ประเทศไทย

OKUMA

OPEN POSSIBILITIES

  • HOME
  • ห้องข่าว

ห้องข่าว

2564

20 ธันวาคม 2564
พนักงานของโอคุม่าได้รับ “เหรียญเชิดชูเกียรติริบบิ้นเหลือง” สำหรับ ฤดูใบไม้ร่วง ปีที่ 3 แห่งยุคเรวะ (พ.ศ.2564)
25 พฤษภาคม 2564
การพัฒนาเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบแนวนอน MA-600HⅢ ที่ช่วยลดภาระด้านสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตและมีความสามารถในการผลิตที่ยอดเยี่ยม
19 มกราคม 2564
MCR-BⅤ เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบเสาคู่ [ขึ้นรูป 5 พื้นผิว]
ได้รับรางวัล Best 10 ผลิตภัณฑ์ใหม่ยอดเยี่ยมครั้งที่ 63 (ปี พ.ศ.2563)
07 มกราคม 2564
เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบเสาคู่ MCR-S (Super) ของโอคุม่า
ได้รับรางวัลการออกแบบเครื่องจักรครั้งที่ 50
07 มกราคม 2564
เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบแนวตั้ง MB-80V ของโอคุม่า
ได้รับรางวัลการออกแบบเครื่องจักรครั้งที่ 50