ประเทศไทย

OKUMA

OPEN POSSIBILITIES

เทคโนโลยี & โซลูชั่น

ท้าทายการแก้ปัญหาในการผลิตด้วยเทคโนโลยีของโอคุม่า

การแก้ปัญหา
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์

การแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมที่หลากหลายของโอคุม่า
ให้คำตอบการขึ้นรูปที่ต้องการ

จากจุดเริ่มต้นงานด้านวิศวกรรมของโอคุม่า ได้ทำให้ความปรารถนาของนักออกแบบเพื่อให้การขึ้นรูปผิวงานที่มีความแม่นยำและคุณภาพสูง
นั่นเป็นวิธีการทั่วไป แต่เรายังมุ่งเน้นที่การตอบสนองต่อ "เสียงตอบรับจากผู้ใช้"
จุดเริ่มต้นของ "คุณภาพของโอคุม่า" มาจากผู้ใช้เครื่องจักรที่สำหรับงานขึ้นรูปและเรื่องจริงของพวกเขา การหันหน้าไปเผชิญกับทุกๆ ความกังวลของลูกค้าอย่างจริงจัง คือ
"เอกลักษณ์ของโอคุม่า"

ท้าทายการแก้ปัญหาของโอคุม่า สำหรับการขึ้นรูป

เราต้องการปรับปรุงคุณภาพผิวงานของแม่พิมพ์รถยนต์ขนาดใหญ่"การแปรปรวนของข้อมูลขึ้นรูปมีผลให้เกิดรอยบนพื้นผิวขึ้นรูป"
"การแก้ไขข้อมูลที่ให้มาเป็นเรื่องที่ยาก"
"การแต่งผิวและการขัดผิวด้วยมือเพื่อลบรอยคัตเตอร์เป็นงานที่ใช้เวลา"

Hyper-Surface ของโอคุม่า ชดเชย ความแปรปรวนของข้อมูลโดยอัตโนมัติและปรับปรุงคุณภาพพื้นผิวของแม่พิมพ์ได้อย่างง่ายดาย

การจัดแนวเส้นทางการตัดเฉือนที่อยู่ติดกันเพื่อลดรอยเส้น

ชดเชยความแปรปรวนของโปรแกรมขึ้นรูปซึ่งจะเป็นผลให้เกิดรอยตำหนิที่พื้นผิวโดยอัตโนมัติ และทำให้ได้การตัดเฉือนที่มีคุณภาพสูงโดยไม่เกิดรอยเส้น
สามารถลดขั้นตอนการขัดชิ้นงานด้วยมือได้ ซึ่งจะช่วยป้องกันความผิดพลาดของรูปทรงและสร้างชิ้นงานที่สำเร็จได้ ตรงตามที่ผู้ออกแบบคาดหวังไว้

ชดเชยความคลาดเคลื่อนในขั้นตอนระหว่างเส้นทางการเดินของใบมีดที่อยู่ติดกัน

ชดเชยความคลาดเคลื่อนในขั้นตอนระหว่างเส้นทางการเดินของใบมีดที่อยู่ติดกัน

การสร้างเส้นขอบระหว่างพื้นผิว

การสร้างเส้นขอบระหว่างพื้นผิว

การเปรียบเทียบคุณภาพผิวงานที่ขึ้นรูป

การเปรียบเทียบคุณภาพผิวงานที่ขึ้นรูป

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งเทคโนโลยีนี้

เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบเสาคู่ขึ้นรูป 5 พื้นผิว

MCR-S

นักออกแบบพยายามอย่างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ สำหรับการออกแบบเชิงอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งพื้นผิวที่มีคุณภาพสูงด้วยความเร็วสูงและแม่นยำ

ความกว้างที่มีประสิทธิภาพระหว่างเสาคู่: 2,650/3,150mm
ขนาด Table: 2,000×4,000~2,500×6,500mm
ความเร็วรอบสปินเดิล: 10,000min-1

คลิกที่นี่สำหรับรายละเอียดผลิตภัณฑ์

MCR-S
เราจำเป็นต้องลดเวลาการตั้งค่าสำหรับชิ้นส่วนขนาดใหญ่"ใช้เวลาครึ่งวันถึงเต็มวันในการตั้งค่าชดเชยการหมุนของหัวสปินเดิลสำหรับเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบเสาคู่"
"การตั้งค่าชดเชยหัวสปินเดิลไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบเสาคู่ - แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับทักษะของช่างแต่ละคน"

Auto Attachment Head Compensation ของโอคุม่าช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถวัดและชดเชยหัวสปินเดิลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

การชดเชยการหมุนที่ต้องที่ต้องทำครึ่งวันถึงเต็มวัน ระบบอัตโนมัติทำได้ใน 20 นาที*

Auto Attachment Head Compensation (AAHC) จะตั้งค่าชดเชยการหมุนของหัวสปินเดิล (Attachment Head) โดยอัตโนมัติอย่างรวดเร็วและง่ายดาย โดยการตั้งค่าชดเชยแกนหมุนแม้ว่าหัวแกนหมุนหรือทิศทางการหมุนจะแตกต่างกัน ก็สามารถตั้งโปรแกรมที่ตำแหน่ง tool tip ทำให้การสร้างและการทำงานของโปรแกรม NC ขึ้นรูปชิ้นส่วนได้ง่าย AAHC สามารถตั้งค่าโดยอัตโนมัติใน 20 นาที * ซึ่งก่อนหน้านี้ต้องการผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะและใช้เวลาตั้งแต่ครึ่งวันถึงเต็มวันในการชดเชยหัวสปินเดิล 3 หัว นอกจากนี้จะยังคงความแม่นยำในการตัดเฉือนที่สูงจากการวัดค่าเป็นระยะๆ

* เวลาที่ต้องใช้สำหรับการตั้งค่าอัตโนมัติจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับหัวสปินเดิล

Auto Attachment Head Compensation
คุณสมบัติและประโยชน์ของ Auto Attachment Head Compensation

คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งเทคโนโลยีนี้

เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบเสาคู่ขึ้นรูป 5 พื้นผิว

MCR-A5CⅡ

เครื่องจักรซึ่งประหยัดพื้นที่ติดตั้งและสมรรถนะสูง
สำหรับชิ้นส่วน
ขนาดใหญ่ทุกประเภท

ความกว้างที่มีประสิทธิภาพระหว่างเสาคู่ : 2,150~3,650mm
ขนาด Table: 1,500×3,000~3,000×12,000mm
ความเร็วรอบสปินเดิล: 4,000min-1

คลิกที่นี่สำหรับรายละเอียดผลิตภัณฑ์

MCR-A5CⅡ
เราต้องการขึ้นรูปแม่พิมพ์ที่มีความซับซ้อนด้วยความแม่นยำและเสถียร "เครื่องจักร 5 แกนมีแนวโน้มที่จะขึ้นรูปได้ชิ้นงานที่มีความแม่นยำของรูปร่างที่ไม่อยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้ เนื่องจากการเยื้องศูนย์และการเอียงของสปินเดิล"
"ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิตของเครื่องจักร 5 แกนจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป"

5-Axis Auto Tuning System ของโอคุม่าจะแก้ไขความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิตของเครื่องจักรได้อย่างรวดเร็วและเพิ่มความแม่นยำในการขึ้นรูปให้มีค่าสูงสุด

ไม่ว่าใครก็สามารถแก้ไขความผิดพลาดทางเรขาคณิตได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยอัตโนมัติ

ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิตรวม 11 ประเภท เช่น การเยื้องศูนย์และการเอียงของแกนหมุนจะถูกปรับโดยอัตโนมัติ ความแม่นยำของเครื่องจักร 5 แกน จะถูกนำไปสู่ค่าสูงสุดในเวลาไม่เกิน 10 นาที เพื่อปรับปรุงความแม่นยำของรูปทรงขั้นตอนสุดท้าย

ตัวอย่างความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต

การเยื้องแนวของ แกน A ในทิศแกน Y
การเยื้องแนวของ
แกน A ในทิศแกน Y
ความคลาดเคลื่อนของความตั้งฉาก ของแกน C และ Y
ความคลาดเคลื่อนของความตั้งฉาก
ของแกน C และ Y
ความคลาดเคลื่อนของ ความได้ฉาก ของแกน Z และ X
ความคลาดเคลื่อนของความตั้งฉาก
ของแกน Z และ X
เพียงแค่โพรบสัมผัสและทรงกลมอ้างอิง - การปรับอัตโนมัติก็เสร็จสิ้น
เพียงแค่โพรบสัมผัสและทรงกลมอ้างอิง - การปรับอัตโนมัติก็เสร็จสิ้น

คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งเทคโนโลยีนี้

เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบแนวตั้งควบคุม 5 แกน

MU-V series

เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ 5 แกน นวัตกรรมแห่งอนาคต
เพื่อความแม่นยำเชิงปริมาตรในการขึ้นรูป 5 แกน

ขนาด Table: ø400~800mm
ขนาดชิ้นงานใหญ่สุด: ø500×H400~ø1,000×H550mm

คลิกที่นี่สำหรับรายละเอียดผลิตภัณฑ์

MU-V series
เราต้องการลดเวลาและปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโรงงาน "การชดเชยใบมีดจำเป็นต้องทำหลายครั้งต่อวัน ทั้งตอนที่เริ่มเดินเครื่องหรือเริ่มเดินเครื่องใหม่อีกครั้งหลังจากหยุดเครื่อง ฯลฯ"
"เราต้องทำการชดเชยการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตลอดทั้งปีในช่วงฤดูร้อนที่ร้อนและฤดูหนาวที่หนาวเย็น"

Thermo-Friendly Concept ของโอคุม่าทำให้ได้รับความแม่นยำสูงในสภาพแวดล้อมโรงงานทั่วไป

ด้วย Thermo-Friendly Concept ของโอคุม่า ขนาดของชิ้นงานมีเสถียรภาพแม้ในขณะที่ทำการตัดเฉือนเป็นระยะเวลานาน

“Thermo-friendly concept” ช่วยให้ความแม่นยำในการขึ้นรูป โดดเด่นด้วยการออกแบบโครงสร้างที่เป็น
เอกลักษณ์และเทคโนโลยี
การควบคุมการเปลี่ยนรูปเนื่องจากความร้อน
แนวคิดนี้ช่วยลดภาระคุณจาก
การชดเชยเชิงมิติและการวอร์มอัพเครื่องที่ยุ่งยาก และ
แสดงเสถียรภาพเชิงมิติที่ยอดเยี่ยมแม้ในระหว่าง
การทำงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานและ
อุณหภูมิสภาวะแวดล้อมภายในโรงงานที่
เปลี่ยนแปลงไป

กำจัดความสิ้นเปลืองด้วย Thermo-Friendly Concept

นอกเหนือจากการรักษาความแม่นยำสูงเชิงมิติเมื่ออุณหภูมิห้องเปลี่ยนแปลงไป
แนวคิดของ Thermo-Friendly Concept ของโอคุม่ายังให้ความแม่นยำเชิงมิติ
ที่สูงในระหว่างการเริ่มต้นเดินเครื่องจักรและการรีสตาร์ทเครื่องจักร เวลาที่ใช้ใน
การวอร์มอัพเครื่องเพื่อให้การเปลี่ยนรูปเนื่องจากความร้อนมีเสถียรภาพถูกทำให้
สั้นลง และภาระในการแก้ไขเชิงมิติในระหว่างการรีสตาร์ทเครื่องจักรก็สั้นลงไปด้วย

เครื่องจักรเริ่มเดินเครื่อง เครื่องจักรเริ่มเดินเครื่องใหม่ อุณหภูมิห้องเปลี่ยนแปลง เสถียรภาพเชิงมิติสูง

การเปลี่ยนแปลงเชิงมิติน้อยมากเมื่อเวลาผ่านไปด้วยเสถียรภาพเชิงมิติที่โดดเด่น

การควบคุมการเปลี่ยนรูปเนื่องจากความร้อนที่ “ตรงจุด” ทำให้ได้ความแม่นยำสูง

Thermo Active Stabilizer—Construction (TAS-C)
จากคุณสมบัติการเปลี่ยนรูปเนื่องจากความร้อนของเครื่องจักร การเปลี่ยนรูปของโครงสร้างเครื่องเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยรอบจะถูกประมวลผลและการชดเชยจะถูกควบคุมอย่างแม่นยำตามอุณหภูมิที่ได้รับจากเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งอย่างเหมาะสมและข้อมูลเชิงตำแหน่งของแกนป้อน
Thermo Active Stabilizer—Spindle (TAS-S)
นอกจากข้อมูลอุณหภูมิของสปินเดิล โดยการพิจารณาจากการหมุนของสปินเดิล การเปลี่ยนแปลงความเร็ว และการหยุดสปินเดิล การเปลี่ยนรูปเนื่องจากความร้อนของสปินเดิลสามารถถูกชดเชยได้อย่างแม่นยำแม้ในขณะที่ความเร็วรอบเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง
การออกแบบเครื่องจักร [การเปลี่ยนรูปที่จัดการได้]
โครงสร้างเครื่องจักรสามารถขยายและหดตัวในทิศทางที่คาดการณ์ได้ และถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถปรับการนำความร้อนให้เท่ากันเพื่อให้ได้การเปลี่ยนรูปเนื่องจากความร้อนที่สามารถจัดการได้
Thermo-friendly concept

คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งเทคโนโลยีนี้

เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบแนวตั้ง

MB-V series

ความสามารถในการผลิต - คุณภาพการขึ้นรูป - ความง่ายในการใช้งาน
เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบแนวตั้งที่ตอบสนองทุกข้อด้านบน

ขนาด Table: 760×460~1,530×660mm

คลิกที่นี่สำหรับรายละเอียดผลิตภัณฑ์

MB-V series
เมื่อแม่พิมพ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เราต้องการทำงานเหล่านั้นในเครื่องจักรเดียวกัน"เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ทั่วไปไม่สามารถตอบสนองความต้องการของการผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์และแม่พิมพ์สำหรับยานยนต์ขนาดใหญ่"
"แม้ว่าแม่พิมพ์อาจมีขนาดใหญ่ แต่เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบเสาคู่ก็ใช้พื้นที่ในการติดตั้งมากเกินไป"

MB-80V ของโอคุม่าที่มีระยะการเคลื่อนที่แกน Y 1,050 mm สามารถจัดการกับชิ้นงานขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดาย

ระยะการเคลื่อนที่แกน Y 1,050mm

สำหรับการผลิตชิ้นส่วนขนาดกลางและใหญ่ และการผลิตแม่พิมพ์พลาสติกขนาดใหญ่ พร้อมขนาด Table 1,600 × 800 mm และระยะการเคลื่อนที่แกน Y 1,050 mm
ความสามารถในการผลิตต่อพื้นที่ดีที่สุดในเครื่องจักรระดับเดียวกัน

  • ระยะการเคลื่อนที่แกน X:1,600mm
  • ระยะการเคลื่อนที่แกน Y:1,050mm
  • ระยะการเคลื่อนที่แกน Z: 600mm
  • ขนาด Table: 1,600×800mm
  • ขนาดชิ้นงานใหญ่สุด:1,600×800×600mm
ระยะการเคลื่อนที่แกน X: 1,600mm ระยะการเคลื่อนที่แกน Y: 1,050mm ขนาด: 1,600×800mm

เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบแนวตั้ง

MB-80V

การขึ้นรูปอย่างมีประสิทธิภาพสูงของแม่พิมพ์และ
ชิ้นส่วน
อุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์
ระยะการเคลื่อนที่แกน Y ที่กว้างมีความสมดุลกับ
ความสามารถ
ในการใช้งานที่ยอดเยี่ยม

คลิกที่นี่สำหรับรายละเอียดผลิตภัณฑ์

MB-80V
เราต้องการรักษาความแม่นยำสูง"เมื่ออายุการใช้งานเครื่องจักรนาน รอยเส้นจะปรากฏขึ้นบนพื้นผิวขึ้นรูปในตำแหน่งที่มีการกลับทิศทางการเคลื่อนที่ ซึ่งมีผลต่อความแม่นยำในการขึ้นรูปและคุณภาพพื้นผิว"
"เมื่อมีการตัดเฉือนพื้นผิวที่มีความโค้ง ส่วนนูนที่ไม่ถูกตัดเฉือนหรือรอยที่เกินจากการตัดเฉือนที่เกิน จะปรากฎขึ้นในตำแหน่งทิศทางกลับด้านควอดรันต์"

SERVONAVI SF ของโอคุม่าช่วยคงรักษาคุณภาพพื้นผิวการขึ้นรูปให้เหมือนกับตอนที่ส่งมอบเครื่องจักรตั้งแต่เริ่มต้น

คงความแม่นยำในการตัดเฉือนและคุณภาพพื้นผิวที่ดีเยี่ยม

ด้วยเครื่องจักรแมชชีนทูล แรงต้านทานของแกนป้อนจะเปลี่ยนไปตามอายุการใช้งาน ทำให้เกิดความเบี่ยงเบนของค่าพารามิเตอร์ของเซอร์โวจากการตั้งค่าที่เหมาะสมที่สุดในตอนเริ่มต้น ดังนั้นงานที่มีการกลับทิศทางอาจทำให้เกิดแนวเส้นที่มองเห็นได้ ซึ่งมีผลต่อความแม่นยำในการขึ้นรูปและคุณภาพพื้นผิว
Reversal Spike Auto Adjustment ของ SERVONAVI ช่วยรักษาความแม่นยำในการขึ้นรูปและคุณภาพพื้นผิวโดยปรับพารามิเตอร์ของเซอร์โวให้เป็นค่าที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้สอดคล้องกับแรงต้านทานของแกนป้อนที่เปลี่ยนแปลงไป

การเปรียบเทียบคุณภาพผิวงานที่ขึ้นรูป

การเปรียบเทียบคุณภาพผิวงานที่ขึ้นรูป
การเปรียบเทียบคุณภาพผิวงานที่ขึ้นรูป

คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งเทคโนโลยีนี้

เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบแนวตั้ง

MP-46V

ระดับผิวงานของการตัดเฉือนขึ้นรูปของแม่พิมพ์ที่มีความแม่นยำสูงที่เหนือกว่า ในชิ้นส่วนและส่วนประกอบของแม่พิมพ์/ดาย
เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบแนวตั้งที่เข้าถึงคุณภาพและประสิทธิภาพที่สูงที่สุด

ขนาด Table: 760×460mm
ระยะการเคลื่อนที่ X-Y-Z: 660×460×360mm
ความเร็วรอบสปินเดิล: 20,000min-1

คลิกที่นี่สำหรับรายละเอียดผลิตภัณฑ์

MP-46V