ประเทศไทย

OKUMA

OPEN POSSIBILITIES

เกี่ยวกับโอคุม่า

กลับไปที่ เกี่ยวกับโอคุม่า

ข้อความ

Mr. Yoshimaro Hanaki ประธานกรรมการบริหาร & CEO บริษัท โอคุม่า จำกัด

สำนักงานวางแผนบริหารบุกเบิกความเป็นไปได้ของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์,มีส่วนร่วมในการสร้างมูลค่าของลูกค้าทั่วโลก,ผ่านทาง[บริการการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์]ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวกัน
อย่างบูรณาการ

บริษัทฯจะครบรอบ120ปี แห่งการก่อตั้งในเดือนมกราคม พ.ศ.2561 บริษัทฯได้เริ่มดำเนินกิจการ
ในฐานะที่เป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายเครื่องผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวในปี พ.ศ.2441 จากนั้นจึงได้เริ่ม
ผลิตเครื่องจักรแมชชีนทูลในปีพ.ศ.2447 และได้เติบโตจนกระทั่งเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรแมชชีนทูล
แบบบูรณาการของโลกในปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลมาจากการสนับสนุนของลูกค้า,ทุกๆท่านที่ก้าวเดิน
มาด้วยกันกับบริษัทฯ จึงใคร่ขอขอบพระคุณจากใจ ณ ที่นี้

ตั้งแต่ยุคก่อตั้ง เพื่อที่จะเพิ่มความสามารถในการผลิตของลูกค้า บริษัทฯได้ค้นหาอุดมคติของ
ผลิตภัณฑ์,เทคโนโลยีด้วยจิตวิญญาณที่ว่า[หากสิ่งที่มีความจำเป็นไม่มีอยู่ในโลกใบนี้แล้วก็ให้
พัฒนาขึ้นเองในบริษัท] บริษัทฯได้มีส่วนในการเพิ่มความสามารถในการผลิตของลูกค้าด้วยการ
พัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะ,ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์โดยการใช้จุดแข็งของการรวมเป็นหนึ่งเดียว
ของเครื่องจักร,ไฟฟ้า,สารสนเทศ,ความรู้ โดยพัฒนาไม่เฉพาะแต่เพียงตัวเครื่องจักรเท่านั้น
แต่รวมไปถึงอุปกรณ์ควบคุมทั้งหมดขึ้นเองภายในบริษัทด้วย

ปัจจุบัน ในแต่ละประเทศ ได้มีการส่งเสริมนวัตกรรมการผลิตที่ประยุกต์ใช้IoT(อินเตอร์เน็ตของ
สรรพสิ่ง)ทำให้เกิดความต้องการอย่างมากของเทคโนโลยีระดับสูง,เครื่องจักรแมชชีนทูลที่เพิ่ม
คุณค่าได้สูง

บริษัทฯมุ่งที่เป็นจะบริษัท[บริการการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แบบบูรณาการ]ระดับสูงสุดของโลก
ซึ่งนำเสนอตั้งแต่Smart Machineที่ทำการขึ้นรูปได้เหมาะสมที่สุดด้วยตัวเอง จนถึง Smart Factory
ที่ควบคุมการผลิตของโรงงานทั้งโรงให้เหมาะสมที่สุด

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านมากยิ่งขึ้นอีกในอนาคต

Mr. Yoshimaro Hanaki
ประธานกรรมการบริหาร & CEO
บริษัท โอคุม่า จำกัด

Mr.Kenji Ito กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอคุม่า เทคโน (ไทยแลนด์) จำกัด

ท่ามกลางเครื่องจักรแมชชีนทูลซึ่งทำในญี่ปุ่นหลายแบรนด์ โอคุม่าจัดได้ว่าเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นซึ่งได้รับ
การประเมินผลที่สูงมากและได้รับความชื่นชอบจากลูกค้าทั่วโลกด้วยเครื่องจักรที่ประณีตในการสร้าง
และเต็มไปด้วยทักษะความขำนาญของช่างฝีมือ,เทคโนโลยีการควบคุมNCซึ่งสร้างฟังก์ชั่นที่แปลก
ใหม่ฯลฯ

ก้าวแรกในการเผยแพร่แบรนด์โอคุม่าให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและกว้างขวางขึ้น บริษัท โอคุม่าเทคโน
(ไทยแลนด์) จำกัดได้ทำการเปิดอาคารหลังใหม่ในวันที่14กรกฎาคม พ.ศ.2557 อาคารหลังใหม่ตั้ง
อยู่ห่างจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิไปทางเข้าเมืองใช้เวลาประมาณ15นาทีโดยรถยนต์
การเดินทางจากประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศไทยก็สะดวก

อาคารใหม่ซึ่งจะมีฟังก์ชั่นของศูนย์เทคโนโลยี อาทิเช่น เครื่องจักรเพื่อทดลองตัด,งานบริการด่วน,
การจัดอบรมCNC, การเสนอเทคโนโลยีอย่างฉับไวฯลฯ จะเป็นประโยชน์ไม่เพียงแต่ตลาดในไทย
เท่านั้น แต่จะเป็นฐานศูนย์กลางของตลาดอาเซียนทั้งหมด

โอคุม่าเป็นบริษัทผู้นำด้านเครื่องจักรแมชชีนทูลซึ่งมีคุณค่า3ประการคือ“ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุใช้งาน
นาน,แข็งแกร่ง,และแม่นตรงสูง”, “บริการแบบบูรณาการรวมไปถึงซอฟต์แวร์และงานบริการหลัง
การขาย”,และ“การนำเสนอโซลูชั่นที่เหมาะสมที่สุดในการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า”
พวกเราต้องการที่จะมอบคุณค่าดังกล่าวและมีความสุขในการการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้า
หวังว่าในอนาคตพวกเราก็คงจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านต่อไป

Mr.Yoshiyuki Miyagawa
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โอคุม่า เทคโน (ไทยแลนด์) จำกัด