ประเทศไทย

OKUMA

OPEN POSSIBILITIES

เทคโนโลยีอัจฉริยะของโอคุม่า

เทคโนโลยีอัจฉริยะของโอคุม่า

สำหรับความแม่นยำที่ยอดเยี่ยมในสภาพแวดล้อมการผลิตที่“ธรรมดา”
ความแม่นยำของการขึ้นรูปของชิ้นงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากอุณหภูมิห้องโดยรอบเครื่องจักร,ความร้อนที่เกิดจากเครื่องจักร,และความร้อนที่เกิดจากการขึ้นรูป Thermo-Friendly Concept เป็นแนวคิดที่ไม่เหมือนใครในการ“ยอมรับ”การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิดังกล่าว ทำให้ได้ความแม่นยำที่สูงในสภาพแวดล้อมโรงงานธรรมดาโดยไม่ต้องมีมาตรการพิเศษใดๆจากผู้ใช้เครื่องจักร
 • ข้อมูลจริงของเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แนวตั้ง MB-46VA
 • ข้อมูลจริงของเครื่องกลึงCNC LB3000 EX

  หมายเหตุ: ข้อมูลในแค็ตตาล็อกเป็นข้อมูลจริง แต่ไม่ใช่ค่ารับประกัน

ผลประโยชน์
 • การปรับปรุงความแม่นยำด้านขนาดในการขึ้นรูปชิ้นงานหลายชิ้นพร้อมกัน
  โดยการควบคุมการเปลี่ยนรูปเนื่องจากความร้อนตามตำแหน่งขึ้นรูป ความแม่นยำด้านขนาดของชิ้นงานจะถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นเมื่อโหลดชิ้นงานหลายชิ้นพร้อมกัน
  ตัวอย่าง

  หมายเหตุ: ข้อมูลในแค็ตตาล็อกเป็นข้อมูลจริง แต่ไม่ใช่ค่ารับประกัน

 • จำนวนครั้งที่น้อยลงของการตรวจเช็คการชดเชยเครื่องมือ
  “เสถียรภาพด้านขนาดที่ยอดเยี่ยม” หมายถึงจำนวนครั้งที่น้อยลงของการตรวจเช็คการชดเชยที่จำเป็นหลังจากเซ็ต
  อัพครั้งแรกในตอนเช้า โดยไม่ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโรงงานหรือการหยุดเครื่องในตอนบ่าย/เย็น
  ตัวอย่าง

การผสมผสานของการออกแบบเครื่องจักรและเทคโนโลยีการควบคุม

Thermo-Friendly Concept มีบทบาทสำคัญในการออกแบบเครื่องจักรของพวกเรา ด้วยการออกแบบและโครงสร้างเครื่องจักรที่เรียบง่าย มีผลให้อุณหภูมิแวดล้อมโดยรอบมีความสม่ำเสมอ ทำให้สามารถคาดคะเนการเปลี่ยนรูปได้และการเอนเอียงหรือการบิดที่ซับซ้อนก็ถูกควบคุมได้ นอกจากนี้ “เทคโนโลยีควบคุมการเปลี่ยนรูปเนื่องจากความร้อน” โดยอุปกรณ์ควบคุมOSPซึ่งพัฒนาขึ้นเองจะควบคุมการเปลี่ยนรูปอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิห้อง รวมไปถึง การเปลี่ยนแปลงความเร็วรอบของแกนหลักบ่อย,การเปลี่ยนแปลงน้ำยาหล่อเย็นได้อย่างแม่นยำด้วยด้วย Thermo-Friendly Concept (การเปลี่ยนรูปที่จัดการได้—การควบคุมอย่างแม่นยำ) ผลิตภัณฑ์ของโอคุม่าจึงมอบเสถียรภาพด้านขนาดซึ่งหาที่เปรียบไม่ได้

Thermo-Friendly Concept
การออกแบบเครื่องจักร/โครงสร้างเครื่องจักรที่ถูกทำให้เรียบง่าย ซึ่งทำให้อุณหภูมิแวดล้อมโดยรอบมีความสม่ำเสมอ
“การเปลี่ยนรูปที่จัดการได้”— การออกแบบโครงสร้างสำหรับการยืด/หดตัวของเครื่องจักร(ทิศทางที่คาดคะเน)ที่ควบคุมได้และการถ่ายเทความร้อนที่มีความสม่ำเสมอ
 • เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แนวตั้ง MB-46V
 • โครงสร้างที่สมมาตรทางความร้อน
  กุญแจไปสู่การควบคุมการเปลี่ยนรูปที่จัดการได้
  โครงสร้างที่สมมาตรทางความร้อน
 • โครงสร้างแบบเรียงกล่อง
  โครงสร้างเสาคู่ที่เรียบง่ายสำหรับ
  การเปลี่ยนรูปเนื่องจาก
  ความร้อนที่จัดการได้
  โครงสร้างแบบเรียงกล่อง
 • โครงสร้างที่สมดุลทางความร้อน
  การจัดวางแผ่นครอบด้านหน้า
  และตู้คอนโทรลด้านหลังทำให้
  การนำความร้อนมีความสม่ำเสมอ
  โครงสร้างที่สมดุลทางความร้อน
เครื่องกลึงCNC LB3000EX II
แท่นเครื่องลาดเอียงรูปกล่อง

[Thermo-Friendly]
การควบคุมการเปลี่ยนรูปที่แม่นยำสูง

 • Thermo Active Stabilizer — Spindle(TAS-S)
  การเปลี่ยนรูปเนื่องจากความร้อนของแกนหลักเปลี่ยนแปลงมาก
  ทั้งขณะที่แกนหลักกำลังหมุนและขณะที่แกนหลักหยุดนิ่ง ซึ่งมีผล
  ต่อความแม่นยำของการขึ้นรูป
  TAS-S ไม่เพียงแต่จะพิจารณาข้อมูลอุณหภูมิของแกนหลักเท่านั้น
  แต่พิจารณาการหมุนของแกนหลัก,การเปลี่ยนแปลงความเร็วของ
  แกนหลัก,และการหยุดของแกนหลักอีกด้วย
  การเปลี่ยนรูปเนื่องจากความร้อนของแกนหลักถูกควบคุม
  อย่างแม่นยำแม้ว่าความเร็วของแกนหลักจะเปลี่ยนแปลงบ่อย
  Thermo Active Stabilizer — Spindle(TAS-S)

  หมายเหตุ: ข้อมูลในแค็ตตาล็อกเป็นข้อมูลจริง แต่ไม่ใช่ค่ารับประกัน

 • Thermo Active Stabilizer — Construction(TAS-C)
  เวลาขึ้นรูปภายใต้อุณหภูมิห้องที่เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง
  ด้านขนาดของการขึ้นรูปได้รับผลกระทบจากการยืดตัว/หดตัวของ
  ส่วนประกอบของเครื่องจักร รวมทั้งตำแหน่งของชิ้นงานเมื่อเทียบ
  กับเทเบิ้ลในเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์และขนาดชิ้นงานในเครื่องกลึง
  TAS-C, ซึ่งใช้ลักษณะจำเพาะด้านความร้อนของเครื่องจักร
  พร้อมทั้งเซ็นเซอร์อุณหภูมิในตำแหน่งที่เหมาะสมและข้อมูล
  ตำแหน่งของแกนป้อน,จะทำการประมาณและควบคุมการ
  เปลี่ยนรูปเนื่องจากความร้อนในโครงสร้างอย่างแม่นยำเมื่อ
  อุณหภูมิแวดล้อมเปลี่ยนแปลง
  Thermo Active Stabilizer — Construction (TAS-C) Stabilizer-Construction)

รุ่นของเครื่องจักรที่ติดตั้ง Thermo-Friendly Concept

เครื่องจักรขึ้นรูปหลายภารกิจ
เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ควบคุม5แกน
เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบเสาคู่
เครื่องเจียร

ยอดจำหน่ายสะสม: 50,000 เครื่อง

ในปีพ.ศ. 2562 ยอดจำหน่ายสะสมของเครื่องจักรที่ติดตั้ง Thermo-Friendly Concept ครบ 50,000 เครื่อง

คลิกที่นี่สำหรับดูเพจที่ระลึก

Green-Smart Machine

ก้าวสู่การเปลี่ยนเป็นสังคมปลอดคาร์บอนอย่างแท้จริง โอคุม่าได้นิยาม "Green-Smart Machine" ให้เป็นเครื่องจักรแมชชีนทูลอัจฉริยะที่จะช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยบรรลุทั้งในแง่ความแม่นยำที่มีเสถียรภาพ และการใช้พลังงานที่ลดลง ผ่านผลิตภัณฑ์ไลน์อัพของโอคุม่า

Green-Smart Machine คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกั