ประเทศไทย

OKUMA

OPEN POSSIBILITIES

  • HOME
  • ห้องข่าว

ห้องข่าว

23 สิงหาคม 2562

ARMROID ระบบหุ่นยนต์ยุคหน้าของโอคุม่า
ได้รับรางวัล Best 10 ผลิตภัณฑ์ใหม่ยอดเยี่ยม ครั้งที่ 61 (ปี พ.ศ.2561)

ARMROID ระบบหุ่นยนต์ยุคหน้า -
การรวมตัวกันอย่างสมบูรณ์แบบของหุ่นยนต์และเครื่องจักรแมชชีนทูล

  • ARMROID ระบบหุ่นยนต์ยุคหน้าของโอคุม่า ได้รับรางวัล Best 10 ผลิตภัณฑ์ใหม่ยอดเยี่ยม ครั้งที่ 61 (ปี พ.ศ.2561)

ARMROID ระบบหุ่นยนต์ยุคหน้าของโอคุม่าได้รับรางวัล Best 10 ผลิตภัณฑ์ใหม่ยอดเยี่ยม พ.ศ.2561 ซึ่งสนับสนุนโดยบริษัทหนังสือพิมพ์ Nikkan Kogyo (หนังสือพิมพ์ธุรกิจและเทคโนโลยีรายวัน)
รางวัล Best 10 ผลิตภัณฑ์ใหม่ยอดเยี่ยมเป็นรางวัลซึ่งมอบให้แก่ผลิตภัณฑ์ซึ่งส่งเสริมการพัฒนาการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และความสามารถในการแข่งขันของญี่ปุ่นในนานาชาติ
โดยทำการคัดเลือกจากผลิตภัณฑ์ซึ่งพัฒนาและออกจำหน่ายในปีนั้นๆ โดยในครั้งนี้โอคุม่าได้รับรางวัลเป็นครั้งที่ 15 ในช่วงเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 ถึง พ.ศ.2561

ARMROID เป็นแขนกลที่สร้างขึ้นในแชมเบอร์ขึ้นรูปของเครื่องจักรแมชชีนทูลและได้รับการออกแบบให้การสอนสำหรับใช้งานเป็นการสอนที่ปราศจากความเครียด (เหมือนกับการใช้งานเครื่องจักรแมชชีนทูลทั่วไป) เพื่อการผลิตที่เป็นนวัตกรรมที่หน้างานขึ้นรูปซึ่งกำลังมองหาการทำงานอัตโนมัติของชิ้นส่วนขนาดกลางและเล็ก

การทำงานของหุ่นยนต์ภายในแชมเบอร์ขึ้นรูปเป็นจริงขึ้นได้ ซึ่งที่ผ่านมาไม่สามารถทำได้ด้วยระบบหุ่นยนต์ทั่วไป ระบบหุ่นยนต์ใหม่นี้มอบการสนับสนุนชั้นสูงในเครื่องจักรและในระหว่างกระบวนการขึ้นรูป

การสลับจากการทำงานแบบเครื่องเดี่ยวเป็นแบบเซลล์อัตโนมัตินั้นเป็นเรื่องง่าย ช่วยให้สามารถควบคุมการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการแบ่งงานระหว่างผู้ปฏิบัติงาน/หุ่นยนต์ ยิ่งไปกว่านั้นการจัดส่งและติดตั้งแพ๊คเกจก็ทำได้ง่ายเนื่องจากไม่จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมเฉพาะทางและผู้วางระบบในการเริ่มต้นใช้งาน

ARMROID เป็นระบบหุ่นยนต์ที่ใหม่อย่างสิ้นเชิงซึ่งนำเสนอโดยโอคุม่าเพื่องานอัตโนมัติทุกรูปแบบตั้งแต่งานผลิตต้นแบบแบบหลายชนิดปริมาณน้อย (High-mix, Low-volume, HMLV) จนกระทั่งงานผลิตแบบปริมาณมากของชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและยานยนต์

  • หุ่นยนต์ติดตั้งภายในแชมเบอร์ชึ้นรูปของเครื่องกลึง CNC
    หุ่นยนต์ติดตั้งภายในแชมเบอร์ชึ้นรูปของเครื่องกลึง CNC
  • ผลิตอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการแบ่งงานระหว่างผู้ปฏิบัติงาน/หุ่นยนต์
    ผลิตอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการแบ่งงานระหว่างผู้ปฏิบัติงาน/หุ่นยนต์

ประวัติการรับรางวัล Best 10 ผลิตภัณฑ์ใหม่ยอดเยี่ยมของโอคุม่า