โซลูชั่นขึ้นรูปใหม่ของไทเทเนียมอัลลอยด์และวัสดุกัดยาก

ซิงโครไดรฟวิ่ง

ยับยั้งการแตกบิ่นของเครื่องมือแบบสอดทำให้การขึ้นรูปวัสดุกัดยากมีเสถียรภาพและยืดอายุเครื่องมือ

คุณลักษณะเด่น

ทำให้แรงกัดที่กระทำต่อปลายใบมีดแต่ละใบของเครื่องมือแบบสอดมีค่าเท่ากัน,ยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือได้มาก

ด้วยการเพิ่มอายุใช้งานเครื่องมือและทดแทนเครื่องมือแบบโซลิดที่มีราคาแพงทำให้ลดต้นทุนด้านเครื่องมือได้มากที่สุดประมาณ1/5〜1/10

ผลประโยชน์

การขึ้นรูปประสิทธิภาพสูงของวัสดุกัดยาก ยับยั้งการแตกบิ่นของเครื่องมือแบบสอดทำให้ต้นทุนด้านเครื่องมือน้อยลงและเพิ่มอายุใช้งานของเครื่องมือ

[ตัวอย่างจริง]ปริมาณเนื้อโลหะที่กัดออกต่อเครื่องมือ1ชิ้นโดยเงื่อนไขในการขึ้นรูปเดียวกัน(อายุใช้งานเครื่องมือ)
อายุเครื่องมือตอนขึ้นรูปไทเทเนียมอัลลอยด์ ประมาณ2.3เท่า(เปรียบเทียบโดยบริษัทฯ)
อายุเครื่องมือตอนขึ้นรูปแสตนเลส* ประมาณ5.2เท่า(เปรียบเทียบโดยบริษัทฯ)

ควบคุมความเร็วป้อนและการหมุนของเครื่องมือให้เหมาะสมที่สุด

ทำให้แรงกัดต่อมีด1ใบมีค่าเท่ากันด้วยซิงโครไดรฟวิ่ง
ด้วยการควบคุมความเร็วป้อนให้เหมาะสมที่สุดตามการแกว่งของปลายมีดในขณะที่เครื่องมือหมุนอยู่ จึงไม่จำป็นที่จะต้องลดความเร็วป้อนลงทั้งหมด
การแกว่งที่เกิดจากเครื่องมือแบบสอด
การแกว่งที่เกิดจากเครื่องมือแบบสอด

ปัญหาของการขึ้นรูปวัสดุกัดยาก…

เนื่องจากอายุของเครื่องมือสั้นลงจากาการแกว่งของเครื่องมือ,คุณสมบัติในการกัดที่ไม่ดีจึงลดเงื่อนไขในการกัด,หรือใช้เครื่องมือชนิดพิเศษหรือเครื่องมือโซลิดซี่งมีราคาแพง

แก้ไขปัญหาด้วยการควบคุมซิงโครไนซ์ระดับสูงของความเร็วป้อนและความเร็วรอบของแกนหลัก!!

PAGE UP

OPEN POSSIBILITIES
ภารกิจของเราคือ การพัฒนาการผลิตให้ก้าวหน้า
รายละเอียดเพิ่มเติม