ประเทศไทย

OKUMA

OPEN POSSIBILITIES

เสร็จสมบูรณ์ที่โรงงาน Kani ในปี พ.ศ. 2562 อีกหนึ่งโรงงานอัจฉริยะ — ก้าวล้ำไปอีกขั้น Dream Site3

ในปี พ.ศ.2562 โรงงาน Kani Dream Site 3 (DS3) แห่งใหม่ได้เริ่มเปิดดำเนินงานด้วยแนวคิดเดียวกันกับโรงงาน Dream Sites 1 และ 2 ของโรงงานสำนักงานใหญ่ของโอคุม่า
DS3 เป็นโรงงานขนาดใหญ่ซึ่งผลิตชิ้นส่วนสำหรับเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์
โรงงานแห่งนี้ประสบความสำเร็จในการผลิตแบบ "mass customization" โดยใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาจาก DS1 และ DS2
นอกจากนี้ระบบอัตโนมัติ FMS และหุ่นยนต์ ได้รับการติดตั้งเพื่อเร่งการผลิตให้เป็นแบบอัตโนมัติ, สามารถทำงานแบบไร้คนบังคับได้โดยอัตโนมัติเป็นเวลา 72 ชั่วโมง

อีกหนึ่งโรงงานอัจฉริยะ — ก้าวล้ำไปอีกขั้น

เครื่องจักรอัจฉริยะที่ล้ำสมัย

DS3 ประสบความสำเร็จในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิตโดยการติดตั้งเครื่องจักรแมชชีนทูลรุ่นล่าสุดของโอคุม่า อาทิเช่น ARMROID ระบบหุ่นยนต์ยุคหน้าที่มีแขนกลสร้างขึ้นให้อยู่ภายในขอบเขตการทำงานของเครื่องจักรแมชชีนทูล และเครื่องจักรขึ้นรูปหลายภารกิจพิเศษ MULTUS U4000 LASER EX พร้อมเทคโนโลยีเลเซอร์

ระบบอัตโนมัติขั้นสูงและเทคโนโลยีผลิตแบบไร้คนควบคุม

หุ่นยนต์ถูกนำมาใช้งานสำหรับการทำงานแบบไร้คนควบคุมอย่างต่อเนื่องรวมถึงการประหยัดแรงงาน เช่น งานโหลด/ถอดชิ้นส่วนและงานเปลี่ยนกริปเปอร์
นอกเหนือจากแอพพลิเคชั่น FMS และหุ่นยนต์แล้ว ระบบอื่น ๆ ก็ยังช่วยทำความสะอาด, รวบรวมเศษขี้กลึง และจ่ายน้ำยาหล่อเย็นโดยอัตโนมัติ

ระบบอัตโนมัติขั้นสูงและเทคโนโลยีผลิตแบบไร้คนควบคุม

IoT ที่มีประสิทธิภาพ

เครื่องจักรแมชชีนทูลและการทำงานของหุ่นยนต์ถูกทำให้ "มองเห็นได้" และผลผลิตได้รับการปรับปรุงด้วยการวิเคราะห์การทำงาน

IoT ที่มีประสิทธิภาพ

DS3Dream Site3

DS3 เริ่มดำเนินงานในปี พ.ศ.2562 และขึ้นรูปชิ้นส่วนสำหรับเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบแนวตั้งและแนวนอน

ก่อสร้างเสร็จ พ.ศ.2562
พื้นที่อาคาร 9,600m2
Dream Site3
Dream Sites