ประเทศไทย

OKUMA

OPEN POSSIBILITIES

  • HOME
  • ลิสต์รางวัลที่ได้รับ

ลิสต์รางวัลที่ได้รับ

พลังที่หน้างานซึ่งทําให้ได้คุณภาพสูง

เครื่องจักรแมชชีนทูลซึ่งต้องการการขึ้นรูประดับไมโครเมตรจำเป็นที่จะต้องมีความแม่นตรงของชิ้นส่วนและความแม่นตรงของการประกอบในระดับที่เหนือกว่านั้น สิ่งที่รองรับคุณภาพสูงเช่นนั้นอยู่คือฝีมือในการขึ้นรูป・ประกอบที่โดดเด่นเป็นตัวแทนของ “ช่างฝีมือยอดเยี่ยมของปัจจุบัน” ที่บริษัท
โอคุม่ามีช่างฝีมืออยู่มาก พลังที่หน้างานที่ไว้ใจได้ทำให้ได้การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง

ช่างฝีมือที่โดดเด่น(ช่างฝีมือยอดเยี่ยมของปัจจุบัน) 8คน
ช่างฝีมือยอดเยี่ยมของไอฉิ 16คน
ช่างฝีมือ ประกาศนียบ้ตรรับรองฝีมือแห่งชาติ ระดับพิเศษ45คน ระดับ1 318คน ระดับ2 644คน รวม1,008คน

(ณ.ปัจจุบัน มิถุนายน พ.ศ.2563)