กรุณากรอกคำถามหรือความคิดเห็นในแบบฟอร์มด้านล่าง*ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก

ชื่อ*
ชื่อประเทศ*
หมายเลขโทรศัพท์*
เมลแอดเดรส*
คอมเม้นท์*

ในการสอบถาม กรุณาอ่านข้อความด้านล่างต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะพยายามตอบคำถามให้เร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม บางคำถามอาจจะต้องใช้เวลาหลายวันในการตอบขึ้นอยู่กับเนื้อหาของคำถาม

สำหรับการสอบถามในวันหยุดของบริษัทเช่น วันเสาร์,วันอาทิตย์,วันหยุดราชการ ฯลฯ ทางเราจะทำการตอบหลังจากวันทำการถัดไป

ในกรณีที่ใช้ IE(InternetExplorer) หากข้อมูลที่กรอกเกิดข้อผิดพลาด เมื่อย้อนกลับไปหน้าแบบฟอร์มกรอกข้อมูล ข้อมูลที่กรอกอาจจะหายไป

ทางเราได้พยายามหามาตรการแก้ไขแล้ว แต่ก็มีบางเวอร์ชั่นซึ่งแก้ไขไม่ได้เนื่องจากเป็นสเปคของIE

นโยบายปกป้องข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัวที่ได้จากลูกค้าจะถูกนำไปใช้เพื่อตอบคำถาม,และนำเสนอข้อมูลข่าวสาร

บริษัทในเครือและผู้รับจ้างข่วงอาจนำข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไปใช้ในขอบเขตตามวัตถุประสงค์

ทางเราอาจจะตอบคำถามโดยวิธีการอื่นซึ่งไม่ใช่อีเมล ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของคำถาม ดังนั้นการไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องอาจจะทำให้ไม่สามารถตอบคำถามได้

ระบบป้องกันภัย SSL

โฮมเพจนี้ใช้ใบรับรองเซิร์ฟเวอร์SSLของบริษัทVeriSignเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า

ข้อมูลของลูกค้าที่กรอกเข้ามาจะถูกเข้ารหัสก่อนที่จะส่ง

PAGE UP

OPEN POSSIBILITIES
ภารกิจของเราคือ การพัฒนาการผลิตให้ก้าวหน้า
รายละเอียดเพิ่มเติม