HOME > ห้องข่าว 2556

2556
วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2556
ช่างฝีมือประกอบเครื่องจักรแมชชีนทูลของบริษัทโอคุม่าได้รับคัดเลือกเป็น1ใน150ที่ได้รับรางวัล “ช่างฝีมือที่โดดเด่น(ช่างฝีมือยอดเยี่ยมของปัจจุบัน)” ของปีงบประมาณพ.ศ.2556จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ
วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2556
ทำการรวบรวมขั้นตอนการผลิตอย่างยอดเยี่ยมให้เป็นจริง พัฒนาเครื่องจักรขึ้นรูปหลายภารกิจอัจฉริยะซีรีย์ MULTUS U
วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2556
พัฒนาเครื่องขึ้นรูปหลายภารกิจแบบแนวตั้งควบคุม5แกน “UNIVERSAL CENTER MU-5000V-L”,เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบแนวตั้งควบคุม5แกน “UNIVERSAL CENTER MU-5000V” แห่งอนาคต
ววันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2556
พัฒนาเครื่องขึ้นรูปหลายภารกิจแบบแนวตั้งควบคุม5แกน VTM-2000YB ซึ่งทำให้การขึ้นรูป “กลึง+5แกน” มีความแม่นตรงสูง
วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2556
“5-axis Auto Tuning System” ได้รับรางวัล MM-AWARD EMO 2556 (ประเภทซอฟแวร์)
วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2556
เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบแนวนอนควบคุม5แกน MU-10000H
ได้รับรางวัลดีไซน์อุตสาหกรรมเครื่องจักรครั้งที่43 ของบริษัทหนังสือพิมพ์ Nikkan Kogyo
วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2556
รายการยอดนิยม “Hoko × Tate” ของสถานีโทรทัศน์ฟูจิได้มาถ่ายทำรายการที่โรงงานสำนักงานใหญ่โอคุม่า และได้ถ่ายทอดไปทั่วประเทศเมื่อวันที่7กรกฎาคม(วันอาทิตย์)
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2556
เทคโนโลยีที่ใช้ในเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบแนวตั้งสำหรับขึ้นรูปแม่พิมพ์และชิ้นส่วนแม่นตรงสูงของโอคุม่า MP-46V ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลประเภทเทคโนโลยีของรางวัลสมาคมเทคโนโลยีแม่พิมพ์ครั้งที่23
วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2556
เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบแนวตั้งควบคุม5แกน UNIVERSAL CENTER MU-6300V ได้รับรางวัลBest10ผลิตภัณฑ์ใหม่ยอดเยี่ยมครั้งที่55 ปีพ.ศ.2555
NEWSROOM
Corporate News
Product News
Other News

2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
OPEN POSSIBILITIES
ภารกิจของเราคือ การพัฒนาการผลิตให้ก้าวหน้า
รายละเอียดเพิ่มเติม