HOME > ห้องข่าว > ข่าวผลิตภัณฑ์
Product News
BACK
การขยายเทคโนโลยีประยุกต์เลเซอร์ซึ่งปฏิรูปความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และแม่พิมพ์โลหะ
03 กรกฎาคม
2560

นอกเหนือจากเครื่องจักรขึ้นรูปหลายภารกิจพิเศษซีรีย์ LASER EX แล้ว โอคุม่ายังได้เดินหน้าขยายเทคโนโลยีประยุกต์เลเซอร์ ไปยังเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบเสาคู่และเครื่องกลึง CNC 2แคร่คร่อม โดยพัฒนาประยุกต์ให้รวบรวมขั้นตอนการชุบแข็ง สำหรับขึ้นรูปแม่พิมพ์ปั๊มโลหะสำหรับรถยนต์ซึ่งมีความต้องการจากตลาดสูงและชิ้นส่วนที่ผลิตแบบจำนวนมาก

สำหรับชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะขนาดใหญ่ โอคุม่าได้พัฒนาเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบเสาคู่ซึ่งทำการตัดกัดและชุบแข็งได้ ในเครื่องจักรเครื่องเดียวกันขึ้น โดยได้พัฒนาหัวอบชุบความร้อนเลเซอร์แบบแอทแทชเม้นท์ขึ้นมาใหม่และติดตั้งเข้ากับ MCR-BⅢ สามารถชุบแข็งได้อย่างสม่ำเสมอด้วยการควบคุมNC ไม่ต้องย้ายแม่พิมพ์โลหะทำให้สามารถลดลีดไทม์ได้มาก

สำหรับชิ้นส่วนที่ผลิตแบบจำนวนมาก โอคุม่าได้พัฒนาแท่นมีดอบชุบความร้อนเลเซอร์ขึ้นมาใหม่และติดตั้งเข้ากับเครื่องกลึง CNC 2แคร่คร่อม LU3000 EX ทำให้สามารถฝังกระบวนการอบชุบความร้อนเข้าไปในไลน์ขึ้นรูปแบบจำนวนมากได้สำเร็จ สามารถชุบแข็งบางส่วนได้สม่ำเสมอในเวลาเพียง2นาทีและสามาถแต่งผิวด้วยการฮาร์ดเทิร์นนิ่งหลังจากที่ชุบแข็งได้ใน เครื่องจักรเครื่องเดียวกัน จึงสามารถลดได้ทั้งลีดไทม์และความยาวของไลน์การผลิตได้มาก

นอกจากนี้ สำหรับซีรีย์ LASER EX แล้ว โอคุม่ายังได้พัฒนา“MU-8000V LASER EX”ซึ่งพื้นฐานเป็นเครื่องแมชชีนนิ่ง เซ็นเตอร์แบบแนวตั้งควบคุม 5 แกน และ“MULTUS U4000 LASER EX”ซึ่งพื้นฐานเป็นเครื่องจักรขึ้นรูปหลายภารกิจขึ้นมา ใหม่ เพื่อเติมเต็มซีรีย์ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

OPEN POSSIBILITIES
ภารกิจของเราคือ การพัฒนาการผลิตให้ก้าวหน้า
รายละเอียดเพิ่มเติม