ประเทศไทย

OKUMA

OPEN POSSIBILITIES

  • HOME
  • เทคโนโลยีอัจฉริยะของโอคุม่า
เทคโนโลยีของโอคุม่า

เทคโนโลยีอัจฉริยะของโอคุม่า

โครงสร้างพื้นฐานของงานขึ้นรูปอันล้ำหน้าซึ่งปฏิรูปสภาพแวดล้อมของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์

ไม่เปลี่ยนรูปเนื่องจากความร้อน・ไม่ชนกัน・ไม่สะท้าน ・ปรับให้เป็นเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติ…
ทำโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนความแม่นตรงสูง,ความสามารถในการผลิตที่สูงเหล่านี้ให้เป็นอัจฉริยะและทำให้เห็นผลในเครื่องจักรแต่ละเครื่อง

สำหรับเครื่องจักรที่ติดตั้งเทคโนโลยีอัจฉริยะ จะมีสัญลักษณ์นี้ติดอยู่

หน้างานการขึ้นรูป,การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะของโอคุม่า

ที่ผ่านมาเป็นที่เข้าใจกันว่าการเปลี่ยนรูปเนื่องจากความร้อนเป็น“คุณสมบัติเฉพาะของเครื่องจักร”,การหาเงื่อนไขการขึ้นรูปและการตรวจเช็คเพื่อป้องกันการชนเป็น“เทคนิคของผู้ปฏิบัติงาน”,และคิดกันว่าวิธีการที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยความรวดเร็วคือ“ความชำนาญ”ซึ่งเป็น“องค์ความรู้ในการขึ้นรูป”
อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงผู้ปฏิบัติงานต้องสูญเสียพลังงานไปเป็นจำนวนมากกับปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น ปวดหัวกับการเปลี่ยนรูปเนื่องจากความร้อนของเครื่องจักรเนื่องจากการที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลง,ลดเงื่อนไขการขึ้นรูปเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดการสะท้าน, สูญเสียเวลาในการตรวจเช็คเพื่อป้องกันการชน ฯลฯ ก่อนที่จะได้นำ”องค์ความรู้ในงานขึ้นรูป”มาใช้งาน
จากกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาที่หน้างานขึ้นรูปประสบอยู่เหล่านี้ โอคุม่าได้คิดว่าในบรรดาปัญหาต่างๆเหล่านี้มีบางปัญหาซึ่งอยู่ในขอบเขตของเทคโนโลยีของโครงสร้างพื้นฐานของงานขึ้นรูปซึ่งผู้ผลิตเครื่องจักรแมชชีนทูลควรจะเป็นผู้นำเสนอแก่ลูกค้า โอคุม่าจึงได้ท้าทายกับการปฏิรูปนี้
ดังนั้นโอคุม่าจึงได้นำเทคโนโลยีด้านอิเลกทรอนิคส์,ไฟฟ้าและเทคโนโลยีด้านเครื่องกลพร้อมทั้งเทคโนโลยีด้านสารสนเทศซึ่งจะนำเอาเทคโนโลยีทั้งสองดังกล่าวข้างต้นมาผสมผสานกันในระดับสูงมารวมกัน และได้ทำสิ่งซึ่งเคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้ คือนำ“ทฤษฎีคำนวณบนโต๊ะ”ไปสู่“เครื่องจักรจริง”
ด้วย“เทคโนโลยีอัจฉริยะ”ซึ่งกำเนิดขึ้นเช่นนี้ โครงสร้างพื้นฐานที่หน้างานยกระดับสูงขึ้นมาก ทำให้ได้สภาพแวดล้อมของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถนำองค์ความรู้ในการขึ้นรูปของลูกค้าที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพ