ประเทศไทย

OKUMA

OPEN POSSIBILITIES

เทคโนโลยีอัจฉริยะของโอคุม่า

เทคโนโลยีอัจฉริยะของโอคุม่า

รักษาความแม่นยำและคุณภาพพื้นผิวได้เป็นระยะเวลานาน

ความแม่นยำและคุณภาพพื้นผิวจะดีขึ้นด้วยการปรับการคอนโทรลเซอร์โวให้เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติ ฟังก์ชั่นนี้ยังช่วยกำจัดรอยนูนตอนเปลี่ยนทิศทาง,เสียงผิดปกติ,การสั่นสะเทือน,รอยย่น,รอยเกล็ดปลา ซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้เครื่องจักรเป็นระยะเวลาหลายปีและช่วยรักษาการเคลื่อนที่ที่มีเสถียรภาพและความแม่นยำในระยะยาว

ใหม่ เมื่อเวลาผ่านไป หลังใช้ SERVONAVI

ตั้งค่าที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติ
SERVONAVI AI (Automatic Identification)

การตั้งค่าและการเคลื่อนที่

 • หดแกนอื่นที่ไม่ใช่แกนที่จะวัด (ป้องกันการขวางกัน)
 • เริ่มฟังก์ชั่น Work Weight/Inertia Auto Setting
 • แกนที่จะวัดจะขยับ
 • การตั้งค่าพารามิเตอร์ตามน้ำหนักและโมเมนต์ความเฉื่อยชิ้นงานเสร็จเรียบร้อย
 • เริ่มขึ้นรูป
การตั้งค่าและการเคลื่อนที่

สำหรับเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์์
การตั้งค่าน้ำหนักชิ้นงานโดยอัตโนมัติ

ในเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบเทเบิ้ลเคลื่อนที่ ถ้าเป็นระบบเดิม ความเร่งในการป้อนเทเบิ้ลจะเท่ากันไม่ขึ้นอยู่กับน้ำหนักต่างๆ เช่น น้ำหนักชิ้นงานและน้ำหนักฟิกซ์เจอร์ที่อยู่บนเทเบิ้ล ฟังก์ขั่นตั้งค่าน้ำหนักชิ้นงานโดยอัตโนมัติจะประมาณค่าน้ำหนักของชิ้นงานและฟิกซ์เจอร์ที่อยู่บนเทเบิ้ลแล้วเซ็ตค่าพารามิเตอร์สำหรับเซอร์โวรวมทั้งความเร่งให้เป็นค่าที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติ ไซเคิลไทม์จะสั้นลงโดยที่ความแม่นยำในการขึ้นรูปเหมือนเดิม

เปรียบเทียบเวลาในการตกแต่งแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

 • ไซเคิลไทม์ลดลง 12%
 • เดิม : ประมาณ 13 ชั่วโมง
 • SERVONAVI : ประมาณ 11.5 ชั่วโมง

เปรียบเทียบโดยซิมูเลชั่น เห็นผลลัพธ์ได้ดีเป็นพิเศษสำหรับแม่พิมพ์โลหะที่ต้องการการสลักพื้นผิว

เพิ่มความเร่ง,ลดไซเคิลไทม์

สำหรับเครื่องเทิร์นนิ่งเซ็นเตอร์
การตั้งค่าโมเมนต์ความเฉื่อยชิ้นงานโดยอัตโนมัติ

เมื่อมีการเปลี่ยนหัวจับหรือชิ้นงาน อินเนอร์เชีย(โมเมนต์ความเฉื่อย)ก็จะเปลี่ยนด้วยซึ่งบางครั้งจะเป็นผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนทางตำแหน่งที่สูงขึ้น ฟังก์ชั่นตั้งค่าโมเมนต์ความเฉื่อยโดยอัตโนมัติจะประมาณค่าโมเมนต์ความเฉื่อยของหัวจับและชิ้นงานจากค่าแรงบิดอัตราเร่งแล้วเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์สำหรับเซอร์โวให้เป็นค่าที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติทำให้สามารถรักษาการเคลื่อนที่ที่มีเสถียรภาพและแม่นตรงสูงได้

เปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนในการติดตามระหว่างที่แกน C เคลื่อนที่

ยืดอายุการใช้งานเครื่องจักร
SERVONAVI SF (Surface Fine-tuning)

การตั้งค่าและการเคลื่อนที่

 • หดแกนอื่นที่ไม่ใช่แกนที่จะปรับ(ป้องกันการขวางกัน)
 • เริ่มฟังก์ชั่น Reversal Spike Auto Adjustment
 • แกนที่จะปรับจะเคลื่อนแนวเส้นตรงและเป็นวงกลม
 • ปรับเสร็จเรียบร้อย
 • เริ่มขึ้นรูป

แนะนำให้ทำการปรับเวลาที่บำรุงรักษาเครื่องจักรทั่วไป

การตั้งค่าและการเคลื่อนที่

การปรับรอยนูนเวลาเปลี่ยนทิศทางโดยอัตโนมัติ

แรงเสียดทานจะเปลี่ยนตามระยะเวลาที่เครื่องจักรแมชชีนทูลถูกใช้งาน ซึ่งค่าแรงเสียดทานจะไม่สอดคล้องกับค่าพารามิเตอร์ของเซอร์โวซึ่งดีที่สุดตอนที่เครื่องจักรเพิ่งได้รับการติดตั้งใหม่ๆ สิ่งนี้อาจจะทำให้เกิดรอยขึ้นในขณะที่มีการกลับทิศทางการเคลื่อนที่และจะมีผลต่อความแม่นยำของการขึ้นรูป (คุณภาพพื้นผิวชิ้นงาน)
ยกตัวอย่าง เช่น ตอนที่ตัดพื้นผิวโค้ง จะเกิดรอยจากวัสดุเหลือเมื่อแรงเสียดทานมากเกินไป และเกิดรอยแหว่งจากการตัดวัสดุออกมากเกินไปเมื่อแรงเสียดทานน้อย ในบางครั้งทั้งคู่จะปรากฏผลเป็นรอยเวลากลับทิศทางแกน ฟังก์ขั่นปรับรอยนูนเวลาเปลี่ยนทิศทางโดยอัตโนมัติของ SERVONAVI จะรักษาความแม่นยำของการขึ้นรูปโดยเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ของเซอร์โวไปเป็นค่าที่เหมาะสมที่สุดที่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงของแรงเสียดทาน

การเปรียบเทียบการวัดความแม่นยำของการเคลื่อนที่ (การวัด DBB)

สเกลสัมบูรณ์ของโอคุม่าช่วยปรับปรุงความแม่นยำของการขึ้นรูปและคุณภาพพื้นผิวให้ดีขึ้นมาก กรณีไม่ได้ใช้สเกลสัมบูรณ์ ต้องชดเชยแบคแลชเมื่อจำเป็น

การเปรียบเทียบคุณภาพพื้นผิวขึ้นรูป

การปรับควบคุมการสั่นสะเทือนโดยอัตโนมัติ

เมื่อสภาพของเครื่องจักรเปลี่ยนไปตามอายุการใช้งาน อาจจะทำให้เกิดเสียงผิดปกติ,การสั่นสะเทือน,รอยย่น,หรือรอยเกล็ดปลา ฟังก์ชั่นปรับควบคุมการสั่นสะเทือนโดยอัตโนมัติจะกำจัดเสียงผิดปกติและการสั่นสะเทือนได้ทันทีแม้ว่าจะเป็นเครื่องจักรที่ใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน อายุการใช้งานเครื่องจักรก็จะยาวนานขึ้นเนื่องจากสามารถยืดไซเคิลการเปลี่ยนบอลสกรูได้

เปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนในการติดตามระหว่างแกนป้อนเคลื่อนที่