ประเทศไทย

OKUMA

OPEN POSSIBILITIES

  • HOME
  • ห้องข่าว

ห้องข่าว

18 พฤศจิกายน 2563

การพัฒนาและจัดจำหน่ายเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบเสาคู่ MCR-BⅤ (การขึ้นรูป 5 พื้นผิว) ที่เหมาะสำหรับการตัดเฉือนชิ้นส่วนขนาดใหญ่ต่างๆ

บริษัทโอคุม่าได้พัฒนาและเริ่มจำหน่าย MCR-BⅤ(เอ็ม・ซี・อาร์・บี・ไฟว์)เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบเสาคู่สำหรับงานขึ้นรูป 5 พื้นผิวที่มีประสิทธิภาพและความแม่นยำสูง