ประเทศไทย

OKUMA

OPEN POSSIBILITIES

  • HOME
  • ห้องข่าว

ห้องข่าว

17 มกราคม 2561

เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบแนวตั้งควบคุม 5 แกน MU-S600V
ได้รับรางวัล Best 10 ผลิตภัณฑ์ใหม่ยอดเยี่ยม ครั้งที่60 (ปี พ.ศ.2560)

เครื่องแรกของโลก! เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบแนวตั้งควบคุม 5 แกน
ที่มาพร้อมกับระบบขนถ่ายชิ้นงานและหุ่นยนต์

เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบแนวตั้งควบคุม 5 แกน MU-S600V ของโอคุม่า ได้รับรางวัลBest 10 ผลิตภัณฑ์ใหม่ยอดเยี่ยม พ.ศ.2560 ซึ่งสนับสนุนโดยบริษัทหนังสือพิมพ์ Nikkan Kogyo (หนังสือพิมพ์ธุรกิจและเทคโนโลยีรายวัน)
รางวัล Best 10 ผลิตภัณฑ์ใหม่ยอดเยี่ยมเป็นรางวัลซึ่งมอบให้แก่ผลิตภัณฑ์ซึ่งส่งเสริมการพัฒนาการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และความสามารถในการแข่งขันของญี่ปุ่นในนานาชาติ โดยทำการคัดเลือกจากผลิตภัณฑ์ซึ่งพัฒนาและออกจำหน่ายในปีนั้นๆ โดยในครั้งนี้โอคุม่าได้รับรางวัลเป็นครั้งที่ 14 ในช่วงเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 ถึง พ.ศ.2560

MU-S600V เป็นเครื่องจักรอัจฉริยะที่จะเป็นองค์ประกอบหลักของ Smart Factory ซึ่งสามารถผลิตได้ตั้งแต่การผลิตแบบหลากชนิดจำนวนน้อยจนกระทั่งการผลิตแบบ Mass Production ได้อย่างยืดหยุ่นด้วยเครื่องจักรเพียงเครื่องเดียว
การเชื่อมต่อ MU-S600V หลายๆเครื่องเข้าด้วยกันทำให้ได้ไลน์การผลิตอัจฉริยะที่ประกอบด้วยเครื่องจักรขนาดกะทัดรัดซึ่งติดตั้งหุ่นยนต์และระบบขนถ่าย
ชิ้นงานอยู่ในตัวเครื่องเรียบร้อยแล้ว เพื่อสร้างไลน์การผลิตของโรงงานโดยที่ไม่ต้องติดตั้งโหลดเดอร์และหุ่นยนต์เพิ่มเติม
ด้วยความอิสระในการใช้งานเพียงเครื่องเดียวหรือเชื่อมต่อหลายเครื่องเข้าด้วยกันเป็นไลน์ จึงทำให้สามารถรับมือความผันผวนของการผลิตซึ่งเกิดจากวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่สั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โอคุม่าได้มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายและผลิตภาพต่อพื้นที่ที่สูงในการใช้งานเครื่องเดียว
MU-S600V ให้ผลิตภาพต่อพื้นที่สูงที่สุดในระดับ (1.4 เท่าเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า) และแม้จะมีขนาดกะทัดรัดมากก็ตาม แต่ก็สามารถใช้ขึ้นรูปชิ้นส่วนที่มีขนาดใหญ่ได้
โต๊ะหมุนทรันเนียนที่มีความแข็งแกร่งสูงและความคลาดเคลื่อนในการหมุนที่น้อยที่สุดทำให้ได้การขึ้นรูปที่มีเสถียรภาพและคุณภาพสูง
“ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด” นี้ยังมีนวัตกรรม AI และเทคโนโลยีอัจฉริยะของโอคุม่าเพื่อเพิ่มความแม่นยำด้านมิติและ
ผลิตภาพ

MU-S600V เป็นเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบแนวตั้งควบคุม 5 แกนซึ่งพัฒนาโดยโอคุม่า แหล่งเดียวสำหรับ M-E-I-K (Mechanics (กลศาสตร์) - Electronics (อิเล็กทรอนิกส์) - IT (เทคโนโลยีสารสนเทศ) -Knowledge (ความรู้)) - มุ่งมั่นใน “การปฏิรูปการผลิต”

ประวัติการรับรางวัล Best 10 ผลิตภัณฑ์ใหม่ยอดเยี่ยมของโอคุม่า