โซลูชั่นที่ลดเวลาเตรียมการของงานขึ้นรูปของเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบเสาคู่

Auto Attachment Head Compensation

ปรับค่าชดเชยการหมุนของหัวแกนหลักโดยอัตโนมัติอย่างง่ายดายทำให้ลดเวลาเตรียมการของงานขึ้นรูป

คุณลักษณะเด่น,ผลประโยชน์

ปรับด้วยมือ ครี่งวัน~1วัน ปรับอัตโนมัติประมาณ 20 นาที

ขั้นตอน

ปล่อยให้เครื่องจักรจัดการ ประมาณ 20 นาที เพราะเป็นOSPที่ควบคุมใช้งานได้ง่าย
ขั้นตอน

ค่าชดเชยการหมุนคืออะไร

ค่าชดเชยการหมุนคืออะไร

ปรับค่าชดเชยการหมุนของหัวแกนหลักโดยอัตโนมัติอย่างง่ายดายด้วยAuto Attachment Head Compensation

PAGE UP

OPEN POSSIBILITIES
ภารกิจของเราคือ การพัฒนาการผลิตให้ก้าวหน้า
รายละเอียดเพิ่มเติม