HOME > ห้องข่าว 2553

2553
วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2553
พัฒนาMB-4000H,MB-8000H เป็นซีรีย์ของเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบแนวนอนซึ่งมีความสามารถในการผลิตสูง
วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2553
พัฒนาเทิร์นนิ่งเซ็นเตอร์แกนหลัก2แกนยุคที่3 TWIN STAR LT2000 EX
วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2553
เครื่องจักรระดับโลกคุณภาพสูง ซีรีย์GENOS เสร็จสมบูรณ์
วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2553
เทิร์นนิ่งเซ็นเตอร์แบบเสาคู่ ซีรีย์VTR-A ได้รับรางวัลพิเศษคณะกรรมการตัดสิน รางวัลดีไซน์อุตสาหกรรมเครื่องจักรครั้งที่40 ของบริษัทหนังสือพิมพ์ Nikkan Kogyo
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2553
เทคโนโลยีที่ใช้ในเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบเสาคู่ความแม่นตรงสูงและความเร็วสูงมากของโอคุม่า MCR-H“Hyper” ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลประเภทเทคโนโลยีของรางวัลสมาคมเทคโนโลยีแม่พิมพ์ครั้งที่20
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553
มอเตอร์ PREX ของโอคุม่า ได้รับรางวัลอุปกรณ์ประหยัดพลังงานยอดเยี่ยม
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2553
พัฒนาเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบแนวตั้ง GENOS M460-VE
NEWSROOM
Corporate News
Product News
Other News

2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
OPEN POSSIBILITIES
ภารกิจของเราคือ การพัฒนาการผลิตให้ก้าวหน้า
รายละเอียดเพิ่มเติม