ประเทศไทย

OKUMA

OPEN POSSIBILITIES

เทคโนโลยีของโอคุม่า Intelligent Technology

เทคโนโลยีของโอคุม่า Intelligent Technology

ยกระดับความแม่นยำของการขึ้นรูป 5 แกน
ในความแม่นยำของการขึ้นรูป5แกน มี“ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต”อยู่13ประเภทอาทิเช่น การเยื้องแนวของแกนหมุนซึ่งจะมีผลต่อความแม่นยำของการขึ้นรูปมาก5-Axis Auto Tuning System วัดความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิตโดยใช้หัวสัมผัสและทรงกลมมาตรฐาน การปรับเพื่อให้ได้ความแม่นยำของการเคลื่อนที่ของเครื่องจักร5แกนทำโดยการชดเชยด้วยการใช้ผลที่วัดได้ วิธีนี้ทำให้ได้ความแม่นยำของการขึ้นรูป5แกนสูงขึ้นอีกระดับ

ตัวอย่างความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต

 • การเยื้องแนวของแกนAในทิศแกนY
  การเยื้องแนวของ
  แกนAในทิศแกนY
 • ความคลาดเคลื่อนของความตั้งฉาก ของแกน C และ Y
  ความคลาดเคลื่อนของความตั้งฉาก
  ของแกน C และ Y
 • ความคลาดเคลื่อนของความตั้งฉาก ของแกน Z และ X
  ความคลาดเคลื่อนของความตั้งฉาก
  ของแกน Z และ X
ตัวอย่างการใช้ 5-Axis Auto Tuning
ในการขึ้นรูปหลายพื้นผิวซึ่งขึ้นรูปแต่ละพื้นผิวโดยเอียงเครื่องมือ (โต๊ะงาน)เป็นมุมต่างๆ การใช้ 5-Axis Auto Tuning จะช่วยลดรอยต่างระดับของส่วนที่เป็นรอยต่อของพื้นผิวขึ้นรูปได้เป็นอย่างมาก

รอยต่างระดับของพื้นผิวขึ้นรูปที่ทำการปรับด้วยมือโดยที่ไม่ใช้ 5-Axis Auto Tuning

สูงสุด 12μm

รอยต่างระดับของพื้นผิวขึ้นรูปที่ทำการปรับด้วยมือโดยที่ไม่ใช้ 5-Axis Auto Tuning

รอยต่างระดับของพื้นผิวขึ้นรูปหลังจากปรับด้วย 5-Axis Auto Tuning

สูงสุด 3μm
(ข้อมูลจริงโดย MU-6300V)

รอยต่างระดับของพื้นผิวขึ้นรูปหลังจากปรับด้วย 5-Axis Auto Tuning

หมายเหตุ: ข้อมูลในแค็ตตาล็อกเป็นข้อมูลจริง แต่ไม่ใช่ค่ารับประกัน

ปรับได้ง่ายและเร็วไม่ว่าใครก็ตาม

ปล่อยให้เครื่องจักรจัดการประมาณ10 นาที*

ประหลาดใจกับความง่ายดายของ “Easy Operation” OSP

ประหลาดใจกับความง่ายดายของ “Easy Operation” OSP

※เวลาที่วัดในกรณีที่ปรับความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต11ประเภทในโหมด“FULL”ในเครื่องจักร MU-V series เวลาที่วัดจะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องจักรและโหมดการวัดที่ใช้
ในโหมด“Simple” การปรับความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต4ประเภทจะใช้เวลาประมาณ 5 นาที

ยกระดับความแม่นยำของการขึ้นรูป5แกนขึ้นอีกระดับ
ปรับชดเชยความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิตได้สูงสุด 11 ประเภท
การปรับแบบแมนนวลเป็นงานที่น่าเบื่อและใช้เวลามากดังนั้นความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิตซึ่งชดเชยได้จึงถูก
จำกัดอยู่เพียง 4 ประเภท
ซึ่งเป็นความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับตำแหน่งศูนย์กลางของแกนหลักเท่านั้น นอกจากนี้
แม้ว่าฟังก์ชั่นปรับชดเชยอัตโนมัติทั่วไปจะสามารถช่วย
ย่นเวลาปรับลงได้ แต่ความแม่นยำที่ได้ก็เป็นเพียงระดับ
เดียวกับการปรับแบบแมนนวลท่านั้น
ส่วน 5-Axis Auto Tuning System นั้น เครื่องจักรจะปรับชดเชยความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิตได้สูงสุด 11 ประเภท

* 5-Axis Auto Tuning System สำหรับเครื่องจักรขึ้นรูปหลายภารกิจจะปรับชดเชยได้สูงสุด 10 ประเภท

ยกระดับความแม่นยำของการขึ้นรูป5แกนขึ้นอีกระดับ
คงรักษาการขึ้นรูป5แกนที่แม่นยำสูงได้เป็นเวลานาน
แม้ว่าเครื่องจักรในตอนที่ซื้อมาใหม่จะมีความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิตที่น้อยก็ตาม แต่เมื่อเครื่องจักรได้รับผล
กระทบจากการเปลี่ยนแปลงของพื้น
และ
องค์ประกอบอื่นๆเป็นระยะเวลานาน ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิตก็
จะมากขึ้น ความแม่นยำของเครื่องจักร5แกนก็ได้รับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิและองค์ประกอบ
อื่นๆด้วยเช่นกัน เครื่องจักร5แกนของโอคุม่ารักษาการขึ้นรูป5แกนให้แม่นยำสูงได้เป็นระยะเวลานาน
ด้วยผลเสริมกัน
ของ
5-Axis Auto Tuning System ซึ่งทำให้ความแม่นตรงของการขึ้นรูปสูงที่สุด และ Thermo-Friendly Concept
ซึ่งคงรักษา
ความแม่นตรงที่สูงให้ยาวนาน
ได้ผลดีแม้จะเป็นบริเวณรอบนอกของชิ้นงานขนาดใหญ่
ผลของความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิตมีแนวโน้มที่จะมากในบริเวณรอบนอกของเทเบิ้ลของเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ควบคุม5แกน
แต่แม้จะเป็นกรณีนี้ 5-Axis Auto Tuning System ก็ยังคงทำงานได้ดีและให้ผลลัพธ์ที่ดี
 • บริเวณใกล้จุดศูนย์กลางเทเบิ้ล

  วิธีการเดิม
  (ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต 4 ประเภท)

  ความคลาดเคลื่อนที่พื้นผิวขึ้นรูป

  12μm

  หลังจากที่ใช้
  5-Axis Auto Tuning System
  (ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต 11 ประเภท)

  ความคลาดเคลื่อนที่พื้นผิวขึ้นรูป

  3μm
  (MU-6300V ข้อมูลจริง)

 • MU-6300V ข้อมูลจริง บริเวณใกล้จุดศูนย์กลางเทเบิล
 • บริเวณรอบนอกของเทเบิ้ล

  วิธีการเดิม
  (ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต 4 ประเภท)

  ความคลาดเคลื่อนที่พื้นผิวขึ้นรูป

  15μm

  หลังจากที่ใช้
  5-Axis Auto Tuning System
  (ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต 11 ประเภท)

  ความคลาดเคลื่อนที่พื้นผิวขึ้นรูป

  6μm
  (MU-6300V ข้อมูลจริง)

  หมายเหตุ: ข้อมูลในแค็ตตาล็อกเป็นข้อมูลจริง แต่ไม่ใช่ค่ารับประกัน

 • MU-6300V ข้อมูลจริง บริเวณรอบนอกของเทเบิล