ประเทศไทย

OKUMA

OPEN POSSIBILITIES

  • HOME
  • ห้องข่าว

ห้องข่าว

23 ตุลาคม 2563

นักวิจัยของโอคุม่าได้รับรางวัลส่งเสริมเทคโนโลยีของสมาคม
วิศวกรรมแม่นยำประจำปี พ.ศ.2563  (ครั้งที่ 16)

วิศวกรในแผนกวิจัยและพัฒนาของบริษัทโอคุม่าได้รับรางวัลส่งเสริมเทคโนโลยีของสมาคมวิศวกรรมแม่นยำประจำปี พ.ศ.2563  (ครั้งที่ 16) สำหรับบทความเรื่อง "การศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของปัจจัยของเครื่องจักรแมชชีนทูลต่ออายุการใช้งานของทูลในการตัดเฉือนโลหะผสมไทเทเนียม"

รางวัลส่งเสริมเทคโนโลยีของสมาคมวิศวกรรมแม่นยำเป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักวิจัยและวิศวกรจากบริษัทที่มีศักยภาพในอนาคตซึ่งประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นในสาขาวิศวกรรมแม่นยำสำหรับความพยายามและความขยันขันแข็งของพวกเขา วัตถุประสงค์ของรางวัลนี้ก็เพื่อกระตุ้นให้เกิดความพากเพียรในการทำงานวิจัยอย่างแข็งขัน

หัวข้อที่ได้รับรางวัล

"การศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของปัจจัยของเครื่องจักรแมชชีนทูลต่ออายุการใช้งานของทูลในการตัดเฉือนโลหะผสมไทเทเนียม"

ผู้รับรางวัล

・Kazunori Fujise

งานวิจัยนี้เน้นศึกษาความแข็งแกร่งในการจับชิ้นงานในบริเวณใกล้เคียงกับจุดตัดเฉือนและ ความ แข็งแกร่ง ใน การ รองรับ ทูล ใน ฐานะ ที่ เป็น ปัจจัย ของ เครื่องจักร แมชชีน ทูล ที่ มี อิทธิพล ต่อ อายุ การ ใช้ งาน ของ ทูล เราได้พัฒนาทูลสำหรับงานกัดที่มีโครงสร้างเป็นแหนบสปริงซึ่งมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ความแข็งแกร่งในการรองรับทูลมีความเหมาะสมที่สุด เทคโนโลยีนี้ทำให้สามารถยืดอายุการใช้งานของทูลราคาไม่แพงที่ไม่มีกลไกซับซ้อนได้

เทคโนโลยีนี้มีประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนโดยเฉพาะสำหรับลูกค้าในสาขาการบินและอวกาศและการแพทย์ที่ต้องขึ้นรูปวัสดุตัดยาก

  • รางวัล ส่งเสริม เทคโนโลยี ของ สมาคม วิศวกรรม แม่นยำ ประจำ ปี พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 16)