ประเทศไทย

OKUMA

OPEN POSSIBILITIES

 • HOME
 • ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์

ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์

บทนำ

ข้อตกลงนี้มีผลผูกพันต่อผู้ใช้เว็บไซต์ของบริษัทโอคุม่าจำกัด(ต่อจากนี้ไปเรียกว่า "บริษัทฯ") "https://www.okumathai.com/" ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ ถือว่าผู้ใช้ตกลงเห็นชอบกับเงื่อนไข
ในการใช้นี้ นอกจากนี้ บริษัทฯสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลา ข้อตกลงที่ถูกเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวจะมีผลผูกพันทันทีที่ได้ถูกแสดงในเว็บไซต์
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้บริษัทอาจจะหยุดพักหรือยกเลิกการเผยแพร่เว็บไซต์นี้
โดยดุลยพินิจของบริษัทฯ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงและลบข้อมูล,หยุดพักหรือยกเลิกการเผยแพร่เว็บไซต์นี้

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ในการนำข้อมูลลงในเว็บไซต์นี้ บริษัทฯใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามบริษัทฯไม่รับประกันอย่างสิ้นเชิงเกี่ยวกับความถูกต้องของเนื้อหาข้อมูล,ความเป็นประโยชน์,ความแน่นอน,ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้,ความปลอดภัย(การไม่ขัดขวางการทำงานของฟังก์ชั่น,การแก้ไข
ข้อบกพร่อง,การปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมและข้อมูลที่เป็นอันตรายอื่นๆในเซิร์ฟเวอร์และเว็บไซต์นี้ ฯลฯ) บริษัทฯไม่รับผิดชอบใดๆ
เกี่ยวกับการที่ผู้ใช้ใช้ข้อมูลเหล่านี้,หรือการที่ไม่สามารถใช้ได้,หรือความสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้

องค์ประกอบในการใช้งาน

แนะนำให้ใช้องค์ประกอบต่อไปนี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์นี้

เบราว์เซอร์ที่แนะนำ
คอมพิวเตอร์
 • Internet Explorer 11
 • Edge - รุ่นล่าสุด
 • Google Chrome - รุ่นล่าสุด
 • Safari - รุ่นล่าสุด
สมาร์ทโฟน
 • Google Chrome - รุ่นล่าสุด
 • Safari - รุ่นล่าสุด
การตั้งค่าความละเอียดหน้าจอที่แนะนำ
 • คอมพิวเตอร์: 1280 × 800 px
 • สมาร์ทโฟน: 375 × 667 px

เนื้อหาบางอย่างอาจไม่สามารถใช้งานได้หรือว่าอาจแสดงผลอย่างไม่ถูกต้องได้ถ้าหากใช้งานด้วยองค์ประกอบอื่นนอกเหนือจากองค์ประกอบที่แนะนำข้างต้นหรือการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์
ของคุณแม้จะใช้งานด้วยองค์ประกอบที่แนะนำ

ปลั๊กอิน

ปลั๊กอินที่จำเป็นในการชมเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ได้ถูกแสดงไว้ด้านล่างนี้ หากท่านที่ยังไม่มีแอพพลิเคชั่นเหล่านี้ กรุณาดาวน์โหลดและติดตั้ง

JavaScript

เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาที่ใช้ JavaScript หากการตั้งค่า JavaScript ถูกปิดใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ อาจจะใช้งานไม่ได้หรืออาจแสดงเนื้อหาไม่
ถูกต้อง เมื่อใช้ JavaScript ขอแนะนำให้เปิดใช้งานการตั้งค่า JavaScript ในการตั้งค่าเบราว์เซอร์

ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

ข้อมูลเช่นผลิตภัณฑ์,การบริการ,เทคโนโลยีซึ่งเว็บไซต์นี้เสนอให้แก่ผู้ใช้ได้รับการ คุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์,กฎหมายเครื่องหมายการค้าและ
กฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ใช้สามารถใช้ได้สำหรับวัตถุประสงค์ส่วนตัวใน ระดับหนึ่งภายในขอบเขตซึ่งกฏหมายกำหนด กรณีที่ใช้เกินขอบเขตดังกล่าว(รวมถึง การทำซ้ำ,ส่ง,แจกจ่าย,โอน,
ดัดแปลง ฯลฯ) จำเป็นที่จะต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยเอกสาร
ของบริษัทฯ ชื่อทางการค้า,เครื่องหมายการค้า, และสัญลักษณ์ของบริษัทฯที่ใช้ในเว็บไซต์นี้
ได้รับการคุ้มครอง โดยกฎหมายเครื่องหมายทางการค้า,
กฏหมายแข่งขันทางการค้าและกฎหมายอื่น สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถนำไปได้ โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์
อักษรด้วยเอกสารของ
บริษัทฯ

ข้อห้าม

ในการใช้เว็บไซต์นี้ ห้ามมิให้ผู้ใช้กระทำสิ่งต่อไปนี้

 1. การกระทำที่ละเมิดทรัพย์สินหรือความเป็นส่วนตัวและอื่นๆของบริษัทฯหรือบุคคลที่สาม หรือการกระทำที่อาจจะละเมิด นอกจากนี้ยังรวมไปถึง
  การกระทำใดๆที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์นี้ด้วย
 2. การกระทำที่ทำให้หรืออาจจะทำให้เกิดความเสียหาย,ความสูญเสียต่อบริษัทฯหรือบุคคลที่สาม การใส่ร้าย,การหมิ่นประมาทหรือการข่มขู่บริษัทฯหรือบุคคลที่สาม
 3. การกระทำที่ขัดหรืออาจจะขัดต่อระเบียบและศีลธรรมของสังคม
 4. การกระทำที่มีความผิดทางอาญา,เชื่อมโยงนำไปสู่ความผิดทางอาญา หรือการกระทำที่มีความเสี่ยงดังกล่าว
 5. การกระทำลงทะเบียน,ส่งอีเมลแอดเดรสของบุคคลอื่นหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ หรือ การกระทำที่เป็นการปลอมแปลงเป็นบุคคลอื่น
 6. การกระทำที่ทำให้ชื่อเสียงหรือความน่าเชื่อถือของบริษัทฯหรือเว็บไซต์บริษัทฯเสียหาย
 7. การกระทำที่ใช้หรือสนับสนุนโปรแกรมที่เป็นอันตรายเช่นพวกไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือการกระทำที่มีความเสี่ยง
  ดังกล่าว
 8. การกระทำที่ผิดหรืออาจจะผิดกฎหมาย,เทศบัญญัติ
 9. การกระทำอื่นซึ่งบริษัทฯพิจารณาว่าไม่เหมาะสม

การลิงค์เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้

บริษัทหรือผู้ใช้รายบุคคลที่ต้องการใช้ลิงก์เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้ กรุณาติดต่อสอบถามบริษัทฯที่นี่

 1. ชื่อบริษัท,บุคคล,กลุ่ม
 2. ชื่อตัวแทน
 3. ที่อยู่
 4. หมายเลขโทรศัพท์
 5. อีเมลแอดเดรส
 6. URL
 1. URLที่จะใช้ในการลิงค์เชื่อมโยง,ตามกฎ,จะต้องเป็นหน้าบนสุดของเว็บไซต์นี้ : https://www.okumathai.com/
 2. การใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนจำพวกโลโก้และเครื่องหมายที่บริษัทฯครอบครองโดยพลการเป็นเรื่องที่บริษัทฯไม่ยินยอม บริษัทฯปฏิเสธการลิงค์เชื่อมโยงที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับแหล่งของข้อมูล
 3. กรุณาตั้งให้เป็นลิงค์เชื่อมโยงซึ่งเว็บไซต์ของบริษัทฯถูกแสดงในเบราว์เซอร์ใหม่ที่ถูกเปิดขึ้นมาใหม่เท่านั้น เนื่องจากการที่เว็บไซต์ของบริษัทฯถูกแสดงอยู่ในเฟรม อาจจะทำให้เกิดความไม่แน่ชัดว่าเป็นเนื้อหาของบริษัทฯหรือไม่ และอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้นสำหรับบุคคลที่สาม
 4. ขอปฏิเสธโดยสิ้นเชิงสำหรับลิงค์เชื่อมโยงจากโฮมเพจต่อไปนี้
  • ไซต์ซึ่งมีเนื้อหาซึ่งมีเจตนาที่จะทำลายความเชื่อถือ,ใส่ร้ายหมิ่น ประมาทบริษัทฯ,บริษัทอื่น(บุคคล),หรือกลุ่มอื่น
  • ไซต์ซึ่งละเมิดหรืออาจจะละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาเช่น ลิขสิทธิ์,เครื่องหมายการค้าฯลฯ,ทรัพย์สิน,ความเป็นส่วนตัว,สิทธิบุคคลหรือสิทธิอื่นๆของบริษัทฯ,บริษัทอื่น(บุคคล),หรือกลุ่มอื่น
  • ไซต์ซึ่งมีเนื้อหาซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่ามีความสัมพันธ์เป็นแนวร่วมหรือพันธมิตรอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัทฯหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าบริษัทฯยินยอมหรือสนับสนุนไซต์ที่มีลิงค์นั้น
  • ไซต์ที่ขัดต่อกฎซึ่งรวมถึงกฎหมาย,เทศบัญญัติ,กฎข้อบังครับหรือระเบียบและศีลธรรมของสังคมซึ่งนอกเหนือจากที่กล่าวได้ด้านบน ไซต์ที่อาจจะขัดขวางการดำเนินการของเว็บไซต์นี้

ลิงค์ไซต์

เนื้อหาของเว็บไซต์บุคคลที่สาม(ไม่ใช่เว็บไซต์นี้)ซึ่งลิงค์ไปจากเว็บไซต์นี้หรือลิงค์มาที่เว็บไซต์นี้(ต่อจากนี้ไปเรียกว่า "ลิงค์ไซต์")ถูกจัดการภายใต้ความรับผิดชอบของแต่ละบริษัท ในการใช้งานลิงค์ไซต์กรุณาปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายเช่นลิขสิทธิ์และเงื่อนไขการใช้งานของแต่ละเว็บไซต์ บริษัทฯไม่รับผิดขอบต่อเนื้อหาของลิงค์ไซต์หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานลิงค์ไซต์เหล่านี้

เกี่ยวกับเครื่องมือวิเคราะห์การเข้าชมที่ใช้ในเว็บไซต์ของเรา

เราใช้“ Google Analytics” เครื่องมือวิเคราะห์การเข้าชมเว็บไซต์ที่ถูกสร้างขึ้นโดย Google เพื่อปรับปรุงการบริการบนเว็บไซต์ของเรา
โดยการใช้ Google Analytics ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าชมเว็บไซต์บริษัทเราของลูกค้าจะถูกรวบรวมบันทึกและวิเคราะห์โดย Google ตามคุกกี้ (*) ที่ออกโดยบริษัทของเราและข้อมูลจำเพาะเครื่องของอุปกรณ์มือถือ จากนั้นบริษัทของเราจะได้รับผลลัพธ์ของการวิเคราะห์จาก Google เพื่อที่จะทำความเข้าใจสถานะของการเข้าชมเว็บไซต์บริษัทเราของลูกค้า ข้อมูลที่ส่งไปยัง Google ไม่รวมถึงชื่อลูกค้า อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของ Google ที่รวบรวมจากเว็บไซต์และแอปที่ใช้บริการของ Google โปรดอ้างอิงเว็บเพจต่อไปนี้:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=th

Google Analytics สามารถถูกปิดการใช้งานได้โดยการตั้งค่าสำหรับ "โปรแกรมไม่ใช้ Google Analytics" (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=th) ซึ่ง Google ได้เตรียมไว้ให้
นอกจากนี้ คุณสามารถทำการตั้งค่าสำหรับเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ เพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการส่งคุกกี้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าไม่ให้ส่งคุกกี้ก็ได้ แต่อย่างไรก็ตาม หากทำเช่นนั้น คุณอาจจะไม่สามารถใช้งานบริการบางส่วนได้

* คุกกี้ เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่จะถูกส่งจากเว็บไซต์ไปยังเบราว์เซอร์ของผู้เข้าชมหน้าเว็บนั้นและสามารถถูกเรียกดูได้ในภายหลัง