ประเทศไทย

OKUMA

OPEN POSSIBILITIES

  • HOME
  • ห้องข่าว

ห้องข่าว

2561

29 พฤศจิกายน 2561
พนักงานของโอคุม่าได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล
ช่างฝีมือที่โดดเด่น(ช่างฝีมือยอดเยี่ยมของปัจจุบัน) ของปี พ.ศ.2561
เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลช่างฝีมือที่โดดเด่นคนที่ 7 ของโอคุม่า
26 พฤศจิกายน 2561
AI สำหรับวินิจฉัยสปินเดิล โอคุม่าพัฒนา OSP-AI ระบบวินิจฉัยด้วยตนเอง สำหรับแบริ่งสปินเดิล
16 พฤศจิกายน 2561
ขอแนะนำ STANDROID ระบบหุ่นยนต์ยุคหน้า เพื่อส่งเสริมการทำงานอัตโนมัติและปฏิรูปรูปแบบการทำงาน
15 พฤศจิกายน 2561
แนะนำระบบวินิจฉัย OSP - AI Machining Diagnostics ด้วยเทคโนโลยีวินิจฉัย AI ใหม่สำหรับ
งานเจาะ — เป็นครั้งแรกของโลก
01 พฤศจิกายน 2561
โอคุม่าเปิดตัว "ARMROID ระบบหุ่นยนต์ยุคหน้า" ใหม่สำหรับการทำงานอัตโนมัติที่มากกว่าเดิม
12 ตุลาคม 2561
นวัตกรรมใหม่ในการผลิตบรรลุความสำเร็จได้ ด้วย MB-5000HⅡ เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบแนวนอน
ซึ ่งพัฒนาขึ้นมาใหม่ของโอคุม่า
12 ตุลาคม 2561
นวัตกรรมการผลิตแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
โอคุม่าเปิดตัว MCR-S (Super) เครื่องแมชชีนนิ่งแบบเสาคู่ที่มีคุณภาพสูงและทำงานได้อย่างรวดเร็ว
30 กรกฎาคม 2561
เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบแนวตั้งควบคุม 5 แกน MU-S600V ของโอคุม่าได้รับรางวัลยอดเยี่ยมของรางวัลดีไซน์เครื่องจักรครั้งที่ 48 ของบริษัทหนังสือพิมพ์ธุรกิจและเทคโนโลยีรายวัน (รางวัลรัฐมนตรี METI)
29 พฤษภาคม 2561
ศูนย์บริการด้านเทคนิคและการขายแห่งแรกของโอคุม่าสำหรับอินเดีย
Gurgaon Technical Center เปิดให้บริการแล้ว
17 มกราคม 2561
เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบแนวตั้งควบคุม 5 แกน MU-S600V
ได้รับรางวัล Best 10 ผลิตภัณฑ์ใหม่ยอดเยี่ยม ครั้งที่60 (ปี พ.ศ.2560)