HOME > ห้องข่าว > ข่าวผลิตภัณฑ์
Product News
BACK
ใช้CNCอัจฉริยะแห่งอนาคต"OSP suite"กับเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์,เครื่องกลึงNCทุกรุ่น
10 สิงหาคม
2558

ใช้CNCอัจฉริยะแห่งอนาคต"OSP suite"กับเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์,เครื่องกลึงNCที่ติดตั้งแผงควบคุมมอนิเตอร์15นิ้วทุกรุ่นซึ่งจะทำให้ได้การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุด

"OSP suite"ซึ่งพัฒนาให้เข้ากับหน้าจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่19นิ้วของเครื่องจักรขึ้นรูปหลายภารกิจ,เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ควบคุม5แกน ได้รับความนิยมและชื่นชมเป็นอย่างมากตั้งแต่เปิดตัวในงานJIMTOF2014เป็นต้นมาในแง่ที่ช่วยผลักดัน"การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เชิงดิจิทัล"ซึ่งเหมาะสมกับยุค"IOT"

ในครั้งนี้ เราได้พัฒนา"OSP suite(ขนาด15นิ้ว)"แบบคอมแพกต์ซึ่งสามารถติดตั้งเข้ากับเครื่องจักรต่างๆ โดยจะติดตั้งเข้ากับเครื่องกลึงNC,เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ทุกรุ่น เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตของหน้างานสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ขึ้นอีกระดับ

รายละเอียดของOSP suite

OPEN POSSIBILITIES
ภารกิจของเราคือ การพัฒนาการผลิตให้ก้าวหน้า
รายละเอียดเพิ่มเติม