HOME > เกี่ยวกับโอคุม่า > ข้อความ

ข้อความ
Mr. Yoshimaro Hanaki สำนักงานวางแผนบริหารบุกเบิกความเป็นไปได้ของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ,์มีส่วนร่ามในการสร้างมูลค่าของลูกค้าทั่วโลก,ผ่านทาง[บริการการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์]ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างบูรณาการ

บริษัทฯจะครบรอบ120ปี แห่งการก่อตั้งในเดือนมกราคม
พ.ศ.2561 บริษัทฯได้เริ่มดำเนินกิจการในฐานะที่เป็นบริษัท
ผลิตและจำหน่ายเครื่องผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวในปี พ.ศ.2441
จากนั้นจึงได้เริ่มผลิตเครื่องจักรแมชชีนทูลในปีพ.ศ.2447
และได้เติบโตจนกระทั่งเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรแมชชีนทูล
แบบบูรณาการของโลกในปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลมาจากการ
สนับสนุนของลูกค้า,ทุกๆท่านที่ก้าวเดินมาด้วยกันกับบริษัทฯ
จึงใคร่ขอขอบพระคุณจากใจ ณ ที่นี้
ตั้งแต่ยุคก่อตั้ง เพื่อที่จะเพิ่มความสามารถในการผลิตของ
ลูกค้า บริษัทฯได้ค้นหาอุดมคติของผลิตภัณฑ,์ เทคโนโลยี
ด้วยจิตวิญญาณที่ว่า[หากสิ่งที่มีความจำเป็นไม่มีอยู่ในโลก
ใบนี้แล้วก็ให้พัฒนาขึ้นเองในบริษัท] บริษัทฯได้มีส่วนใน
การเพิ่มความสามารถในการผลิตของลูกค้าด้วยการพัฒนา
เทคโนโลยีอัจฉริยะ,ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์โดยการใช้จุดแข็ง
ของการรวมเป็นหนึ่งเดียวของเครื่องจักร,ไฟฟ้ า,สารสนเทศ,
ความรู้ โดยพัฒนาไม่เฉพาะแต่เพียงตัวเครื่องจักรเท่านั้น
แต่รวมไปถึงอุปกรณ์ควบคุมทั้งหมดขึ้นเองภายในบริษัทด้วย
ปัจจุบัน ในแต่ละประเทศ ได้มีการส่งเสริมนวัตกรรมการผลิต
ที่ประยุกต์ใช้IoT(อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง) ทำให้เกิดความ
ต้องการอย่างมากของเทคโนโลยีระดับสูง,เครื่องจักรแมชชีน
ทูลที่เพิ่มคุณค่าได้สูง
บริษัทฯมุ่งที่เป็นจะบริษัท[บริการการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
แบบบูรณาการ]ระดับสูงสุดของโลกซึ่งนำเสนอตั้งแต่Smart
Machineที่ทำการขึ้นรูปได้เหมาะสมที่สุดด้วยตัวเอง จนถึง
Smart Factoryที่ควบคุมการผลิตของโรงงานทั้งโรงให้
เหมาะสมที่สุด
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านมาก
ยิ่งขึ้นอีกในอนาคต


Mr. Yoshimaro Hanaki
ประธานกรรมการผู้จัดการ
บริษัท โอคุม่า จำกัด
Mr.Shinobu Mitsui ท่ามกลางเครื่องจักรแมชชีนทูลซึ่งทำในญี่ปุ่นหลายแบรนด์
โอคุม่าจัดได้ว่าเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นซึ่งได้รับการประเมินผลที่
สูงมากและได้รับความชื่นชอบจากลูกค้าทั่วโลกด้วยเครื่อง
จักรที่ประณีตในการสร้างและเต็มไปด้วยทักษะความขำ
นาญของช่างฝีมือ,เทคโนโลยีการควบคุมNCซึ่งสร้าง
ฟังก์ชั่นที่แปลกใหม่ฯลฯ

ก้าวแรกในการเผยแพร่แบรนด์โอคุม่าให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและกว้างขวางขึ้น บริษัท โอคุม่าเทคโน (ไทยแลนด์) จำกัดได้ทำการเปิดอาคารหลังใหม่ในวันที่14กรกฎาคม พ.ศ.2557 อาคารหลังใหม่ตั้งอยู่ห่างจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิไปทางเข้าเมืองใช้เวลาประมาณ15นาทีโดยรถยนต์ การเดินทางจากประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศไทยก็สะดวก

อาคารใหม่ซึ่งจะมีฟังก์ชั่นของศูนย์เทคโนโลยี อาทิเช่น เครื่องจักรเพื่อทดลองตัด,งานบริการด่วน,การจัดอบรมCNC, การเสนอเทคโนโลยีอย่างฉับไวฯลฯ จะเป็นประโยชน์ไม่เพียงแต่ตลาดในไทยเท่านั้น แต่จะเป็นฐานศูนย์กลางของตลาดอาเซียนทั้งหมด

โอคุม่าเป็นบริษัทผู้นำด้านเครื่องจักรแมชชีนทูลซึ่งมีคุณค่า
3ประการคือ“ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุใช้งานนาน,แข็งแกร่ง,และ
แม่นตรงสูง”, “บริการแบบบูรณาการรวมไปถึงซอฟต์แวร์
และงานบริการหลังการขาย”,และ“การนำเสนอโซลูชั่น
ที่เหมาะสมที่สุดในการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า”
พวกเราต้องการที่จะมอบคุณค่าดังกล่าวและมีความสุขในการการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้าหวังว่าในอนาคตพวกเราก็คงจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านต่อไป

Mr.Kenji Ito
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โอคุม่า เทคโน (ไทยแลนด์) จำกัด
ABOUT OKUMA
Corporate Profile
Okuma History
Message from the CEO
Environment/Quality

ทำให้การสร้างสรรค์ผลิ
ตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงเป็นจริง  ลิสต์รางวัลที่ได้รับ

Over116years

A factory of the future―Dream Site 1

World Headquarters/Plants

Overseas Operations

OPEN POSSIBILITIES
ภารกิจของเราคือ การพัฒนาการผลิตให้ก้าวหน้า
รายละเอียดเพิ่มเติม