ประเทศไทย

OKUMA

OPEN POSSIBILITIES

เทคโนโลยีอัจฉริยะของโอคุม่า

เทคโนโลยีอัจฉริยะของโอคุม่า

ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถมีสมาธิกับการขึ้นรูปชิ้นงานได้
CAS ป้องกันการชนในโหมดอัตโนมัติและแมนนวล,มอบความคุ้มครองที่ปราศจากความเสี่ยงให้กับเครื่องจักร,และความมั่นใจอย่างสูงให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
เครื่องจักรเสมือน (ตรวจเช็คการขวางกัน),เครื่องจักรจริง
 • การป้องกันการชนระหว่างการเดินเครื่องอัตโนมัติ
  โปรแกรม NC จะถูกอ่านล่วงหน้าและคำสั่งเคลื่อนย้ายแกนจะถูกเช็คการขวางกันโดยคำนึงถึงจุดศูนย์และค่าชดเชยต่างๆของเครื่องมือที่ตั้งไว้ใน NC การเคลื่อนที่ของแกนจะถูกหยุดชั่วคราวก่อนที่จะเกิดการชน
  การป้องกันการชนระหว่างการเดินเครื่องอัตโนมัติ
 • การหลีกเลี่ยงการชนในการเดินเครื่องแบบแมนนวล
  มีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานตอนเซ็ตงาน การหลีกเลี่ยงการชนในโหมดแมนนวลให้ความมั่นใจว่าจะไม่ชนและทำให้การเตรียมการขึ้นรูปเร็วขึ้น
  ความเชื่อมั่นของผู้ปฏิบัติงานมาจากการหยุดแบบเส้นยาแดงผ่าแปด อีกหนึ่งนวัตกรรมซึ่งมาจากความเชี่ยวชาญของโอคุม่าในการผสมผสนการซิมูเลชั่นอันทรงพลังเข้ากับเทคโนโลยีการควบคุมเครื่องจักรระดับสูง
  ตรวจเช็คการขวางกันก่อนการเคลื่อนที่จริง,หยุดก่อนชน
 • การซิมูเลชั่นการตัดชิ้นงานที่เหมือนจริง
  รูปร่างชิ้นงานในขณะตัดจะถูกแสดงอย่างแม่นยำและจะทำการตรวจเช็คการขวางกัน
  การซิมูเลชั่นการตัดชิ้นงานที่เหมือนจริง
 • เพิ่มการใช้ประโยชน์แกนหลัก
  จำนวนครั้งในการตรวจเช็คการขวางกันโดยผู้ปฏิบัติงานตอนที่แกนหลักและเทอร์เรทเข้าใกล้กันมีจำนวนลดลง ไซเคิลไทม์ของชิ้นงานแรกสั้นลง
  ตัวอย่าง การลดลงอย่างมีนัยสำคัญในการเตรียมการขึ้นรูป
ความมั่นใจของผู้ปฏิบัติงานและฟังก์ชั่นที่เพิ่มเติม
ป้อนข้อมูลง่ายๆสำหรับเซ็ตอัพ!สร้างโมเดลได้โดยง่าย
 • 1.เครื่องจักร (ตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว)
  • โมเดล 3D ของเครื่องจักรมีบันทึกไว้อยู่แล้ว
  • เซ็ตติ้งที่ถูกเลือกอัตโนมัติตอนเริ่ม
  สร้างโมเดลได้โดยง่าย เครื่องจักร (ตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว)
 • 2.เลือกหัวจับ (ฟิกซ์เจอร์)
  • โมเดล 3D ของหัวจับมาตรฐานมีบันทึกไว้อยู่แล้ว
  • เลือกอินพุตจากโมเดล 3D ที่บันทึกไว้
  สร้างโมเดลได้โดยง่าย เลือกหัวจับ (ฟิกซ์เจอร์)
  โมเดล 3D (STL) ซึ่งสร้างโดย CAD ก็สามารถอ่านได้
 • 3.เลือกเครื่องมือ
  • โมเดล 3D ของเครื่องมือมาตรฐานมีบันทึกไว้อยู่แล้ว
  • เลือกอินพุตจากโมเดล 3D ที่บันทึกไว้
  สร้างโมเดลได้โดยง่าย เลือกเครื่องมือ
  โปรไฟล์เครื่องมือซึ่งผู้ใช้สร้างขึ้นและโมเดล 3D (STL) ซึ่งสร้างโดย CAD ก็สามารถอ่านได้
 • 4.ป้อนรูปทรงวัสดุดิบ
  • ป้อนรูปร่างพื้นฐานในลักษณะโต้ตอบ
  สร้างโมเดลได้โดยง่าย ป้อนรูปทรงวัสดุดิบ
  โมเดล 3D (STL) ซึ่งสร้างโดย CAD ก็สามารถอ่านได้

ตัวอย่างการใช้งาน

 • หลีกเลี่ยงการชนระหว่างที่เทอร์เรทหมุนและเคลื่อนที่
  สามารถหลีกเลี่ยงการชนของเครื่องมือที่มีลักษณะยาวซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าในระหว่างที่เทอร์เรทหมุนและเคลื่อนที่ ผู้ปฏิบัติงานสามารถมีสมาธิกับการขึ้นรูปโดยไม่ต้องกังวลว่าจะชน
  ห่ลีกเลี่ยวการชนกับแผงครอบด้านข้าง,หลีกเลี่ยวการชนระหว่างที่เทอร์เรทหมุน
 • เช็คการขวางกันระหว่างที่ขึ้นรูปปากจับชนิดอ่อน
  เนื่องจากปากจับชนิดอ่อนจัดเป็นโมเดลฟิกซ์เจอร์ดังนั้นปกติแล้วจะไม่สามารถใช้ Collision Avoidance System ในระหว่างที่ขึ้นรูปปากจับชนิดอ่อนได้ อย่างไรก็ตาม ด้วยการกำหนดรูปร่างของปากจับให้เป็นเสมือนโมเดลวัสดุดิบอันหนึ่ง จะสามารถทำให้สามารถใช้งาน CAS ได้
  ปากจับชนิดอ่อนถูกกำหนดให้เป็นเสมือนวัสดุดิบอันหนึ่ง
คำเตือน
Collision Avoidance System เป็นระบบซึ่งตรวจจับการชนจากโมเดล3Dของส่วนประกอบของเครื่องจักร,เครื่องมือ,ฟิกซ์เจอร์และชิ้นงานซึ่งบันทึกอยู่ในOSP ดังนั้น หากโมเดลของเครื่องมือ,ฟิกซ์เจอร์และชิ้นงานมีรูปร่างและขนาดแตกต่างจากของจริง CASจะไม่สามารถตรวจจับการชนได้อย่างถูกต้องในบางกรณี, อาจมีข้อจำกัดของยูนิตหรือการเคลื่อนที่ในการตรวจจับการชนกัน