ประเทศไทย

OKUMA

OPEN POSSIBILITIES

  • HOME
  • ห้องข่าว

ห้องข่าว

20 มกราคม 2560

เครื่องจักรขึ้นรูปหลายภารกิจพิเศษซีรีย์ LASER EX “MU-V LASER EX, MULTUS U LASER EX”
ได้รับรางวัลหลัก รางวัลBest10ผลิตภัณฑ์ใหม่ยอดเยี่ยมครั้งที่59 (ปี พ.ศ.2559)

เครื่องจักรขึ้นรูปหลายภารกิจพิเศษซึ่งผสมผสานกับเทคโนโลยีขึ้นรูปด้วยเลเซอร์ ซีรีย์ LASER EX “MU-V LASER EX, MULTUS U LASER EX”ได้รับ“รางวัลหลัก รางวัล Best 10 ผลิตภัณฑ์ใหม่ยอดเยี่ยมปี พ.ศ.2559”ซึ่งจัดโดยบริษัทหนังสือพิมพ์ Nikkan Kogyo
รางวัลBest10ผลิตภัณฑ์ใหม่ยอดเยี่ยมเป็นรางวัลซึ่งมอบให้แก่ผลิตภัณฑ์ซึ่งส่งเสริมการพัฒนาการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และความสามารถในการแข่งขันของญี่ปุ่นในนานาชาติ โดยทำการคัดเลือกจากผลิตภัณฑ์ซึ่งพัฒนาและออกจำหน่ายในปีนั้นๆ โดยในครั้งนี้โอคุม่าได้รับรางวัลเป็นครั้งที่13
ในช่วงเวลาตั้งแต่ปีพ.ศ.2546ถึงพ.ศ.2559

ซีรีย์ LASER EXได้ก้าวข้ามแนวคิดของเครื่องจักรขึ้นรูปหลายภารกิจแบบขึ้นรูปโดยการตัดกัดแบบที่ผ่านมา เป็นเครื่องจักรขึ้นรูปหลายภารกิจพิเศษซึ่งนอกจากจะสามารถตัดกัด,เจียรได้แล้วยังสามารถขึ้นรูปแบบMetal Additive Manufacturing,ชุบแข็ง,เคลือบผิวได้โดยที่ไม่ต้องถอดและใส่ชิ้นงานอีกครั้งเลย

เครื่องจักรนี้ควบคุมประสิทธิภาพของการขึ้นรูปได้อย่างอิสระด้วยการเปลี่ยนแปลงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลง
จุดเลเซอร์ø0.4~8.5mm
อย่างต่อเนื่องจึงสามารถแสดงสมรรถนะที่สูงที่สุดออกมาตามสภาวะการขึ้นรูป สามารถทำAdditiveManufacturingที่เนื้อบางและละเอียดสูง
ที่ต่ำกว่า1mmซึ่งทำได้ยากโดยAdditive Manufacturing 3มิติด้วยเลเซอร์LMD(Laser Metal Deposition) ประสิทธิภาพของAdditive Manufacturingอยู่ที่60~80%

ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สูงที่สุดของโลกนอกจากนี้ยังสามารถชุบแข็งได้อย่างแม่นยำไม่มีความไม่สม่ำเสมอ,ไม่เบี้ยว,

และสามารถเคลือบผิวด้วยวัสดุต่างชนิดได้

ซีรีย์ LASER EX เป็นเครื่องจักรหลักของSmart Factoryที่ก้าวข้ามกรอบของเครื่องจักรขึ้นรูปแบบตัดกัด

ประวัติการรับรางวัลBest10ผลิตภัณฑ์ใหม่ยอดเยี่ยม