ประเทศไทย

OKUMA

OPEN POSSIBILITIES

  • HOME
  • ห้องข่าว

ห้องข่าว

23 มกราคม 2563

เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบเสาคู่ MCR-S
ได้รับรางวัล Best 10 ผลิตภัณฑ์ใหม่ยอดเยี่ยมครั้งที่ 62 (ปี พ.ศ.2562)

เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบเสาคู่ของโอคุม่า
ซึ่งความแม่นยำสูงพิเศษและรวบรวมขั้นตอนการผลิตได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับงานผลิตแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

  • รางวัล Best 10 ผลิตภัณฑ์ใหม่ยอดเยี่ยม ครั้งที่ 62 (ปี พ.ศ.2562)

เครื่องแมมชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบเสาคู่ MCR-S (Super) ได้รับรางวัล Best 10 ผลิตภัณฑ์ใหม่ยอดเยี่ยม พ.ศ.2562 ซึ่งสนับสนุนโดยบริษัทหนังสือพิมพ์ Nikkan Kogyo (หนังสือพิมพ์ธุรกิจและเทคโนโลยีรายวัน) รางวัล Best 10 ผลิตภัณฑ์ใหม่ยอดเยี่ยมเป็นรางวัลซึ่งมอบให้แก่ผลิตภัณฑ์ซึ่งส่งเสริมการพัฒนาการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และความสามารถในการแข่งขันของญี่ปุ่นในนานาชาติ โดยทำการคัดเลือกจากผลิตภัณฑ์ซึ่งพัฒนาและออกจำหน่ายในปีนั้นๆ  ครั้งนี้เป็นการรับรางวัลครั้งที่ 16 ของโอคุม่า

MCR-S เป็นเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบเสาคู่ซึ่งมอบความแม่นยำที่สูงมากและรวบรวมขั้นตอนการผลิตได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับงานขึ้นรูปแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการความแม่นยำด้านรูปทรงและคุณภาพพื้นผิวขึ้นรูปที่สูงมากในปัจจุบัน เป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ MCR-S จึงถูกกำหนดให้บรรลุผลิตภาพการผลิตแม่พิมพ์ปั๊มโลหะที่เป็นนวัตกรรมใหม่ด้วยลีดไทม์ที่สั้นลง

นอกเหนือจากการปรับปรุงเป็นอย่างมากในด้านความแม่นทางรูปทรงด้วยเทคโนโลยีการชดเชยความแม่นยำเชิงปริมาตรที่ก้าวล้ำ การวัดในเครื่องจักรแมชชีนทูลประสบผลสำเร็จเทียบเท่าเครื่องวัด 3D ทำให้งานตกแต่งละเอียดด้วยมือลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และสามารถรวบรวบขั้นตอนการวัดต่างๆเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ โดยการใช้เทคโนโลยีเลเซอร์ของโอคุม่า การอบชุบด้วยกรรมวิธีทางความร้อนและการซ่อมแซมผิวเนื้อโลหะของแม่พิมพ์จึงสามารถทำได้ในเครื่องจักรโดยที่ไม่ต้องนำเอาแม่พิมพ์ออกจากเครื่องจักร

MCR-S มอบนวัตกรรมกระบวนการผลิตสำหรับแม่พิมพ์ปั๊มโลหะคุณภาพสูงและลดลีดไทม์โดยรวมลงได้อย่างมากโดยไม่ต้องพึ่งพาช่างที่มีทักษะสูง

  • การวัดในเครื่องจักรแมชชีนทูล (สภาพแวดล้อมโรงงานธรรมดา)
    การวัดในเครื่องจักรแมชชีนทูล (สภาพแวดล้อมโรงงานธรรมดา)

ประวัติการรับรางวัล Best 10 ผลิตภัณฑ์ใหม่ยอดเยี่ยมของโอคุม่า