HOME > ห้องข่าว > ข่าวผลิตภัณฑ์

Product News
BACK
เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบแนวตั้งควบคุม5แกน UNIVERSAL CENTER MU-6300V ได้รับรางวัลBest10ผลิตภัณฑ์ใหม่ยอดเยี่ยมครั้งที่55 ปีพ.ศ.2555
วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2556

เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบแนวตั้งควบคุม5แกนของโอคุม่า UNIVERSAL CENTER MU-6300V ได้รับรางวัลBest10ผลิตภัณฑ์ใหม่ยอดเยี่ยมครั้งที่55 ปีพ.ศ.2555 ซึ่งจัดโดยบริษัทหนังสือพิมพ์ Nikkan Kogyo


รางวัลBest10ผลิตภัณฑ์ใหม่ยอดเยี่ยมเป็นรางวัลซึ่งมอบให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมการพัฒนาการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และความสามารถในการแข่งขันของญี่ปุ่นในนานาชาติโดยทำการคัดเลือกจากผลิตภัณฑ์ซึ่งพัฒนาและออกจำหน่ายในปีนั้นๆ

เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบแนวตั้งควบคุม5แกน MU-6300V นี้สามารถขึ้นรูปชิ้นงานขนาดใหญ่ที่สุด Φ30 × ความสูง550mmซึ่งเป็นขนาดที่ใหญ่ได้ มีความสามารถในการรวบรวบขั้นตอนการผลิตด้วยการขึ้นรูปหลายพื้นผิวในการจับงานครั้งเดียว,ขึ้นรูปพร้อมกัน5แกน,และขึ้นรูปหลายภารกิจ “กลึง+5แกน” ของชิ้นส่วนซึ่งมีรูปร่างซับซ้อนของอุตสาหกรรมอากาศยานหรือพลังงาน ทรันเนียนเทเบิ้ลซึ่งใช้ระบบขับเคลื่อน Roller Gear Cam (ขับเคลื่อนทั้งสองแกน)สำหรับแกนA, ระบบขับเคลื่อนโดยตรงด้วยมอเตอร์สำหรับแกนC กำหนดตำแหน่งได้อย่างรวดเร็วและแม่นตรงสูง,ทำงานได้อย่างราบเรียบ, ขึ้นรูปรูปทรงที่ซับซ้อนหลายพื้นผิวได้อย่างมีคุณภาพ

ฟังก์ชั่น “5-axis Auto Tuning System” ซึ่งพัฒนาขึ้นใหม่ช่วยยกระดับความแม่นตรงของการขึ้นรูป5แกนด้วยการวัดและชดเชยความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิตซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของเครื่องจักร5แกน พร้อมกันนั้นได้ใช้ “Thermo-Friendly Concept” ทำให้ได้เสถียรภาพด้านความร้อนอันยอดเยี่ยม ฟังก์ชั่นป้องกันการชน “Collision Avoidance System” และอุปกรณ์ควบคุม OSP-P300M ซึ่งพัฒนาขึ้นใหม่ที่ทำให้ควบคุมเครื่องจักรได้ง่ายขึ้นมากร่วมกันช่วยลดภาระของผู้ควบคุมเครื่องจักร

เครื่องขึ้นรูป5แกนใหม่ล่าสุดของโอคุม่าซึ่งมีโครงสร้างเครื่องจักรที่ยอดเยี่ยมและเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ก้าวล้ำทำให้ได้ความสามารถการผลิตที่สูงMU-6300V


NEWSROOM
Corporate News
Product News
Other News

2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
OPEN POSSIBILITIES
ภารกิจของเราคือ การพัฒนาการผลิตให้ก้าวหน้า
รายละเอียดเพิ่มเติม