HOME > เกี่ยวกับโอคุม่า > สิ่งแวดล้อม/คุณภาพ

การดำเนินงานต่อสิ่งแวดล้อม・คุณภาพ

ส่งเสริม “การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์” *1

เครื่องจักรแมชชีนทูลมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเมื่อเทียบกับสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป ตอนที่ทิ้งก็สามารถนำไปใช้ต่อเป็นทรัพยากรเหล็กได้

โอคุม่าร่วมมือกันทั้งบริษัทเพื่อที่จะทำการลดภาระของสิ่งแวดล้อม มุ่งไปสู่สังคมที่ยั่งยืนผ่านวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และเพื่อที่จะทำการเพิ่มคุณภาพให้เป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่ให้ความสามารถในการผลิตที่สูง

คุณรู้จัก
เครื่องจักรรุ่นที่ติดตั้ง Thermo-Friendly Concept ของ
โอคุม่ากลายเป็นเครื่องจักรที่ได้รับการจัดเป็น"กรีนลีส"ของ
มิตซูบิชิUFJลีส กรีนลีสคือระบบที่นำเสนอต่อลูกค้าซึ่ง
ต้องการ"ใบรับรองพลังงานไฟฟ้ากรีน" ซึ่ง"ใบรับรอง
พลังงานไฟฟ้ากรีน" สามารถใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัท
ให้ความสนใจกับสิ่งแวดล้อมตอนทำรายงานสิงแวดล้อม
และตอนที่จะขอหรือต่อISO

*1. Monozukuri —สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้ดีกว่าเดิม
*2. เฉพาะลูกค้าภายในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น

ISO9001/ISO14001 ใบรับรองการลงทะเบียนระบบ・การจัดการ
 
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม・คุณภาพ คลิ๊กที่นี่
ABOUT OKUMA
Corporate Profile
Okuma History
Message from the CEO
Environment/Quality

ทำให้การสร้างสรรค์ผลิ
ตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงเป็นจริง  ลิสต์รางวัลที่ได้รับ

Over116years

A factory of the future―Dream Site 1

World Headquarters/Plants

Overseas Operations

OPEN POSSIBILITIES
ภารกิจของเราคือ การพัฒนาการผลิตให้ก้าวหน้า
รายละเอียดเพิ่มเติม