแกนหลัก(min-1)
LU3000 EX 8" ø410 x 600/1,000 5,000
10" ø480 x 650/1,250 4,200
21",24" บน:ø900 / ล่าง:ø670 x 2,000 1,500
LU35Ⅱ 12" ø550 x 920/1,570/2,070 3,200
15" ø650 x 1,000/2,000/3,000 2,800
LU-S1600 8" ø160 x 480/550/1,000 4,000
SPL-200 8" ø200 x 100 4,000
เครื่องกลึง CNC 2สปินเดิ้ลคู่ขนาน ขนาดหัวจับมาตรฐาน(inch) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขึ้นรูปสูงสุด x ความยาวขึ้นรูปสูงสุด(mm) ความเร็วรอบแกนหลัก(min-1)
2SP-2500H 8" ø200(กำลังเครื่องจักรตัวหลัก:ø410) x 125(กำลังเครื่องจักรตัวหลัก:200) 5,000
6" ø150(กำลังเครื่องจักรตัวหลัก:ø220) x 80(กำลังเครื่องจักรตัวหลัก:150) 4,500
6" ø100 x 100 5,000
10" ø380 x 230 2,000
เครื่องกลึงCNCแบบแนวตั้ง ขนาดหัวจับที่รองรับ(inch) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขึ้นรูปสูงสุด x ความยาวขึ้นรูปสูงสุด(mm) ความเร็วรอบแกนหลัก(min-1)
V760EX2SP-V760EX 15",18",21",24" ø760 x 770 2,000
24",28",32",36" ø920 x 860 1,250
15",18",21",24" ø760 x 770 2,000
12",15",18" ø400 x 450 2,500
36",40" ø1,000 x 890 1,250
12",15",18" ø400 x 450 2,500
SV250 8",10" ø250 x 350 6,000
เครื่องจักรขึ้นรูปล้ออลูมิเนียม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขึ้นรูปสูงสุด x ความยาวขึ้นรูปสูงสุด(mm) ความเร็วรอบแกนหลัก(min-1)
LAW-V24 - บน:ø630/ล่าง:ø480 3,000
- ø620 x 280 3,000
- ø660 x 660 3,000

เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์

เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบแนวตั้ง ขนาดเทเบิ้ล(mm) ปริมาณเคลื่อนที่ X-Y-Z(mm) ความเร็วรอบแกนหลัก(min-1)
MB-46VA 760 x 460 560 x 460 x 460 8,000/6,000
1,300 x 560 1,050 x 560 x 460 8,000/6,000
1,530 x 660 1,500 x 660 x 660 8,000/6,000
MF-46VA 760 x 460(ขนาดพาเลท) 762 x 560 x 460 8,000/6,000
MP-46V 760 x 460 660 x 460 x 360 20,000
GENOS M460-VE 1,000 x 460 762 x 460 x 460 8,000
1,300 x 560 1,050 x 560 x 460 8,000
MILLAC 44VⅡ 630 x 400<มาตรฐาน>/
400 x 400<2พาเลทAPC>
560 x 410 x 410 12,000
MILLAC468VⅡMILLAC1052VⅡ 1,050 x 460 820 x 460 x 450 6,000
1,350 x 560 1,050 x 560 x 520 6,000
1,600 x 610 1,300 x 610 x 560 4,000
1,800 x 720 1,540 x 760 x 660 4,000
2,200 x 850 2,050 x 850 x 750 4,000
2,200 x 1,050 2,050 x 1,060 x 800 4,000
เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบแนวนอน ขนาดพาเลท(mm) ขนาดชิ้นงานใหญ่สุด(mm) ความเร็วรอบแกนหลัก(min-1)
MA-500HⅡ 500 x 500 ø800 x 1,000 6,000
630 x 630 ø1,000 x 1,000 6,000
MA-400HA 400 x 400 ø600 x 710 8,000
MA-12500H 1,250 x 1,250 ø2,000 x 1,600 6,000
MB-5000HⅡ 500 × 500 ø800 × 1,000 15,000
MB-4000H 400 x 400 ø600 x 900 15,000
800 x 800 ø1,450 x 1,450 6,000
1,000 x 1,000 ø1,400 x 1,450 6,000
MB-4000H ø320<เทเบิ้ลกลม>/
320 x 320<2พาเลทAPC>
ø400 x 500 12,000
ø500<เทเบิ้ลกลม>/
400 x 400<2พาเลทAPC>
ø500 x 600 8,000

เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบเสาคู่

เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบเสาคู่ขึ้นรูป5พื้นผิว ความกว้างเสาคู่ประสิทธิผล(mm) ขนาดโต๊ะทำงาน(mm) ความเร็วรอบแกนหลัก(min-1)
MCR-A5CII 2,150-3,650 1,500 x 3,000-3,000 x 12,000 4,000
MCR-BⅢ 2,050-3,550 1,500 x 2,800-3,000 x 11,800 4,000
MCR-C 2,650-3,650 2,000 x 4,000-3,000 x 12,000 4,000
MCR-S (Super) 2,650/3,150 2,000 × 4,000~2,500 × 6,500 10,000
MCR-H 2,550/3,050 2,000 x 4,000/2,500 x 5,000 8,000
เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบเสาคู่ ความกว้างเสาคู่ประสิทธิผล(mm) ขนาดโต๊ะทำงาน(mm) ความเร็วรอบแกนหลัก(min-1)
MCV-AII 1,650/2,050 1,200 x 1,800-1,500 x 5,000 4,000
MCR-AF 2,600 2,000 x 1,500/2,000 x 2,000 8,000

เครื่องเจียร

เครื่องเจียรทรงกระบอกNC สวิงบนโต๊ะ(mm) ระยะระหว่างศูนย์กลาง(mm) ขนาดล้อหินเจียร(mm)
GA25W ø330 250 ø405 x 75/ø510 x 75
youtube ø330 400/650 ø510 x 75/ø610 x 75
GP-44FⅡ ø330/430 350/650/1,000/1,500 ø455 x 75
ø330/430 350/650/1,000/1,500 ø610 x 135/ø760 x 160
เครื่องเจียรผิวในNC สวิงในที่ครอบ(mm) ขอบเขตของขนาดรูที่เจียรได้ x ความยาวที่เจียรได้(mm) น้ำหนักชิ้นงาน(kg)
GI-2N-SP - ø2-20 x 65 -
GI-20NⅡ ø350 ø3-150 x 150 100
ø400 ø5-300 x 200 150

IT/CNC

CNCอัจฉริยะยุคใหม่
OSP CNCอัจฉริยะเน้นหน้างาน
ติดตั้งเทคโนโลยีค้นหาไวรัสVSAPIในอุปกรณ์ควบคุมเชิงตัวเลขของโอคุม่า
ระบบประหยัดพลังงานแห่งอนาคต
ซอฟต์แวร์
โพสต์โปรเซสเซอร์3D-CAM โพสต์โปรเซสเซอร์สำหรับเครื่องจักรโอคุม่าโดยร่วมมือกับผู้ผลิตCAMหลักๆ