ประเทศไทย

OKUMA

OPEN POSSIBILITIES

  • HOME
  • สอบถาม / Inquiry

สอบถาม / Inquiry

กรุณากรอกคำถามหรือความคิดเห็นในแบบฟอร์มด้านล่าง *ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก

ชื่อ*
ชื่อประเทศ*
ชื่อบริษัท*
ที่อยู่*
หมายเลขโทรศัพท์*
เมลแอดเดรส*
คอมเม้นท์*

ในการสอบถาม กรุณาอ่านข้อความด้านล่างต่อไปนี้
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะพยายามตอบคำถามให้เร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม บางคำถามอาจจะต้องใช้เวลาหลายวันในการตอบขึ้นอยู่กับเนื้อหาของคำถาม
สำหรับการสอบถามในวันหยุดของบริษัทเช่น วันเสาร์,วันอาทิตย์,วันหยุดราชการ ฯลฯ ทางเราจะทำการตอบหลังจากวันทำการถัดไป
ในกรณีที่ใช้ IE (InternetExplorer) หากข้อมูลที่กรอกเกิดข้อผิดพลาด เมื่อย้อนกลับไปหน้าแบบฟอร์มกรอกข้อมูล ข้อมูลที่กรอกอาจจะหายไป
ทางเราได้พยายามหามาตรการแก้ไขแล้ว แต่ก็มีบางเวอร์ชั่นซึ่งแก้ไขไม่ได้เนื่องจากเป็นสเปคของIE
อย่า  คลิกปุ่ม  [ย้อนกลับ] บนเว็บเบราว์เซอร์
กรุณา  ใช้ปุ่ม  [กลับสู่  หน้าจอ  INPUT] ที่แสดง ใน  หน้าเพจ  แทน
นโยบายปกป้องข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลส่วนตัวที่ได้จากลูกค้าจะถูกนำไปใช้เพื่อตอบคำถาม,และนำเสนอข้อมูลข่าวสาร
บริษัทในเครือและผู้รับจ้างข่วงอาจนำข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไปใช้ในขอบเขตตามวัตถุประสงค์
ทางเราอาจจะตอบคำถามโดยวิธีการอื่นซึ่งไม่ใช่อีเมล ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของคำถาม ดังนั้นการไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องอาจจะทำให้ไม่สามารถตอบคำถามได้
ระบบป้องกันภัย SSL
โฮมเพจนี้ใช้ใบรับรองเซิร์ฟเวอร์SSLของบริษัทVeriSignเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า
ข้อมูลของลูกค้าที่กรอกเข้ามาจะถูกเข้ารหัสก่อนที่จะส่ง