ภารกิจของเราคือการพัฒนาการผลิตให้ก้าวหน้า

นับตั้งแต่ที่เราเริ่มดำเนินกิจการ เราได้ก้าวเข้าสู่โลกของเครื่องจักรMachine Tool และพัฒนาสู่อุตสาหกรรมการผลิตเพราะว่าเรามีก้าวเดินเช่นนี้เราจึงมุ่งหวังที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องโดยขยายความเป็นไปได้ทั้งหมดของการผลิตให้ผู้คนทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสามารถทำการผลิตได้ตามที่ตนเองคิดอย่างเป็นอิสระมากขึ้น เพื่อทำให้ความหวังหรือความฝันอันยิ่งใหญ่เป็นความจริงขึ้นมาได้การท้าทายของเราจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง OPEN POSSIBILITIES ซึ่งหมายถึง 'การเปิดสู่ความเป็นไปได้ในการผลิต' SCROLL

แสวงหารูปร่างที่ควรจะเป็นของเครื่องจักร Machine Tool นับจากปี 1898 ผู้ก่อตั้งโอคุม่าซึ่งลงทุนลงแรงไปกับการผลิตเครื่องผลิตเส้นบะหมี่ยังไม่พอใจในคุณภาพของเครื่องกลึงสำเร็จรูปจึงตัดสินใจคิดค้นและพัฒนาเครื่องกลึงที่มีความแม่นยำสูงขึ้น'ทำในสิ่งที่ไม่มี' เทคโนโลยีที่เราริเริ่มสร้างสรรค์ขึ้นจำนวนมากมายล้วนกำเนิดมาจาก DNA ดังกล่าวและได้เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น

สนับสนุนมืออาชีพในฐานะมืออาชีพที่เชี่ยวชาญ ในปี 1963 ช่วงก่อนที่หน่วยความจำแบบสารกึ่งตัวนำ (Semiconductor  Memory) จะถูกนำมาเป็นผลิตภัณฑ์ เครื่องNC(เครื่องOSP) 'แบบตรวจจับตำแหน่งปัจจุบันอย่างแม่นยำ'ซึ่งไม่จำเป็นต้องย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นใหม่ ที่เราได้ทำการคิดค้นขึ้นมา ได้ช่วยลดภาระของผู้คนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเป็นจำนวนมากและหลังจากนั้นก็ได้มีการทำการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เช่น การควบคุมซอฟท์แวร์ด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นต้น หน้างานผลิตขึ้นรูปที่มีความซับซ้อนและความทันสมัยสูงขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยสิ่งสำคัญที่โอคุม่าได้ถือปฏิบัติมาตลอดก็คือ ส่งมอบสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงให้แก่เจ้าหน้าที่เทคนิคที่ดำเนินงานอยู่ในสถานที่เหล่านั้น

และ มุ่งสู่อนาคตของการผลิต ก้าวเดินของเราซึ่งเริ่มต้นจากเครื่องผลิตเส้นบะหมี่ก้าวไปสู่เครื่องจักร Machine Tool และได้พัฒนาจาก 'เครื่องเมคคาทรอนิกส์'ที่เพิ่มเทคโนโลยีการควบคุมด้วยไฟฟ้าเปลี่ยนโฉมมาเป็น 'เครื่องเมคคาทรอนิกส์เชิงข้อมูล' ซึ่งให้ผลเชิงข้อมูลด้วย ITและ ในขณะนี้ เรากำลังเปิดเข้าสู่ประตูบานใหม่ที่มากด้วยเทคโนโลยีอันชาญฉลาดซึ่งใช้ปัญญาประดิษฐ์นับจากนี้ไปโอคุม่าจะคงหยัดยืนอยู่แนวหน้าและจะคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อการผลิตต่อไป

Copyright © 2015 Okuma Corporation. All Rights Reserved. HOME