HOME > ห้องข่าว > ข่าวผลิตภัณฑ์
Product News
BACK
ระบบประหยัดพลังงานแห่งอนาคต"ECO suite"
ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม,รางวัลรัฐมนตรีการค้าและอุตสาหกรรม รางวัลดีไซน์อุตสาหกรรมเครื่องจักรครั้งที่45ของบริษัทหนังสือพิมพ์Nikkan Kogyo
07 สิงหาคม
2558

ระบบประหยัดพลังงานแห่งอนาคต"ECO suite"ของโอคุม่าได้รับรางวัลยอดเยี่ยม,รางวัลรัฐมนตรีการค้าและอุตสาหกรรม รางวัลดีไซน์อุตสาหกรรมเครื่องจักรครั้งที่45ของบริษัทหนังสือพิมพ์Nikkan Kogyo
"ECO suite"เป็นระบบประหยัดพลังงานแห่งอนาคตซึ่งประหยัดพลังงานโดยการ"ลดพลังงานขณะเดินเครื่อง"และ"ประหยัดพลังงานไฟฟ้าตอนหยุดเครื่องรอ"
ระบบนี้ประกอบไปด้วย"ECOไอเดิลลิ่งสต๊อป"ฟังก์ชั่นไอเดิลลิ่งสต๊อปครื่องจักรแมชชีนทูลครั้งแรกของโลก,"ECOมอนิเตอร์พลังงานไฟฟ้า"ซึ่งทำให้สามารถมองเห็นปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในเรียลไทม์ได้,"ECOยุอะสึ""ECOโอเปอเรชั่น"ซึ่งทำให้ประหยัดพลังานได้อย่างเหมาะสมที่สุดตามสภาพแวดล้อมในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ระบบนี้ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าเป็นอย่างมากโดยที่ยังคงรักษาความแม่นตรงได้อย่างดียิ่งด้วยเทคโนโลยีประหยัดพลังงานระดับสูง

รายละเอียดของระบบประหยัดพลังงานแห่งอนาคต"ECO suite" คลิกที่นี่


ตัวอย่างการแสดงผลของEcoมอนิเตอร์พลังงานไฟฟ้า

ตัวอย่างการแสดงผลของEcoมอนิเตอร์พลังงานไฟฟ้าประวัติการได้รับรางวัลดีไซน์อุตสาหกรรมเครื่องจักร

OPEN POSSIBILITIES
ภารกิจของเราคือ การพัฒนาการผลิตให้ก้าวหน้า
รายละเอียดเพิ่มเติม