การปฏิรูปความแม่นตรงของการขึ้นรูป5แกน ไม่ว่าใครก็ปรับได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

ดูวีดีโอ

การขึ้นรูป5แกนนั้น ได้ความแม่นตรงไหม?

ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิตที่ละเลยไม่ได้
ในเครื่องจักรขึ้นรูป5แกน ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิตที่เกี่ยวข้องกับแกนหมุน มีผลที่ละเลยไม่ได้ต่อความแม่นตรงของการขึ้นรูป
การเยื้องศูนย์ของแกนหมุน,การเอียงไม่ได้ฉากของแกนหมุน,การเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไปของสิ่งแวดล้อมที่วางเครื่องและการเปลี่ยนรูปเนื่องจากความร้อนฯลฯ สำหรับเครื่องจักรขึ้นรูป5แกนมีความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิตอยู่ถึง13ประเภท (หมายเหตุ: 5-axis Auto Tuning System ของโอคุม่าสามารถชดเชย ความคลาดเคล่นอทางเรขาคณิตได้ถึง11ประเภท) ความคลาดเคลื่อนเหล่านี้ก่อให้เกิดขั้นที่ผิวของการขึ้นรูปพื้นผิวเอียงและความเสียหายของรูปทรงในการขึ้นรูปพื้นผิวโค้ง
ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิตมีการเปลี่ยนแปลง
แม้จะเป็นเครื่องจักรที่ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิตน้อย แต่เมื่อเวลาผ่านไปอาจมากขึ้นได้ ดังนั้นการที่จะรักษาความแม่นตรงของการขึ้นรูป5แกนให้สูงนั้นจำเป็นที่จะต้องทำการปรับความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิตที่มีการเปลี่ยนแปลงในสถานที่ที่เครื่องจักรติดตั้งอยู่
งานชดเชยซึ่งเสียเวลา
เพื่อที่จะขึ้นรูป5แกนให้ได้ความแม่นตรงสูงจำเป็นที่จะต้องทำการปรับ มีบางหน้างานที่ใช้เครื่องมือมาตรฐานและบล๊อกเกจแล้วทำการปรับด้วยมือ การปรับความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิตซึ่งมีอยู่หลายประเภทเป็นงานที่ต้องใช้ทั้งเวลาและแรงงาน นอกจากนี้การวัดด้วยมือก็อาจเกิดความคลาดเคลื่อนกระจัดกระจาย ทำให้เครื่องจักรขึ้นรูป5แกนไม่ได้ความแม่นตรง

ตัวอย่างความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต

ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิตซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ง่าย 5-axis Auto Tuning Systemจะช่วยแก้

ปล่อยให้เครื่องจักรจัดการเป็นเวลาประมาณ10นาที* เนื่องจากเป็นOSPซึ่ง “ใช้งานง่าย” ง่ายอย่างน่าตกใจ

Start of tuning / Tuning complete

* เวลาที่วัดในกรณีที่ปรับความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต11ประเภทด้วยโหมด “Full” เวลาที่ใช้ในการวัดจะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับโหมดที่ใช้วัด
โหมด“Simple”จะปรับความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต4ประเภทโดยใช้เวลาประมาณ5นาที

โอคุม่าผู้รวมเครื่องจักรและไฟฟ้าเข้าด้วยกันจึงสามารถปรับได้อย่างแม่นตรงสูง

ฟังก์ชั่น “5-axis Auto Tuning System” ใช้หัวโพรบสัมผัสและทรงกลมมาตรฐานทำการวัด “ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต” แล้วใช้ผลการคำนวณทำการควบคุมการชดเชยเพื่อปรับความแม่นตรงของการเคลื่อนที่ของเครื่องจักร5แกน จึงทำให้ได้ความแม่นตรงของการขึ้นรูป5แกนซึ่งเหนือขึ้นอีกระดับ

Manual adjustment without 5-Axis Auto Tuning System Max12μm ⇒ After using 5-Axis Auto Tuning System Max3μm(actual data)

ในการขี้นรูปหลายพื้นผิวซึ่งเอียงเครื่องมือ(เทเบิ้ล)เป็นมุมต่างๆแล้วขึ้นรูปแต่ละพื้นผิว กรณีที่ปรับความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต4ประเภทด้วยมือ พื้นผิวขึ้นรูปจะเป็นขั้นๆสูงที่สุด12μm ถ้าใช้5-axis Auto Tuning Systemจะสูงที่สุด3μmและพื้นผิวส่วนใหญ่จะต่อกันโดยขั้นเป็น0
  • สำหรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป ต้อง 5-axis Auto Tuning System
  • สำหรับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ต้อง Thermo-Friendly Concept

เทคโนโลยีอัจฉริยะเหล่านี้จะช่วยรักษาความแม่นตรงเป็นระยะเวลายาวนาน

ลิสต์รุ่นของเครื่องจักรที่ติดตั้ง(สเปคพิเศษก็ติดตั้งได้)

เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบแนวตั้งควบคุม5แกน
เครื่องขึ้นรูปหลายภารกิจควบคุม5แกน
เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบแนวนอนควบคุม5แกน

2 Award