HOME > ห้องข่าว > ข่าวผลิตภัณฑ์
Product News
BACK
นำเสนอโซลูชั่นของSmart Factory
21 ธันวาคม
2559

ได้เริ่มนำเสนอโซลูชั่นที่จะช่วยปรับปรุงอัตราการเดินเครื่องจักร,อัตราปริมาณงานที่ได้ให้สูงขึ้นโดยทำโรงงานให้สมาร์ทตามขนาดและชนิดของเครื่องจักรที่ลูกค้ามีอยู่

Smart Factoryที่เซ็ตอัพได้ง่าย
Connect Plan(แพลนเชื่อมต่อ):
ทำให้มองเห็นสภาพการเดินเครื่องจักรได้ด้วยการเชื่อมต่อมอนิเตอร์การเดินเครื่องโรงงาน“Factory Monitor suite”(ซอฟท์แวร์สำหรับPC)เข้ากับ“OSP suite”ช่วยเริ่มต้นการปฏิวัติการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ การเชื่อมต่อ มุ่งไปสู่การปรับปรุงอัตราการเดินเครื่องจักร

Smart Plan(แพลนสมาร์ท):
ทำตั้งแต่การควบคุมการเดินเครื่องจักร,การควบคุมวันส่งมอบ,จนกระทั่งการควบคุมความก้าวหน้าของงานด้วยการเชื่อมต่อ
“Process Management suite”(ซอฟท์แวร์สำหรับPC)ซึ่งสามารถสร้างแผนการปฏิบัติงานและควบคุมความก้าวหน้าของ
งานเข้ากับ“OSP suite” ใช้ร่วมกับมอนิเตอร์การเดินเครื่องโรงงาน“Factory Monitor suite”เพื่อส่งเสริมไซเคิลที่มุ่งปรับปรุง
อ้ตราการเดินเครื่องจักรและอัตราปริมาณงานที่ได้

โซลูชั่นการเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์ค
NET BOX suite-S:
นำเสนอในฐานะที่เป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยที่จะตัดการเข้าถึงระบบโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเช่นการโจมตีทางไซเบอร์จากภายนอกสู่เน็ตเวิร์คที่เครื่องจักรเชื่อมต่ออยู่
NET BOX suite-C:
ที่โรงงานของลูกค้าก็มีเครื่องจักรรุ่นเก่าที่ไม่มีฟังก์ชั่นเน็ตเวิร์คเดินเครื่องอยู่ เมื่อใช้อุปกรณ์นี้แล้วเครื่องจักรรุ่นเก่าก็จะสามารถเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์คได้โดยแปลงสัญญาณIOให้เป็นโปรโตคอลสื่อสารเน็ตเวิร์ค
การตอบสนองต่อมาตรฐานMTConnect:
ที่ประเทศอเมริกาMTConnectกำลังเป็นที่แพร่หลายในฐานะของโปรโตคอลสื่อสารของมาตรฐานวงการFA “OSP suite”
เพื่อที่จะเจาะตลาดประเทศอเมริกา CNCของบริษัทฯจึงเริ่มที่จะได้รับการติดตั้งMTConnectอะแดปเตอร์(ซอฟท์แวร์
สำหรับOSP)ซึ่งสามารถเชื่อต่อกับเน็ตเวิร์คMTConnectได้เลย

OPEN POSSIBILITIES
ภารกิจของเราคือ การพัฒนาการผลิตให้ก้าวหน้า
รายละเอียดเพิ่มเติม