HOME > ห้องข่าว > ข่าวผลิตภัณฑ์
Product News
BACK
พัฒนาเครื่องกลึงCNCแบบแนวตั้งความแม่นตรงสูง“V920EX”
21 ธันวาคม
2559

พัฒนาเครื่องกลึงCNCแบบแนวตั้งความแม่นตรงสูงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดø920mm“V920EX”
และในคราวเดียวกัน ก็ได้พัฒนาเครื่องแบบแกนหลัก2แกน“2SP-V920EX”ซึ่งลดลีดไทม์ให้เหลือน้อยที่สุดด้วยการเชื่อมต่อ2กระบวนการผลิตเข้าด้วยกันและสเปคATCซึ่งสามารถรวบรวมขั้นตอนการผลิตและทำให้เป็นอัตโนมัติได้
“V920EX”เป็นเครื่องจักรที่ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการผลิตต่อพื้นที่สูงขึ้นโดยใช้พื้นที่ในการติดตั้งเทียบเท่ากับเครื่องรุ่นเดิมแต่ขยายเส้นผ่านศูนย์สูงสุดที่ขึ้นรูปได้ถึงø920mm นอกจากนี้ด้วยการใช้Thermo-Friendly Conceptทำให้ได้ความแม่นตรงในการขึ้นรูปที่สูงและมีเสถียรภาพโดยความเปลี่ยนแปลงของขนาดต่ำกว่าø15μmในขณะที่การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิห้อง8℃ นอกจากนี้สเปคATCจะมีการติดตั้งATCที่แท่นมีดกลึง จึงสามารถรวบรวมขั้นตอนการผลิตซึ่งเดิมต้องแยกเป็น2เครื่องเข้าเป็นเครื่องเดียวได้ ทำให้สามารถลดลีดไทม์ได้มาก
“V920EX”มีส่วนช่วยได้มากต่อการปฏิวัติการผลิตขึ้นรูปชิ้นส่วนขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน,พลังงาน,รถยนต์ขนาดใหญ่,
เครื่องจักรขนส่งฯลฯ


V920EX
V920EX

V920EX ATC仕様
สเปคV920EX ATC

OPEN POSSIBILITIES
ภารกิจของเราคือ การพัฒนาการผลิตให้ก้าวหน้า
รายละเอียดเพิ่มเติม