OKUMA CORPORATION

Thermo-Friendly Concept เป็น
สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ สำหรับการขึ้นรูป
ที่แม่นยำของอลูมิเนียม
สำหรับอุปกรณ์
ผลิตเซมิคอนดักเตอร์และผลึกเหลว

บริษัท Marumae

ตอบสนองความต้องการความแม่นยำระดับไมครอนด้วยผลเสริมกันของการจัดการอุณหภูมิโรงงานและการควบคุมการเปลี่ยนรูปเนื่องจากความร้อนของ Thermo-Friendly Concept

ไลน์ผลิตแบบจำนวนมาก (โรงงาน Izumi) ดำเนินงานตลอด 24 ชม.ต่อวัน ประกอบไปด้วยเครื่องจักรชั้นนำของโอคุม่า อาทิเช่น MB-V VMC, MU-V VMC 5 แกน, และ เครื่องจักรขึ้นรูปหลายภารกิจอัจฉริยะ MULTUS B
ไลน์ผลิตแบบจำนวนมาก (โรงงาน Izumi) ดำเนินงานตลอด 24 ชม.ต่อวัน ประกอบไปด้วยเครื่องจักรชั้นนำของโอคุม่า อาทิเช่น MB-V VMC, MU-V VMC 5 แกน, และ เครื่องจักรขึ้นรูปหลายภารกิจอัจฉริยะ MULTUS B

เครื่อง MX-55X ของโอคุม่าเป็นเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบแนวตั้งเครื่องแรกที่เราติดตั้ง หลังจากนั้นในตอนที่เราเพิ่มจำนวนเครื่องจักร เราได้รู้จักกับ Thermo-Friendly Concept (TFC) และตระหนักว่า "นี่เป็นสิ่งที่ดี" ในเวลานั้นผมทำงานเกี่ยวกับการขึ้นรูปใบพัดกังหันเพื่อผลิตพลังงานความร้อน ถึงแม้ว่าผมจะควบคุมเครื่องปรับอากาศให้ดีเพียงใด ขนาดชิ้นงานในตอนเช้าและตอนบ่ายก็จะเปลี่ยนไป 20-30 μm เนื่องจากการขยายและการหดตัวของเครื่องจักรแมชชีนทูล ทำให้ผมต้องทำการปรับชดเชยเครื่องจักรหลายครั้ง แต่หลังจากที่ได้ติดตั้งเครื่อง MB-56V ซึ่งใช้แนวคิด TFC แล้ว ความแม่นยำเชิงมิติก็บรรลุตามที่คาดหวังและงานปรับชดเชยก็ลดลงเป็นอย่างมาก
ชิ้นส่วนหลายชิ้นของอุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์และจอ LCD ทำจากอลูมิเนียมและมีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนเป็นสองเท่าของเหล็ก ดังนั้นชิ้นส่วนพวกนี้จึงขยายและหดตัว 24 µm ต่อเมตรต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 1°C ชิ้นงานถูกขึ้นรูปจากอลูมิเนียม แต่เกณฑ์ความราบผิวนั้นจะมีความเข้มงวดเป็นพิเศษ ตัวอย่างเช่น ที่โรงงาน Takaono ซึ่งขึ้นรูปชิ้นส่วนขนาดใหญ่ ความราบผิวของแชมเบอร์ที่ต้องการคือ 10 µm หรือน้อยกว่า เพื่อที่จะรักษาความแม่นยำนี้ได้อย่างมีเสถียรภาพ เราตั้งเป้าไปที่ครึ่งหนึ่งของความแม่นยำที่ต้องการ

บริษัท Marumae
สำนักงานใหญ่ / โรงงาน 2141 Onohara-cho, Izumi City, Kagoshima Pref, Japan
ก่อตั้ง พ.ศ.2531
ธุรกิจ เน้นไปที่การผลิตชิ้นส่วนสูญญากาศสำหรับอุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์และ LCD, ออกแบบและผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์ และเครื่องจักรที่มีความแม่นยำ,ออกแบบ ผลิต และจำหน่ายอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรมและทางการแพทย์, พัฒนาและจำหน่ายซอฟต์แวร์
บริษัท Marumae
ประธานกรรมการผู้จัดการ Toshikazu Maeda
ประธานกรรมการผู้จัดการ
Toshikazu Maeda

pageTop

Copyright © 2020 Okuma Corporation. All Rights Reserved.