ประเทศไทย

OKUMA

OPEN POSSIBILITIES

  • HOME
  • เกี่ยวกับโอคุม่า

เกี่ยวกับโอคุม่า

ปรัชญาขององค์กร

โอคุม่าบุกเบิกความเป็นไปได้ของ Monozukuri
และมีส่วนร่วมในการสร้างมูลค่าของลูกค้าทั่วโลก
ผ่านทาง [บริการ Monozukuri] ที่ครบวงจร
ผ่านทาง [บริการ Monozukuri] ที่ครบวงจร

ผ่านทาง [บริการ Monozukuri] ที่ครบวงจร

จุดมุ่งหมายของโอคุม่า

ตอบแทนสังคมด้วยพลังของ "การให้บริการแบบโมโนซึคุริ"

รู้จักโอคุม่า

นำเสนอเครื่องจักรอัจฉริยะรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green-Smart Machine)

ก้าวสู่การเปลี่ยนเป็นสังคมปลอดคาร์บอนอย่างแท้จริง โอคุม่าได้นิยาม "Green-Smart Machine" ให้เป็นเครื่องจักรแมชชีนทูลอัจฉริยะที่จะช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยบรรลุทั้งในแง่ความแม่นยำที่มีเสถียรภาพ และการใช้พลังงานที่ลดลง ผ่านผลิตภัณฑ์ไลน์อัพของโอคุม่า
โอคุม่าจะผลิตเครื่องจักรที่ผ่านกระบวนการผลิตจากโรงงานที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน เพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าทั่วโลก โอคุม่าจะร่วมมือกับลูกค้าในการแก้ปัญหาสังคมซึ่งอุตสาหกรรมการผลิตกำลังเผชิญอยู่