ประเทศไทย

OKUMA

OPEN POSSIBILITIES

ผลผลิตที่มากขึ้นของชิ้นงานที่ผลิตแบบจำนวนมาก เครื่องกลึง CNC แบบแนวนอน2สปินเดิลคู่ขนาน 2SP-2500H

Watch the videos

2SP-2500H
2SP-2500H
ไซเคิลไทม์ที่สั้นที่สุดด้วยการโหลดชิ้นงานด้วยความเร็วสูงและการกัดที่ทรงพลัง
โครงสร้างเครื่องจักรสำหรับการโหลดชิ้นงานด้วยความเร็วสูงและการขึ้นรูปที่ทรงพลัง
เวลาใส่/ถอดชิ้นงานลดลงเหลือ4วินาที และแท๊คไทม์ไลน์ขนส่งตั้งแต่ขึ้นรูปจนกระทั่งส่งชิ้นงานออกถูกทำให้สั้นที่สุดจุดศูนย์ถ่วงของส่วนประกอบที่เคลื่อนที่(หัวเครื่อง,ป้อมมีด)ถูกวางตำแหน่งให้อยู่บนรางเลื่อนอันแข็งแกร่ง
การขึ้นรูปที่แม่นยำและทรงพลังเป็นจริงได้ก็ด้วยโครงสร้างเครื่องจักรที่ดีที่สุดที่สามารถรองรับการผลิตแบบจำนวนมากได้
จุดศูนย์ถ่วงของหัวเครื่องและป้อมมีดถูกวางตำแหน่งให้อยู่บนรางเลื่อนอันแข็งแกร่ง
 • ผลิตภาพเพิ่มขึ้นด้วยสปินเดิลที่แข็งแกร่งขึ้นมาก
  สปินเดิลทำงานได้เร็วขึ้นและแม่นยำขึ้นด้วยมอเตอร์แบบบิวต์อิน สปินเดิลเครื่องมือกัดก็มีกำลังสูงขึ้นเป็น 7.1 kW, แรงบิดเพิ่มขึ้น 1.25เท่าของเครื่องจักรรุ่นเดิมและสมรรถนะของเอ็นมิลเพิ่มขึ้น 2 เท่าเป็น 65 cm3/min สามารถรวบรวมขั้นตอนการผลิตการกัด/กลึงเข้าด้วยกันได้
  ผลิตภาพเพิ่มขึ้นด้วยสปินเดิลที่แข็งแกร่งขึ้นมาก
 • แท๊คไทม์ของไลน์ที่สั้นที่สุดด้วยโหลดเดอร์ความเร็วสูง
  ระหว่างที่ใส่/ถอดชิ้นงานหัวเครื่องจะเคลื่อนไปที่ตำแหน่งนั้นโหลดเดอร์สามารถเคลื่อนเข้ามาในเครื่องจักรโดยไม่ขึ้นกับตำแหน่งของป้อมมีด
  นอกจากนี้ด้วยการหมุนของมือจับที่ขับเคลื่อนด้วยเซอร์โวและการเคลื่อนที่ต่างๆที่เร็วขึ้นทำให้เวลาใส่/ถอดชิ้นงานเหลือเพียง4วินาที *
  * ไม่ได้รวมเวลาเปิด/ปิดประตูด้านบน
  เวลาใส่/ถอดชิ้นงาน4วินาทีเป็นค่าวัดจริง สภาพการทำงานที่แตกต่างกันอาจจะต้องใช้เวลามากขึ้น
  น้ำหนักที่ขนย้ายได้ 4kgx2ชิ้น 8kgx2ชิ้น
  ขนาดชิ้นงาน ø250xL125 ø250xL60
  แท๊คไทม์ของไลน์ที่สั้นที่สุดด้วยโหลดเดอร์ความเร็วสูง

การขึ้นรูปด้วยความแม่นยำสูงที่มีเสถียรภาพเป็นระยะเวลานาน

 • ฐานเครื่องที่แยกออกจากกันเพื่อการขึ้นรูปที่มีคุณภาพสูง

  ฐานเครื่องถูกออกแบบให้มีโครงสร้างแยกออกจากกันการถ่ายทอดความสั่นสะเทือนระหว่างการตัดจะถูกยับยั้งโดยการแยกด้านซ้ายและขวาโครงสร้างแบบนี้ให้ผลที่ดีแม้ตอนขึ้นรูปงานที่ต้องการความละเอียดของผิวที่สูง

 • ฐานเครื่องที่แยกออกจากกัน

เหมาะสมที่สุดสำหรับการผลิตชิ้นส่วนขนาดใหญ่ได้ถึง ø250 mm แบบจำนวนมาก

 • 2SP-2500H สามารถรับชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ถึง ø250 mm ที่ส่งโดยโหลดเดอร์และมีแท๊คไทม์ที่สั้นที่สุดสำหรับชิ้นงานที่ผลิตแบบจำนวนมากกรณีสเปค M สมรรถนะของสปินเดิลเครื่องมือกัดจะเพิ่มมากขึ้นทำให้มีความหลากหลายมากขึ้นในการรวบรวมขั้นตอนการผลิต

  • เฟืองสุดท้าย
   เฟืองสุดท้าย
  • กระบอก
   กระบอก

สเป็คเด่น

รายละเอียด หน่วย 2SP-2500H
ขนาดหัวจับมาตรฐาน in 8
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกลึงสูงสุด ømm 200 (สมรรถนะเครื่องจักรที่ไม่มีโหลดเดอร์: 410)
ความยาวชิ้นงานสูงสุด mm 120 (สมรรถนะเครื่องจักรที่ไม่มีโหลดเดอร์: 200)
ความเร็วรอบสปินเดิล min-1 5,000
ป้อมมีด L/R: V12
มอเตอร์ kW 15/11 (20 min/cont) × 2
ขนาดเครื่องจักร
(W × D × H)
mm 2,200 × 2,734 (ไม่รวมโหลดเดอร์) ×
× 3,257 (ความสูงโหลดเดอร์สูงสุด)
สเปคขยาย M
CNC OSP / FANUC

M: งานกัด