OKUMA

Thermo-Friendly Concept ในเชิงตัวเลข

ยอดจำหน่าย 50,000

เป็นเวลา 19 ปีแล้วที่เราเปิดตัวเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบแนวตั้ง MB-46V ซึ่งได้รับการออกแบบด้วยแนวคิด Thermo-Friendly Concept เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2544 มียอดจำหน่ายสะสมเกินกว่า 50,000 เครื่อง

ผลิตภัณฑ์โอคุม่าที่ติดตั้งได้ 120 รุ่น

TFC ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าเนื่องจาก
เสถียรภาพเชิงมิติที่สูงในระหว่างที่อุณหภูมิเปลี่ยน
แปลง และถูกนำไปประยุกต์ใช้กับเครื่องจักร 120 รุ่น
จนถึงปัจจุบัน

การเปลี่ยนเชิงมิติของการขึ้นรูปเมื่อเวลาผ่านไป MP-46v 5μm

ด้วย MP-46V VMC การเปลี่ยน
แปลงเชิงมิติจะมีปริมาณ 5 µm
(อุณหภูมิห้องเปลี่ยนแปลง 8 ˚C)
นอกจากนี้ ฟังก์ชันนี้ยังชดเชย
การเปลี่ยนรูปเนื่องจากความร้อน
ของ
สปินเดิลได้อย่างแม่นยำ
แม้ใน
ระหว่างการใช้งานที่ความเร็วรอบ
ของสปินเดิลมีการเปลี่ยนแปลง
บ่อยครั้ง

LB3000 ø5μm

เครื่องกลึง CNC LB3000 EX II มีการเปลี่ยนแปลงเชิงมิติเท่ากับ ø5 µm เมื่อเวลาผ่านไป (อุณหภูมิห้องเปลี่ยนแปลง 8°C ) เครื่องกลึงนี้ให้เสถียรภาพเชิงมิติที่โดดเด่นแม้ในตอนที่ใช้เครื่องจักรเป็นระยะเวลานานและอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมในโรงงานมีการเปลี่ยนแปลง

3 วิธีการ
โครงสร้างเครื่องจักรที่เรียบง่าย
เสาของเครื่องจักรถูกสร้างขึ้นแบบสมมาตรด้วยวิธีการเรียงบล็อกอย่างเรียบง่าย ดังนั้นเครื่องจักรสามารถถูกควบคุมการโค้งงอและเอียงที่ซับซ้อนให้เปลี่ยนรูปในแนวเส้นตรง ทำให้สามารถคาดการณ์การเปลี่ยนรูปเนื่องจากความร้อนได้
การออกแบบเครื่องจักรที่ทำให้อุณหภูมิโดยรอบเสมอกัน
รวมไปถึงการจัดวางตัวของฝาครอบและตู้ควบคุม เพื่อรักษาการนำความร้อนให้มีความสม่ำเสมอ
เทคโนโลยีควบคุมที่แม่นยำสูง
OSP CNC ของโอคุม่า ควบคุมอย่างแม่นยำไม่เพียงแต่อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิห้อง แต่ยังรวมถึงการเปลี่ยนรูปเนื่องจากความร้อนของสปินเดิลเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความเร็วรอบบ่อยครั้งและการผันแปรอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น
งานปรับชดเชยเครื่องมือ 1 ครั้ง งานปรับชดเชยเครื่องมือ 1 ครั้ง
งานปรับชดเชยเครื่องมือ 1 ครั้ง งานปรับชดเชยเครื่องมือ 1 ครั้ง

ด้วยเสถียรภาพเชิงมิติที่ดีเยี่ยม หากคุณตรวจสอบขนาดชิ้นงานในตอนเช้าแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องทำการปรับชดเชยเครื่องมืออีกแม้หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสภาวะแวดล้อมหรือเครื่องจักรหยุดทำงานชั่วคราว

งานที่มีการจับยึดชิ้นงานบนโต๊ะงานหลายชิ้น—OK
งานที่มีการจับยึดชิ้นงานบนโต๊ะงานหลายชิ้น—OK

ด้วยการควบคุมการเปลี่ยนรูปเนื่องจากความร้อนของตำแหน่งบนโต๊ะงาน ความคลาดเคลื่อนเชิงมิติเนื่องจากตำแหน่งติดตั้งชิ้นงานที่แตกต่างกันจะลดลง ความแม่นยำเชิงมิติของการขึ้นรูปเพิ่มขึ้นแม้ว่าจะเป็นงานที่มีชิ้นงานถูกจับยึดบนโต๊ะงานหลายชิ้นก็ตาม

pageTop

Copyright © 2020 Okuma Corporation. All Rights Reserved.