ประเทศไทย

OKUMA

OPEN POSSIBILITIES

  • HOME
  • ข้อความพิเศษจากประธานกรรมการบริหาร บริษัท โอคุม่า คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด

ข้อความพิเศษจากประธานกรรมการบริหาร บริษัท โอคุม่า คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด

Atsushi Ieki ประธานกรรมการบริหาร, บริษัท โอคุม่า คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด

14 เมษายน 2563

ข้อความพิเศษจาก

Atsushi Ieki
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท โอคุม่า คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด

เรียน ลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจของโอคุม่าทุกท่าน

ผมขอกล่าวทักทายจากประเทศญี่ปุ่น ผมเขียนข้อความฉบับนี้ขึ้นในสภาวการณ์ที่ไม่ปกติเป็นอย่างยิ่ง ในขณะนี้การระบาดของโรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ โควิด-19 ส่งผลกระทบทั่วทุกมุมโลกเป็นอย่างมาก และยังกระทบไปถึงสถาบันครอบครัว, ธุรกิจ, ห่วงโซ่อุปทาน, เศรษฐกิจ และอื่นๆ อีกมากมาย ผมและทีมบริหารของโอคุม่าทั่วโลกทั้งหมดตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน, ลูกค้า และคู่ค้าทางธุรกิจมาเป็นอันดับหนึ่ง และสนับสนุนให้ทุกท่านปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติตนที่ดีที่สุด เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เราจะก้าวผ่านปรากฏการณ์ระดับโลกนี้ไปด้วยกัน

จากมุมมองเชิงธุรกิจ มีความท้าทายมากมายเกิดขึ้นในเวลานี้ตามที่ปรากฏ ผมต้องการให้ความเชื่อมั่นว่า:

  • โอคุม่าดำเนินธุรกิจมามากกว่า 120 ปี นั่นหมายถึง เราได้ผ่านและฝ่าฟันวิกฤตการณ์ต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสงครามโลก, สภาวะเศรษฐกิจถดถอยและสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งยิ่งใหญ่, โรคระบาดทั่วโลก และอื่นๆ
  • โอคุม่ามีความสามารถการผลิตภายในด้วยตนเองสูง ที่กลับกลายเป็นข้อได้เปรียบซึ่งเป็นอิสระต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก
  • โรงงานของโอคุม่ายังคงปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง และวิกฤตการณ์โควิด-19 ยังคงไม่มีผลกระทบเป็นพิเศษต่อความสามารถในการผลิตเครื่องจักรและการจัดจำหน่ายอะไหล่เครื่องจักร

ผมมั่นใจว่าเราจะรอดจากพายุลูกนี้ไปด้วยกันและจะเตรียมการจัดระเบียบองค์กรให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้บริการแก่ทุกท่านในวันข้างหน้า โปรดเชื่อมั่นและเชื่อใจในแบรนด์โอคุม่า ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นก็ตาม
สโลแกนองค์กรของเรา คือ “OPEN POSSIBILITIES” แม้จะอยู่ในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้ก็ตาม

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงและขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่เสมอ
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

Atsushi Ieki