ประเทศไทย

OKUMA

OPEN POSSIBILITIES

เทคโนโลยีอัจฉริยะของโอคุม่า

เทคโนโลยีอัจฉริยะของโอคุม่า

ดึงศักยภาพของเครื่องจักรและเครื่องมือออกมาให้มากที่สุด

ด้วยการแสดงสมรรถนะของเครื่องจักรเป็นกราฟฟิก ผู้ปฏิบัติงานสามารถเลือกเงื่อนไขการตัดที่เหมาะสมที่สุดได้อย่างง่ายดาย

 • ตัวอย่างการขึ้นรูปงานกัด
  ตัวอย่างการขึ้นรูปงานกัด
 • ตัวอย่างการขึ้นรูปงานกลึง
  ตัวอย่างการขึ้นรูปงานกลึง

วิธีปรับสำหรับการขึ้นรูปประเภทต่างๆ

ทำให้ความเร็วรอบแกนหลักเหมาะสมที่สุด
วิธีนี้เหมาะสมเป็นพิเศษกับการงานกัดที่ความเร็วสูงโดยยับยั้งการสะท้านอย่างมีประสิทธิผลโดยการปรับความเร็วรอบไปยังความเร็วที่เหมาะสมที่สุดซึ่งอาจจะเป็นโซนความเร็วที่ปราศจากการสะท้านที่เร็วขึ้นกว่าความเร็วเดิม
(Machining Navi M-i, M-gⅡ, M-gⅡ+)
ยกระดับระดับจำกัดล่างของความเร็วต่ำ — [งานกัดและงานกลึง]
สำหรับงานกัดซึ่งความเร็วรอบของแกนหลักต่ำ/งานกลึง การทึ่จะลดการสะท้านด้วยการควบคุมความเร็วรอบของแกนหลักให้เหมาะสมที่สุดทำได้ยาก เราจึงทำการยกระดับของขอบเชตที่ไม่เกิดการสะท้าน (ขอบเขตที่เสถียร)ด้วยการผันแปรความเร็วรอบของแกนหลักให้เหมาะสม
(Machining Navi, M-i, M-gⅡ+, L-g)

Machinging Navi 4 ประเภทช่วยชี้แนะลูกค้าอย่างเข้าใจง่าย

ฟังก์ชั่นค้นหาเงื่อนไขการตัดสำหรับงานกัด
Machining Navi M-i (ควบคุมความเร็วรอบของแกนหลักให้เหมาะสมที่สุดอย่างชาญฉลาด)

ง่าย, โหมดอัตโนมัติ—ปล่อยให้เครื่องจักรจัดการ(ควบคุมอัตโนมัติ)

การสั่นสะท้านจะถูกวัดโดยเซ็นเซอร์บิวต์อินและ Machining Naviจะเปลี่ยนความเร็วรอบของแกนหลักเป็นความเร็วรอบที่เหมาะสมที่สุด กล่าวอีกนัยหนึ่ง การวัดการสั่นสะเทือน, การคำนวณความเร็วรอบของแกนหลักที่เหมาะสมที่สุด, การปรับความเร็วรอบของแกนหลักจะถูกดำเนินการโดยอัตโนมัติ

Machining Navi ON / OFF

ค้นหาเงื่อนไขการตัดที่ดีที่สุดอย่างรวดเร็ว

กราฟฟิกอันล้ำหน้าของเงื่อนไขการตัดที่เหมาะสมที่สุดจะแสดงตัวเลือกที่มีประสิทธิผลในการยับยั้งการสะท้านแบบต่างๆตั้งแต่ความเร็วต่ำจนกระทั่งความเร็วสูง สิ่งนี้สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือยกระดับเงื่อนไขการตัดให้ดีขึ้นกว่าเดิม เพิ่มเติมจากการควบคุมอัตโนมัติ

ฟังก์ชั่นค้นหาเงื่อนไขการตัดสำหรับงานกัด
Machining Navi M-g(นำไปสู่ความเร็วรอบของแกนหลักที่เหมาะสมที่สุด)
Machining Navi M-gⅡ+(นำไปสู่การควบคุมฮาร์โมนิคและความเร็วรอบของแกนหลักที่เหมาะสมที่สุด)

ปรับเงื่อนไขการตัดพร้อมๆกับการมอนิเตอร์ดูข้อมูล

Machining Navi แสดงตัวเลือกจำนวนหนึ่งของความเร็วรอบของแกนหลักที่เหมาะสมที่สุดลงบนหน้าจอโดยคำนวณจากเสียงการสะท้านที่จับได้จากไมโครโฟน ผู้ปฏิบัติงานสามารถเปลี่ยนไปสู่ความเร็วรอบของแกนหลักที่ระบุด้วยสัมผัสเดียวและเห็นผลได้ในทันที

Machining Navi(OSP)จะให้คำตอบ!

ฟังก์ชั่นค้นหาเงื่อนไขการตัดสำหรับงานกัด
Machining Navi L-g (การควบคุมความเร็วรอบของแกนหลักแบบผันแปร)

แอพพลิเคชั่นยับยั้งการสะท้านสำหรับเครื่องกลึง

การสะท้านในเครื่องกลึงสามารถถูกยับยั้งโดยการผันแปรความเร็วรอบแกนหลักให้มีคาบและแอมปลิจูดที่เป็นอุดมคติ โดยที่ไม่ต้องไปลดความเร็วแกนหลัก

แอพพลิเคชั่นยับยั้งการสะท้านสำหรับเครื่องกลึง
Machining Navi L-g

การค้นหาเงื่อนไขการตัดในการตัดเกลียว
Machining Navi T-g (ตัดเกลียว)

เพิ่มความสามารถในการตัดเกลียวในขณะที่กดต้นทุนให้ลดลง

เมื่อเกิดการสะท้านในการตัดเกลียว โดยทั่วไปแล้วจะแก้ไขโดยการลดเงื่อนไขการตัดซึ่งเป็นการลดความสามารถในการผลิต หรือใช้เครื่องมือกันสะท้านแบบพิเศษซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุน Machining Navi T-g (ตัดเกลียว) ใช้การควบคุมที่เหมาะสมที่สุดทำการเพิ่มและลดความเร็วรอบของแกนหลักในแต่ละเส้นทางเพื่อยับยังการสั่นสะเทือนที่เป็นคาบซึ่งเป็นสาเหตุของการสะท้าน

Machining Navi T-g ตัดเกลียว
ตัวอย่างของ Machining Navi T-g (ตัดเกลียว)
การสะท้านเกิดขึ้นและการขึ้นรูปต้องถูกหยุดกลางคันแม้ว่าจะใช้ rest ที่เคลื่อนตัวอัตโนมัติในการตัดเกลียวชิ้นงานยาว L/D = 23 การเปิด Machining Navi “ON” จะได้พื้นผิวขึ้นรูปที่ดีในการขึ้นรูปเส้นทางที่เหลือแม้ว่าชิ้นงานจะเคยเกิดการสะท้านมาก่อน
 • ชิ้นงาน:ø34 × 798mm
 • วัสดุ:S45C
 • การตัดเกลียวสี่เหลียม: ใช้ rest ที่เคลื่อนตัวอัตโนมัติ

<การตัดเกลียวปกติ>

รอยที่เกิดจากการสะท้าน
รอยที่เกิดจากการสะท้าน
ความเร็วรอบของแกนหลัก
 • เส้นทางที่1 1400
 • เส้นทางที่2 1400
 • เส้นทางที่3 1400
 • เส้นทางที่4 1400
 • เกิดการสะท้าน
Machining Navi ON→ Machining Navi ON↓

<Machining Navi T-g ตัดเกลียว>

พื้นผิวเรียบ, การตัดเกลียวเสร็จสวยงาม
พื้นผิวเรียบ, การตัดเกลียวเสร็จสวยงาม
ความเร็วรอบของแกนหลัก
 • เส้นทางที่1 1680
 • เส้นทางที่2 1120
 • เส้นทางที่3 1680
 • เส้นทางที่4 1120
 • ตัดเกลียวเสร็จ