ประเทศไทย

OKUMA

OPEN POSSIBILITIES

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่

กลับไปที่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

แคร่คร่อมทรงพลังสำหรับชิ้นงานขนาดใหญ่
ใช้งานง่าย,กะทัดรัดยิ่งขึ้น
 • เพิ่มความสามารถในการผลิตด้วยการขึ้นรูปที่ทรงพลัง
  เครื่องกลึง2แคร่คร่อมซึ่งสามารถขึ้นรูปชิ้นงานขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางø900mm, น้ำหนักชิ้นงานสูงสุด11,000kg(สเปคพิเศษ) แกนหลักที่มีความแข็งแกร่งสูงและกำลังสูง(45kW, 55kW, 75kW)สามารถขึ้นรูปงานหนักได้อย่างมีเสถียรภาพโดยใช้งานแท่นมีดบนล่างได้เต็มสมรรถนะ นอกจากนี้ยังมีเสถียรภาพด้านขนาดที่สูงด้วยการใช้ Thermo- Friendly Concept
  เพิ่มความสามารถในการผลิตด้วยการขึ้นรูปที่ทรงพลัง
  แกนหลัก ø375 B15
 • สเปคที่หลากหลายใช้ได้กับชิ้นงานทุกรูปแบบ
  เครื่องรุ่นนี้มีไลน์อัพขนาดรูทะลุแกนหลัก4แบบและระยะระหว่างศูนย์5แบบ สามารถใช้กับงานขึ้นรูปได้หลากหลายด้วยสเปคต่างๆเช่น แกนหลักเครื่องมือหมุน, แท่นกดศูนย์แบบเคลื่อนที่เอง, ด้ามคว้านยาวที่สามารถขึ้นรูปเส้นผ่านศูนย์กลางภายในด้วยระยะยื่น1,200mm สามารถขึ้นรูปเกลียวได้ด้วยความแม่นยำสูงโดยลดการสะท้านให้เหลือน้อยที่สุดด้วยMachining Navi T-g ตัดเกลียวเทคโนโลยีอัจฉริยะของโอคุม่า
  สเปคที่หลากหลายใช้ได้กับชิ้นงานทุกรูปแบบ
  แท่นกดศูนย์แบบเคลื่อนที่เอง (สเปคพิเศษ)

ข้อมูลจำเพาะเครื่องจักร

รุ่น หน่วย LU7000 EX (L) LU7000 EX (M)
2SC×2000
ปริมาณ・สมรรถนะ การแกว่งบนฐานเครื่อง แท่นมีดบน/ล่าง mm (in.) ø1,200 (ø47.24)*1
การแกว่งบนแท่นไปกลับ แท่นมีดบน/ล่าง mm (in.) ø770 / ø780 (ø30.31 / ø30.71)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขึ้นรูปสูงสุด แท่นมีดบน/ล่าง mm (in.) ø900 / ø670 (ø35.43 / ø26.38) ø900 / ø670 (ø35.43 / ø26.38) (รัศมี L)
ความยาวขึ้นรูปสูงสุด mm (in.) 2,000 (78.74)
น้ำหนักชิ้นงานสูงสุด
(รวมน้ำหนักหัวจับ)
จุดรองรับแคนติลิเวอร์ kg (lb) B08 : 1,850 (4,070) [B12 : 4,000 (8,800), B15 : 4,000 (8,800), B22 : 11,000 (24,200)]
(เมื่อ L/D=1.0 *2)
B08 : 1,300 (2,860) [B12 : 2,900 (6,380), B15 : 2,900 (6,380), B22 : 8,000 (17,600)] (when L/D=2.5*2)
ปริมาณเคลื่อนที่ ปริมาณเคลื่อนที่แกนX แท่นมีดบน/ล่าง mm (in.) 505 / 390 (19.88 / 15.35)
ปริมาณเคลื่อนที่แกนZ แท่นมีดบน/ล่าง mm (in.) 2,150 / 2,150 (84.65 / 84.65)
มุมควบคุมแกนC องศา - 360 (มุมควบคุมเล็กสุด0.001)
แกนหลัก ความเร็วรอบของแกนหลัก min-1 B08 : 10 - 1,500 [B12 : 8 - 750, B15 : 5 - 500, B22 : 5 - 350]
จำนวนเรนจ์เปลี่ยน
ควำมเร็วแกนหลัก
B08: อัตโนมัติ4ขั้น (เกียร์4ขั้น) [B12・B15・B22: อัตโนมัติ2ขั้น(เกียร์2ขั้น)]
แรงบิดแกนหลัก
(30นาที/ต่อเนื่อง)
B08 N-m (ft-lbf) 45 kW : 9,511/7,820 (6,993/5,750) [55 kW : 10,146/9,511 (7,460/6,993), 75 kW : 10,146/10,146 (7,460/7,460)]
B12 N-m (ft-lbf) 45 kW : 8,189/6,733 (6,021/4,950) [55 kW : 10,009/8,189 (7,359/6,021), 75 kW : 10,919/10,919 (8,028/8,028)]
B15 N-m (ft-lbf) 45 kW : 8,595/7,067 (6,319/5,196) [55 kW : 10,505/8,595 (7,724/6,319), 75 kW : 10,505/10,505 (7,724/7,724)]
B22 N-m (ft-lbf) 45 kW : 8,883/7,304 (6,531/5,370) [55 kW : 10,857/8,883 (7,983/6,531), 75 kW : 11,567/11,567 (8,505/8,505)]
รูปร่างปลายแกนหลัก B08 : JIS A2-15 [B12: JIS A2-20, B15: JIS A2-20, B22: ø725 แบน]
ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง
รูทะลุแกนหลัก
mm (in.) B08 : ø200 (ø7.87) [B12 : ø320 (ø12.60), B15 : ø375 (ø14.76), B22 : ø560 (ø22.05)]
ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงภำยใน
แบริ่งแกนหลัก
mm (in.) B08 : ø280 (ø11.02) [B12 : ø440 (ø17.32), B15 : ø480 (ø18.90), B22 : ø700 (ø27.56)]
แท่นมีด ชนิดแท่นมีด แท่นมีดบน/ล่าง   V12 / V10 หลายภารกิจ รัศมีV12/V10 (รัศมีL)
จำนวนเครื่องมือที่ติดตั้ง
ของแท่นมีด
แท่นมีดบน/ล่าง   12ชิ้น/10ชิ้น L,Mร่วมกัน: 12ชิ้น / L: 10ชิ้น
ขนาดด้ามไบท์รอบวงนอก   mm (in.) 40 (1.57)
ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง
ด้ำมเครื่องมือรอบวงใน
  mm (in.) ø63 (ø2.48)
เครื่องมือหมุน ควำมเร็วรอบแกนหลัก
เครื่องมือหมุน
  min-1 - 40 - 3,500
จำนวนเรนจ์เปลี่ยนควำมเร็ว
สำหรับแกนหลักเครื่องมือหมุน
  - แปรผันต่อเนื่อง
ความเร็วป้อนเร็ว ความเร็วป้อนเร็ว X, ปริมาณเคลื่อนที่แกนZ m/min (fpm) X : 20, Z : 20 (X : 6.10, Z : 6.10)
ความเร็วป้อนเร็ว C-axis min-1 - 50
ความเร็วป้อนตัด X, ปริมาณเคลื่อนที่แกนZ mm/rev 0.001 - 1,000.000
แท่นกดศูนย์ ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง
แท่นกดศูนย์
mm (in.) ø180 (ø7.09)
รูปแบบรูเทเปอร์ของแท่นกดศูนย์     MT No.6 (บิวต์อิน)
ปริมาณเคลื่อนที่ของแท่นกดศูนย์   mm (in.) 350 (13.78)
แรงกดศูนย์สูงสุด   kN 26
มอเตอร์ มอเตอร์สำหรับแกนหลัก
(30นาที/ต่อเนื่อง)
  kW (hp) VAC 45 / 37 [VAC 55 / 45, VAC 75 / 60] (VAC 60 / 49 [VAC 73 / 60, VAC 100 / 80])
มอเตอร์สำหรับแกนหลัก
เครื่องมือหมุน
  kW (hp) - VAC 15 / 11 (20 / 15) (30 min/cont)
มอเตอร์สำหรับแกนป้อน ปริมาณเคลื่อนที่แกนX kW (hp) XA : 5.2 (6.93), XB : 5.5 (7.33)
ปริมาณเคลื่อนที่แกนZ kW (hp) ZA : 7.3 (9.73), ZB : 7.3 (9.73)
มอเตอร์สำหรับน้ำยาหล่อเย็น (50Hz/60Hz)   kW (hp) 0.55 / 0.75 × 2เทอร์เรท
ขนาดเครื่องจักร ความสูงเครื่องจักร   mm (in.) 3,300 (129.92)
พื้นที่ติดตั้ง กว้าง×ลึก(รวมแท๊งค์)   mm (in.) 7,147 × 3,256 (281.38 × 128.19)
น้ำหนักเครื่องจักร   kg (lb) 35,000 (77,000)
อุปกรณ์ควบคุมเชิงตัวเลข OSP-P300LA

[ ] : สเปคพิเศษ

*1. สเปคแกนหลักB08ถูกจำกัดที่ø1,140mmเฉพาะในขอบเขต30mmจากปลายแกนหลัก

*2. L: ความยาวชิ้นงาน, D: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางชิ้นงาน