ประเทศไทย

OKUMA

OPEN POSSIBILITIES

 • HOME
 • ห้องข่าว

ห้องข่าว

08 สิงหาคม 2562

ARMROID ระบบหุ่นยนต์ยุคหน้าของโอคุม่า
ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในพิธีมอบรางวัลดีไซน์เครื่องจักรครั้งที่ 49 (METI)

ARMROID ระบบหุ่นยนต์ยุคหน้าของโอคุม่าได้รับรางวัลยอดเยี่ยมของรัฐมนตรีจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม (METI) ในพิธีมอบรางวัลดีไซน์เครื่องจักรครั้งที่ 49 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Nikkan Kogyo Shimbun (หนังสือพิมพ์ธุรกิจและเทคโนโลยี
รายวัน )

ARMROID เป็นระบบหุ่นยนต์ยุคหน้าที่ออกแบบมาเพื่อรับมือกับความท้าทายซึ่งอุตสาหกรรมการผลิตในปัจจุบันกำลังเผชิญอยู่ เช่น การขาดแคลนแรงงาน และเป็นวิธีการจัดการกับปัญหาที่เรียกว่า "การปฏิรูปรูปแบบการทำงาน" แนวคิดการออกแบบของ ARMROID เน้นไปที่ 3 แนวคิดต่อไปนี้

การออกแบบหุ่นยนต์แบบฮิวแมนนอยด์
 • เพื่อส่งมอบการตัดเฉือนที่ปราศจากขัดขวางกันในพื้นที่การทำงานของเครื่องกลึง CNC เป็นครั้งแรกของโลกด้วยแขนกลหุ่นยนต์ที่ติดตั้ง
  ในตัวเครื่อง
 • แอปพลิเคชันที่มุ่งเน้น "รูปแบบการทำงาน" ของลูกค้า และการผลิตแบบการทำงานร่วมกันระหว่างคน / หุ่นยนต์ที่มีประสิทธิภาพด้วยเซลล์
  หุ่นยนต์อัตโนมัติที่กำหนดรูปแบบได้อย่างอิสระ
 • เพื่อเสนอการเข้าถึงเครื่องจักรที่กะทัดรัดโดยไม่ทำให้ผลิตภาพของผู้ปฏิบัติงานลดลง
การออกแบบหุ่นยนต์ระดับสุดยอดของการผสมผสาน
 • มอบการทำงานของหุ่นยนต์ในแชมเบอร์ขึ้นรูปในระหว่างการตัดเฉือนซึ่งทำไม่ได้ด้วยหุ่นยนต์ทั่วไป
 • สนับสนุนในระดับสูงสำหรับการกำจัดเศษขี้กลิงและการลดการสะท้านระหว่างการขึ้นรูป
การออกแบบฟังก์ชั่นที่เป็นนวัตกรรม
 • อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ระบบเครื่องจักร / หุ่นยนต์ได้อย่างง่ายดายในการทำงานที่ไร้รอยต่อเดียวกันโดยไม่ต้องใช้ทักษะด้านหุ่นยนต์เป็นพิเศษ
 • ลดงานสอนหุ่นยนต์ให้น้อยที่สุดดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีผู้วางระบบ

ARMROID เป็นระบบหุ่นยนต์ใหม่อย่างสิ้นเชิงที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตและมีเพียงโอคุม่า แหล่งเดียวของคุณสำหรับ M-E-I-K (กลศาสตร์ - อิเล็กทรอนิกส์ - ไอที - ความรู้) เท่านั้นที่สามารถสร้างขึ้นมาได้

ประวัติการได้รับรางวัลดีไซน์อุตสาหกรรมเครื่องจักร