OKUMA

"ผู้นำ" ของการควบคุม
การเปลี่ยนรูปเนื่องจากความร้อน

Thermo-Friendly
Concept

ส่งมอบความแม่นยำสูงให้กับ
หน้างานขึ้นรูปทั่วโลก

50,000 เครื่อง

Thermo-Friendly Concept (TFC) เป็นเทคโนโลยีควบคุมการเปลี่ยนรูปเนื่องจากความร้อน
สำหรับเครื่องจักรแมชชีนทูล
ถูกพัฒนาจากแนวคิดที่ไม่เหมือนใครของโอคุม่า
ในการ "ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ"
19 ปี นับตั้งแต่พัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2544 จำนวนรุ่นเครื่องจักรที่สามารถติดตั้งได้มีมากถึง 120 รุ่นในปัจจุบัน
เสถียรภาพเชิงมิติสูงที่ TFC มอบให้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า
ทำให้มียอดจำหน่ายสะสมบรรลุ 50,000 เครื่อง
Okuma จะยังคงส่งมอบ "ความแม่นยำสูง" และ "ความอุ่นใจ" ไปสู่หน้างานขึ้นรูปทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง

Thermo-Friendly Concept