HOME > ห้องข่าว 2559

2558
21 ธันวาคม 2559
นำเสนอโซลูชั่นของSmart Factory
21 ธันวาคม 2559
พัฒนาเทคโนโลยีวินิจฉัยAIสำหรับเครื่องจักรแมชชีนทูล“OSP-AI”
21 ธันวาคม 2559
พัฒนาเครื่องเจียรทรงกระบอกแม่นตรงCNCแบบประหยัดพื้นที่GA26W, GP26W
21 ธันวาคม 2559
พัฒนาเครื่องจักรขึ้นรูปหลายภารกิจอัจฉริยะ“MULTUS U5000”
21 ธันวาคม 2559
พัฒนาเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบแนวตั้งควบคุม5แกน“MU-S600V”
21 ธันวาคม 2559
พัฒนาเครื่องกลึงCNCแบบแนวตั้งความแม่นตรงสูง“V920EX”
21 ธันวาคม 2559
พัฒนาCNCอัจฉริยะแห่งอนาคต“OSP-P300A”
09 พฤศจิกายน 2559
พัฒนาเครื่องจักรขึ้นรูปหลายภารกิจพิเศษแห่งอนาคต“MU-6300V LASER EX”,“MULTUS U3000 LASER EX”ซึ่งสามารถขึ้นรูปแบบMetal Additive Manufacturingความละเอียดสูงได้เป็นเครื่องแรกของโลก
07 พฤศจิกายน 2559
ผู้พัฒนา“เทคโนโลยีควบคุมซึ่งช่วยลดเวลาขึ้นรูปในขณะที่ยังคงรักษาความแม่นตรงของการขึ้นรูป”ได้รับรางวัลส่งเสริมเทคโนโลยีสมาคมวิศวกรรมแม่นตรงประจำปีพ.ศ.2559(ครั้งที่12)
18 ตุลาคม 2559
บริษัทฯได้เปิดบริการศูนย์สนับสนุนต่ออุตสาหกรรมการบิน(Aerospace Center of Excellence)ขึ้นภายในศูนย์CSสากลที่สำนักงานใหญ่
13 ตุลาคม 2559
“ECOไอเดิลลิ่งสต๊อป”ของระบบประหยัดพลังงานแห่งอนาคต ECO suite ได้รับรางวัล MM-AWARD AMB 2016(แผนกHandhabung/Automation)
1 มิถุนายน 2559
การก่อสร้างโรงงานใหม่(DS2)สำนักงานใหญ่
NEWSROOM
Corporate News
Product News
Other News

2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
OPEN POSSIBILITIES
ภารกิจของเราคือ การพัฒนาการผลิตให้ก้าวหน้า
รายละเอียดเพิ่มเติม