Collision Avoidance System ฟังก์ชั่นป้องกันการชน

ไม่ว่าใครก็ “มีสมาธิกับการขึ้นรูป” โดยไม่ต้องกังวล

MOVIE

อุปกรณ์NC(OSP)ซึ่งมีข้อมูลโมเดล3Dของชิ้นงาน•เครื่องมือ•หัวจับ•จิ๊ก,แท่นแกนหลัก,แท่นใบมีด,โครงสร้างเครื่องจักรเช่นแท่นกดศูนย์ฯลฯจะทำการจำลองการเคลื่อนที่แบบเรียลไทม์ก่อน เพื่อเช็คการขัดขวางกันและการชน และหยุดเครื่องจักรก่อนการชน ไม่ว่าใครก็สามารถ “มีสมาธิกับการขึ้นรูป” โดยไม่ต้องกังวล, สามารถลดเวลาเซ็ตอัพและเวลาขึ้นรูปชิ้นงานชิ้นแรกลงได้มาก

OSP-P300 ผสมผสานระหว่งการควบคุมเครื่องกลและWindows

ฟังก์ชั่นหยุดการชนซึ่งสมบูรณ์แบบ

Collision Avoidance System คือฟังก์ชั่นป้องกันการชนซึ่งใช้ได้จริงที่สมบูรณ์แบบที่สุดด้วยการประสานข้อมูลกับมอนิเตอร์เสมือน3Dซึ่งเป็นฟังก์ชั่นเช็คการชนกันของเครื่องแบบออฟไลน์และฟังก์ชั่นโมเดลลิ่งซึ่งสามารถตั้งค่าวัสดุ,โมเดลเครื่องมือได้โดยง่าย

หลีกเลี่ยงการชนด้วยการบังคับด้วยมือ

ทำการอ่านโปรแกรมNCก่อนล่วงหน้าแล้วตรวจเช็คการชนต่อคำสั่งเคลื่อนที่แกนโดยคำนึงถึงค่าชดเชยจุดกำเนิด,ค่าชดเชยเครื่องมือที่ป้อนไว้ในNCด้วย แล้วจะทำการหยุดการเคลื่อนที่ของแกนชั่วคราวก่อนที่จะเกิดการชน

หลีกเลี่ยงการชนด้วยการบังคับด้วยมือ

ในการเดินเครื่องแบบบังคับมือตอนเซ็ตอัพก็เช่นเดียวกัน จะทำการหยุดเครื่องจักรก่อนที่จะเกิดการชน เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้สมาธิกับงานขึ้นรูปโดยไม่ต้องกังวลเรื่องชน,จึงสามารถลดเวลาในการเตรียมการขึ้นรูปได้มาก นี่คือเทคโนโลยี”หยุดก่อนชน”ซึ่งมีเพียงโอคุม่าเพียงบริษัทเดียวที่ทำได้โดยเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีการซิมูเลชั่นชั้นสูง•การประมวลผลอย่างรวดเร็ว•เทคโนโลยีการควบคุมเครื่องจักร

ฟังก์ชั่นสร้างโมเดลโดยง่าย

ลด “เวลาหยุดเดินเครื่องจักร”

ตัวอย่าง ลดเวลาในการเตรียมการขึ้นรูปได้มาก

ป้องกันการชนในทุกสถานกรณ์

OPEN POSSIBILITIES
ภารกิจของเราคือ การพัฒนาการผลิตให้ก้าวหน้า
รายละเอียดเพิ่มเติม